đề cương chi tiết sinh lý HS tiểu học

6 48 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:45

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH NAM Trường CĐSP Nam Định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SINH HỌC SINH TIỂU HỌC -1 Thông tin chung học phần: - Tên học phần: SINH HỌC SINH TIỂU HỌC - Mã học phần: - Số tín chỉ: 01 - Ngành đào tạo: Dùng cho ngành đào tạo GV CĐSP Tiểu học - Loại học phần: Bắt buộc - Điều kiện tiên quyết: Không Mục tiêu học phần 2.1 Kiến thức: Nắm vững cấu tạo, chức năng, đặc điểm phát triển họat động sinh quan, hệ quan phát triển thể trẻ em lứa tuổi Tiểu học Chỉ sở khoa học biện pháp vệ sinh giữ gìn sức khỏe phòng tránh bệnh cho thể trẻ 2.2 Kỹ năng: Vận dụng kiến thức học vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ em tuổi Tiểu học cách khoa học, hiệu để trẻ phát triển tồn diện đức, trí, thể, mĩ 2.3 Thái độ: Trân trọng mơn, hứng thú, ham muốn tìm tòi khám phá kiến thức phát triển thể chất thể trẻ 2.4 Định hướng phát triển lực: Học phần góp phần hình thành phát triển cho sinh viên lực sau: NL khoa học chuyên ngành (hiểu biết cấu tạo, hoạt động sinh lí, phát triển thể học sinh tiểu học); NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh Tiểu học cách đắn, khoa học Học phần hỗ trợ SV hình thành số lực khác như: NL quan sát, đánh giá phát triển tâm sinhHS tiểu học; NL chăm sóc sức khỏe; NL tư vấn, tham vấn biện pháp nuôi dạy, bảo vệ sức khỏe cho HS Qua bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề mến trẻ; ý thức sống lành mạnh, vệ sinh, khoa học Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 11 chương nghiên cứu trình phát triển số thể chất diễn thể trẻ em tuổi tiểu học thông qua đặc điểm cấu tạo, chức hoạt động sinh quan, hệ quan thể trẻ Đó nội dung sau: - Cấu tạo chung thể trẻ em Các quy luật giai đoạn phát triển thể chất thể trẻ em lứa tuổi tiểu học - Đặc điểm cấu tạo, chức hoạt động sinh hệ quan: hệ thần kinh, quan phân tích, hệ vận động, hệ tuần hồn, hệ hơ hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết, trao đổi chất lượng, tuyến nội tiết - Các biện pháp vệ sinh để gìn giữ sức khỏe phòng tránh bệnh thường gặp trẻ Học liệu : 4.1 Học liệu chính: - Lê Thanh Vân, Sinh học trẻ em, NXB ĐHSP Hà Nội, 2003 4.2 Học liệu tham khảo : - Trần Trọng Thuỷ, Giải phẫu sinh trẻ em, NXB Giáo dục, 1998 - Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thị Dung, Đặc điểm giải phẫu sinh trẻ em, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000 - Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan, Sinh học trẻ em, NXB ĐHSP Hà Nội, 2003 Phân phối thời gian: STT Nội dung Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tính quy luật sinh trưởng phát triển thể Chương 3: Hệ thần kinh Chương 4: Cơ quan phân tích Chương 5: Hệ vận động Chương 6: Hệ tuần hồn Chương 7: Hệ hơ hấp Kiểm tra Chương 8: Hệ tiêu hóa 10 Chương 9: Trao đổi chất lượng 11 Chương 10: Hệ tiết 12 Chương 11: Các tuyến nội tiết Phân phối thời gian Số tiết Thực Thảo Tự thuyết hành luận học 1 Cộng 1 1 2 1 1 1 2 1 15 15 Nhiệm vụ sinh viên : - Dự lớp đủ số thuyết theo quy định - Hoàn thành tập, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập - Thi học phần Đánh giá kết học tập học phần (thang điểm 10) - Đánh giá phận : trọng số 30% + Chuyên cần: 10% + Kiểm tra thường xuyên: 20% (01 bài) - Điểm thi hết học phần: 70% - Hình thức thi kết thúc học phần : Thi viết Nội dung chi tiết học phần Chương I Mở đầu (1 tiết) Tầm quan trọng môn Giới thiệu chung thể người Chương II Tính quy luật sinh trưởng phát triển thể (1 tiết) Tính quy luật sinh trưởng phát triển thể trẻ Gia tốc phát triển thể Những số phát triển thể lực trẻ Giới thiệu biểu đồ tăng trưởng Đặc điểm phát triển thời kì thể Chương III Hệ thần kinh (1 tiết) Tầm quan trọng hệ thần kinh Cấu tạo chức phận hệ thần kinh Hoạt động phản xạ hệ thần kinh Các loại hình thần kinh Đặc điểm hoạt động thần kinh cao cấp người Ngủ Chương IV Cơ quan phân tích (1 tiết) Đại cương quan phân tích Các quan phân tích Chương V Hệ vận động (1 tiết) Tầm quan trọng hệ vận động Hệ xương Hệ Sự phát triển tư Chương VI Hệ tuần hoàn (2 tiết) Máu Tuần hoàn Chương VII Hệ hô hấp (2 tiết) Tầm quan trọng hệ hô hấp Cấu tạo hệ hô hấp Hoạt động quan hô hấp Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em Âm tiếng nói Kiểm tra (1 tiết) Chương VIII Hệ tiêu hóa (2 tiết) Vai trò thức ăn Ý nghĩa tiêu hóa Cấu tạo chức phận quan tiêu hóa Sự tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa Sự hấp thụ thức ăn thải bã Sự thống hoạt động quan tiêu hóa Cơ sở sinh lí ăn uống Chương IX Trao đổi chất lượng (1 tiết) Khái niệm trao đổi chất lượng Sự trao đổi chất Sự trao đổi lượng Chương X Hệ tiết (1 tiết) Ý nghĩa tiết Sự tiết nước tiểu qua thận Sự tiết mồ hôi qua da Chương XI Các tuyến nội tiết (1 tiết) Đại cương tuyến nội tiết Các tuyến nội tiết Ngày phê duyệt BỘ MÔN KHOA HIỆU TRƯỞNG MÔ TẢ NỘI DUNG HỌC PHẦN SINH HỌC SINH TIỂU HỌC ( Dành cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm Tiểu học) Là học phần bắt buộc chương trình đào tạo Học phần bao gồm kiến thức đặc điểm cấu tạo hoạt động sinh lí quan, hệ quan thể trẻ em giai đoạn Tiểu học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho HS trường Tiểu học Học phần góp phần hình thành phát triển cho sinh viên lực sau: NL khoa học chuyên ngành (hiểu biết cấu tạo, hoạt động sinh lí, phát triển thể học sinh Tiểu học); NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh Tiểu học cách đắn, khoa học Học phần hỗ trợ SV hình thành số lực khác như: NL quan sát, đánh giá phát triển tâm sinhHS Tiểu học; NL chăm sóc sức khỏe; NL tư vấn, tham vấn biện pháp nuôi dạy, bảo vệ sức khỏe cho HS Qua bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề mến trẻ; ý thức sống lành mạnh, vệ sinh, khoa học ... nội tiết (1 tiết) Đại cương tuyến nội tiết Các tuyến nội tiết Ngày phê duyệt BỘ MÔN KHOA HIỆU TRƯỞNG MÔ TẢ NỘI DUNG HỌC PHẦN SINH LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC ( Dành cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm Tiểu. .. dạy học, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh Tiểu học cách đắn, khoa học Học phần hỗ trợ SV hình thành số lực khác như: NL quan sát, đánh giá phát triển tâm sinh lí HS tiểu học; ... sinh lí, phát triển thể học sinh Tiểu học) ; NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh Tiểu học cách đắn, khoa học Học phần hỗ trợ SV hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương chi tiết sinh lý HS tiểu học, đề cương chi tiết sinh lý HS tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay