Giáo án Bài ÔXI Hóa học 10 thi GV giỏi ( GA điện tử)

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:47

Ngày soạn :14/ 02/ 201… Ngày giảng: 17/ 02/ 201….lốp dạy tuần) Tiết 66: Bài 41: OXI I Mục tiêu học Kiến thức: *) HS biết: Cấu tạo phân tử oxi Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng phương pháp điều chế oxi *) HS hiểu: - Tính chất hóa học oxi tính oxi hóa mạnh - Nguyên tắc điều chế oxi PTN phân hủy hợp chất giàu oxi bền với nhiệt Kĩ năng: - Viết PTHH chứng minh tính chất oxi hóa mạnh oxi số PTHH điều chế oxi PTN - Rèn thao tác thí nghiệm: Kĩ quan sát, nhận xét tượng xảy viết PTPƯ - Rèn kĩ vận dụng kiến thức giải tập oxi Thái độ: - Rèn cho HS thái độ học tập nghiêm túc, khơng phần tích cực học tập - Giúp HS thấy tầm quan trọng oxi sống, từ ý thức việc trồng xanh bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường II Trọng tâm: - Tính chất hóa học oxi: Tính oxi hóa mạnh - Nguyên tắc điều chế oxi PTN phân hủy hợp chất giàu oxi bền với nhiệt III Phương pháp - Phương tiện: 1.Phương pháp: - Phát huy trí lực HS - Hoạt động nhóm, đàm thoại, gợi mở, phát vấn, giải vấn đề Phương tiện: a) Giáo viên: - Giáo án, SGK hóa học 10 nâng cao, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập - Bảng phụ, bút chì, thước kẻ, bút - Hóa chất: Khí oxi, lưu huỳnh, sắt - Dụng cụ: Đèn cồn, muôi sắt, muôi thũy tinh b) Học sinh: - SGK hóa học 10 nâng cao, nghiên cứu oxi trước đến lớp IV Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp: - Lớp 10A4: Kiểm tra cũ: - GV: Lồng vào nội dung Bài : GV: Tiết trước tìm hiểu khái qt nhóm oxi Hơm naychungs ta tìm hiểu cụ thể ngun tố nhóm Đó oxi Oxi có tính chất sao? Ứng dụng điều chế nào? Cơ em tìm hiểu nội dung học hôm nay: “Bài 41: OXI” Hoạt động thầy trò - - - - Nội dung học Hoạt động 1: I Cấu tạo phân tử oxi GV: Em viết cấu hình electron nguyên tử oxi, từ xác định cơng thức electron đầy đủ phân tử oxi? HS: Viết cấu hình electron 8O: 1s22s22p4 O=O nguyên tử oxi, xác định công thức electron O::O đầy đủ phân tử oxi GV: Nhận xét II Tính chất vật lí trạng thái tự Hoạt động 2: GV: Cho HS quan sát bình đựng khí nhiên oxi Tính chất vật lí:(SGK) oxi, yêu cầu HS quan sát, kết hợp với kiến thức chuẩn bị nhà nêu trạng thái, màu sắc mùi vị, tính tan… oxi GV: Nhận xét, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - Oxi có trạng thái tồn tại? - Để có bầu khơng khí lành, ta cần phải làm gì? HS: Trả lời Trạng thái tự nhiên GV: Để có bầu khơng khí lành, thống mát ta cần phải trồng thêm Oxi khơng khí sản phẩm trình quang hợp a.s → C6H12O6 + 6CO2 nhiều xanh, bảo vệ rừng 6CO2 + 6H2O  Trồng xanh cung cấp oxi để trì sống mà có tác dụng chống lại Hiệu ứng nhà kính, làm khơng khí, chống xói mòn đất III Tính chất hóa học Hoạt động 3: - Oxi nguyên tố phi kim hoạt động, có GV: Dựa vào cấu hình electron dự tính oxi hóa mạnh dốn tính chất oxi PTPƯ: t Gọi HS lên tiến hành thao tác thí 3Fe + 2O2 → Fe3O4 (là sản phẩm nghiệm: FeO Fe2O3) t +) Sắt tác dụng với oxi khơng khí 4Al + 3O2 → 2Al2O3 +) Lưu huỳnh tác dụng với oxi t SO2 ( cháy sáng chói Yêu cầu HS: Quan sát màu S + O2 → hơn) lửa , nêu tượng xảy viết PTPƯ t C + O2 → CO2 HS: Trả lời t GV: Nhận xét, khẳng định oxi có C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O t 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O tính oxi hóa mạnh *) Lưu ý: GV lưu ý cho HS: - Oxi không tác dụng trực tiếp với - Oxi không tác dụng trực tiếp với nguyên tố halogen nguyên tố halogen - Oxi không tác dụng với Au, Pt - Oxi không tác dụng với Au, Pt 0 0 0 Hoạt động 4: GV: Tổ chức cho HS hoạt động“ Ai nhanh nhất” để tìm hiểu ứng dụng oxi sống Hoạt động 5: GV: Cho HS quan sát video điều chế oxi PTN phương pháp đẩy nước Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - Nguyên tắc điều chế oxi PTN gì? - Viết PTPƯ nhiệt phân KMnO 4? Ngoài em kể tên số hợp chất IV Ứng dụng: SGK V Điều chế oxi Trong phòng thí nghiệm Nguyên tăc: Phân hủy hợp chất giàu oxi , bền với nhiệt KMnO 4, KClO3, H2O2 giàu oxi bền nhiệt? - Phương pháp điều chế oxi? - Ngồi cách thu qua nước, cách khác để thu oxi khơng?Giải thích cách thu đó? HS: Trả lời VD: t 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3 t,MnO  → 2KCl + 3O2 t ,MnO 2H2O2   → 2H2O + O2 0 2 2.Trong công nghiệp(SGK) GV: Cho HS quan sát sơ đồ sản xuất oxi từ khơng khí, u cầu HS lên thuyết trình sơ đồ HS: Thuyết trình GV: Nhận xét GV: Ngồi sản xuất oxi cách điện phân nước Hoạt động 6: GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm - Oxi có tính oxi hóa mạnh - Ngun tắc điều chế oxi PTN nhiệt phân chất giàu oxi bền nhiệt Củng cố : GV: Cho HS chơi trò chơi “ Lucky number” để củng cố nội dung học Dặn dò: - Hướng dẫn tập nhà: + Bài – (SGK – 162) + Chuẩn bị 42: OZON VÀ HIĐRO PEOXIT + Các em nghiên cứu 42 điền thông tin vào bảng sau: - Hướng dẫn nội dung học nhà, chuẩn bị mới: + Các em nghiên cứu 42 điền thông tin vào bảng sau: Sơ đồ KWL Chủ đề: Tính chất hóa học ozon hiđro peoxit Họ tên: Ngày nộp: 20/ 02/ 2017 V Rút kinh nghiệm sau dạy: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… PHIẾU HỌC TẬP SỐ (Thời gian: phút) Câu 1: Hoàn thành PTPƯ sau: a Zn + O2 → b P + O2 (dư) → c H2S + O2(dư) → Xác định vai trò oxi PTPƯ trên? Câu 2: Chọn đáp án Oxi tác dụng với chất chất sau: Al, Cl2, S, Au, C2H5OH A Al, Cl2, S C S, Au, C2H5OH B Cl2, S, Au D Al, S, C2H5OH t0 t0 t0 ĐÁP ÁN: D Al, S, C2H5OH PHIẾU HỌC TẬP SỐ (Thời gian: phút) Bài 1: Có thể điều chế oxi cách phân hủy KMnO4, KClO3, H2O2 Nếu lấy khối lượng chất đem phân hủy hoàn tồn thể tích oxi thu từ: A KMnO4 lớn B KClO3 lớn C H2O2 lớn D H2O2 nhỏ ĐÁP ÁN: C H2O2 lớn TRÒ CHƠI “ LUCKY NUMBER” Luật chơi: Các em lựa chọn số u thích Nếu chọn số có chứa câu hỏi, em phải trả lời nhận phần quà Chọn ô lucky number nhận phần quà Chọn ô unlucky number quyền chơi Nội dung câu hỏi Câu hỏi Dãy chất sau có chứa chất khơng phản ứng với oxi? A Na, Ca, S, C, Br2 B Cu, H2, H2S, C, P C K, H2, Fe, P, N2 D Mg, Zn, Ca, S, C ĐÁP ÁN: A Na, Ca, S, C, Br2 Câu hỏi 2: Mỗi người ngày cần .m3 oxi để thở? ĐÁP ÁN: Mỗi người ngày cần từ – m3 oxi để thở Câu hỏi 3: Đốt hoàn toàn 1,92 g kim loại X hoá trị oxi dư thu 3,2 g oxit kim loại Kim loại A là: A Mg B Ca C Fe D Cu ĐÁP ÁN: A Mg Câu hỏi 4: Trong hợp chất OF2 H2O2 oxi có số oxi hố là: A -2, -1 B +2, +1 C +2, -1 D -2, +1 ĐÁP ÁN: C +2, -1 Câu hỏi 5: Tính chất đặc trưng oxi gì? ĐÁP ÁN: Tính oxi hóa mạnh, oxi hóa hầu hết kim loại( trừ Au, Pt…) phi kim (trừ halgen)….và với nhiều hợp chất vô cơ, hữu Câu hỏi 6: Nhận biết bình nhãn chứa khí sau: Cl2, O2, HCl Hãy nhận biết khí hóa chất ĐÁP ÁN: - Bình màu vàng có chứa khí clo - bình lại ta dùng que đóm đỏ để nhận biết, bình que đóm cháy sáng chứa oxi, bình lại chứa khí HCl Câu hỏi 7: Lượng oxi cần thiết (ở đktc) để đốt cháy hoàn toàn 1,6g lưu huỳnh thành khí sunfurơ là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D Kết khác ĐÁP ÁN: A 1,12 lít Câu hỏi 8: Lấy số mol KClO3 (có xúc tác MnO2)và KMnO4 để điều chế khí O2 Chất cho nhiều thể tích khí O2 hơn? Giải thích? ĐÁP ÁN: Khi nhiệt phân KClO3 thu nhiều thể tích khí O2 Câu hỏi 9: Thể tích khơng khí cần để oxi hố hồn tồn 20 lít khí NO thành NO (các thể khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) A 30 lít B 50 lít C 60 lít D 70 lít ĐÁP ÁN: B 50 lít Câu hỏi 10: Oxi hố hồn tồn 448ml H2S Thể tích khơng khí cần dùng (Biết khí điều kiện, oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí): A 672ml B 3,36lít C 6,72lít D 448ml ĐÁP ÁN: B 3,36lít .. .- Dụng cụ: Đèn cồn, muôi sắt, muôi thũy tinh b) Học sinh: - SGK hóa học 10 nâng cao, nghiên cứu oxi trước đến lớp IV Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp: - Lớp 10A4: Kiểm tra cũ: - GV: Lồng... oxi hố là: A -2 , -1 B +2, +1 C +2, -1 D -2 , +1 ĐÁP ÁN: C +2, -1 Câu hỏi 5: Tính chất đặc trưng oxi gì? ĐÁP ÁN: Tính oxi hóa mạnh, oxi hóa hầu hết kim loại( trừ Au, Pt…) phi kim (trừ halgen)….và... trọng tâm - Oxi có tính oxi hóa mạnh - Ngun tắc điều chế oxi PTN nhiệt phân chất giàu oxi bền nhiệt Củng cố : GV: Cho HS chơi trò chơi “ Lucky number” để củng cố nội dung học Dặn dò: - Hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Bài ÔXI Hóa học 10 thi GV giỏi ( GA điện tử), Giáo án Bài ÔXI Hóa học 10 thi GV giỏi ( GA điện tử)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay