1169 171709 061003 ICT101 CKTV28C NHOM2 BAI THU HOACH

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:21

.Tự học là hình thức học tập là hình thức học tâp không thể thiếu được của sinh viên đang học tập tại các trường đại học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH BÀI TẬP NHĨM MƠN: ICT101 – NHẬP MƠN INTERNET VÀ ELEARNING Lớp: VX17QKD_CKTV28C Nhóm Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page ĐỀ BÀI: Đề 4: Tự học hình thức học tập hình thức học tâp khơng thể thiếu sinh viên học tập trường đại học Anh/Chị nhóm viết thu hoạch trình bày phương pháp học tập này? Theo anh chị để tự học hiệu cần vượt qua khó khăn cần kỹ nào? Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page LỜI NĨI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển với bùng nổ Internet, người tiếp nhận khối lượng thông tin khổng lồ Để theo kịp với xu phát triển thời đại, để không ngừng nâng cao kiến thức phát triển kỹ năng, việc học tập có vai trò quan trọng Vấn đề học tập để tiếp thu lượng thông tin vô lớn đó? Theo hình thức học truyền thống, học viên tiếp thu kiến thức từ giáo viên cách bị động, việc học tập phải theo khuôn khổ giáo viên, học viên khơng phát huy chủ động sáng tạo học tập việc tiếp thu kiến thức học viên hạn chế Trong môi trường học tập trường Đại Học, khối lượng kiến thức vơ lớn Hình thức học tập bị động thật không thực mang lại hiệu sinh viên Vì sinh viên cần phải thay đổi tư học tập để đạt hiệu cao môi trường học tập trường Đại Học Hình thức tự học thực giải pháp tuyệt vời để nâng cao hiệu học tập kỹ sinh viên Trong khuôn khổ thu hoạch tìm hiểu hình thức tự học: Tại tự học hình thức học tập hình thức học tâp thiếu sinh viên học tập trường đại học? Những đặc điểm hình thức tự học, để tự học hiệu cần vượt qua khó khăn cần kỹ nào? PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ HÌNH THỨC HỌC TẬP BỊ ĐỘNG Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 1.1 HỌC TẬP BỊ ĐỘNG LÀ GÌ? 1.2 MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA HỌC TẬP BỊ ĐỘNG 1.3 CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỌC TẬP BỊ ĐỘNG PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỰ HỌC 2.1 TỰ HỌC LÀ GÌ? Tự học tự giác, chủ động học tập nhằm vươn lên nắm bắt tri thức Tự học không đơn tiếp nhận kiến thức từ thầy cô mà học hỏi bạn bè, tìm tòi nghiên cứu sách hay học hỏi, quan sát từ thực tế Tự học đóng vai trò quan trọng đường học vấn người Thực chất tự học trình học tập, trình nhận thức khơng trực tiếp có thầy giáo, trình “lao động khoa học” vất vả nhiều so với có thầy giáo hướng dẫn Có thể nói q trình tự học sinh viên q trình tự nỗ lực, tâm, tích cực để đạt mục tiêu học tập Nếu thiếu nỗ lực sinh viên khơng thể đạt kết tốt, điều kiện để sinh viên nâng cao chất lượng học tập thân trường đại học nâng cao chất lượng giáo dục Hiện đa số trường đại học Việt Nam thực đào tạo theo hình thức học tín Đào tạo theo hình thức tín phương pháp đào tạo có nhiều ưu so với phương thức đào tạo truyền thống.Với hình thức đào tạo này, sinh viên phải tự học nhiều Tuy có nhiều ưu xin cảnh báo tình trạng tự học sinh viên Việt Nam Theo hình thức tín sinh viên trung tâm, ngồi kiến thức giảng viên truyền đạt lớp sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu thêm tài liệu Việc tự học sinh viên giữ vai trò quan trọng, nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học Bên cạnh tự học góp phần nâng cao hoạt động trí tuệ sinh viên việc tiếp thu hiểu tri thức mới, rèn luyện cho sinh viên có cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải vấn đề khó khăn q trình học, giúp sinh viên Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page tự tin việc lựa chọn sống mình, thúc đẩy sinh viên lòng ham học, ham hiểu biết, vươn tới đỉnh cao khoa học, sống có hồi bão, có ước mơ 2.2 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VẤN ĐỀ TỰ HỌC Tự học có vai trò vơ quan trọng trình học đại học sinh viên Tự học nhằm phát huy tính tự giác học nghiên cứu Việc tự học sinh viên có vai trò quan trọng qua góp phần giúp cho sinh viên rèn luyện khả tư sáng tạo cá nhân Hầu hết sinh viên nhận thức vấn đề tự học quan trọng áp dụng theo học chế tín (83%), nhiên việc tự học đồng nghĩa với hình thức học cá nhân (62,1%), không phụ thuộc vào người khác không cần cộng tác bạn bè Sinh viên cho yêu cầu tối thiểu sinh viên Ngoài phải giao lưu học hỏi bạn khác ngành, lớp đàn anh để nâng cao trình độ nắm tốt Học theo chương trình tín hóa nên việc tự học quan trọng, nhiên để nhằm bổ sung thêm kiến thức sinh viên thường tạo nhóm học để bạn dễ dàng trao đổi kiến thức giúp đỡ học tập Có lớp cho việc tự học có nghĩa học theo nhóm (61,3%) Sinh viên cho tự học theo nhóm mang lại hiệu cao có ý kiến cho vào học lo trò chuyện, cười giỡn khơng thể tiếp thu nhiều nên hiệu Theo ý kiến số sinh viên muốn học nhóm có hiệu cao cần tn thủ số điều quan trọng khơng nói chuyện, đùa giỡn học, phải có trưởng nhóm có kiến thức vững biết cách truyền tải lượng kiến thức cách hiệu nhất, biết điều tiết “nhiệt độ” học biết phân bố thời gian học hợp lý sinh động để thành viên học không bị chán Khi tự học sinh viên chủ động quỹ thời gian mà khơng bị ràng buộc, học lúc Từ giúp sinh viên nắm kiến thức vững hiểu sâu nhớ kỹ vấn đề (tự học nên nhớ lâu hơn) Ngồi ra, việc tự học nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác làm việc theo nhóm, sinh viên thể tính sáng tạo tư linh hoạt nhạy bén suy nghĩ, điều quan trọng hết sinh viên sâu so với thực tế nhằm rèn luyện kỹ phân tích tình Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page hình đưa định, yếu tố cần đủ để sau rời khỏi ghế nhà trường sinh viên không bỡ ngỡ làm việc môi trường thực tế Việc tự học giúp cho sinh viên tiếp thu tốt giảng lớp hay củng cố lại kiến thức học, mở mang thêm nhiều kiến thức qua sách mạng Internet phục vụ cho chuyên ngành nghiên cứu, nâng cao kỹ làm việc nhóm, tạo mơi trường học tập tiến tiên tiến, … 2.3 TẠI SAO TỰ HỌC LÀ HÌNH THỨC KHÔNG THỂ THIẾU CỦA SINH VIÊN Tự học yếu tố định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo, đường nhanh chóng đưa nghiệp giáo dục nước ta tiến kịp nước khu vực giới Tự học xuất phát từ nhu cầu muốn học hỏi, muốn gia tăng hiểu biết để làm việc sống tốt người, hình thức học tập khơng thể thiếu sinh viên học tập trường đại học Thực tế giảng dạy trường đại học cho thấy, sinh viên khơng chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu, mở rộng thêm kiến thức cách học tập độc lập thầy giáo, giáo có dạy giỏi, có kiến thức sâu rộng trình độ nghiệp vụ vững vàng đến chất lượng học tập cao Chỉ đường tự học nhờ tự học người học nắm vững tri thức, thơng hiểu tri thức, bổ xung hoàn thiện tri thức hình thành kỹ năng, kỹ xảo tương ứng Điều K.Đ.Usinxki nói: có cơng tác tự học tạo điều kiện cho việc thông hiểu tri thức Và hoạt động tự học định chất lượng giáo dục - đào tạo nhà trường Hoạt động tự học sinh viên không nâng cao lực nhận thức, rèn luyện thói quen, kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức thân vào sống mà giáo dục tình cảm phẩm chất đạo đức thân Vì sở tri thức họ tiếp thu có ý nghĩa sâu sắc đến việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, niềm tin, rèn luyện phong cách làm việc cá nhân phẩm chất ý chí cần thiết cho việc tổ Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page chức lao động học tập sinh viên; Bên cạnh rèn luyện cho họ cách suy nghĩ, tính tự giác, độc lập… học tập rèn luyện thói quen hoạt động khác Nói cách khác hoạt động tự học hướng vào việc rèn luyện phát triển toàn diện nhân cách sinh viên Mặt khác hoạt động tự học yêu cầu cấp bách, thiết yếu sinh viên ngồi ghế nhà trường để họ tiếp nhận tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết thân mà có ý nghĩa lâu dài suốt đời người, thói quen học tập suốt đời, sau trường phải tiếp tục: Học, học nữa, học mãi… Vì vậy, việc tự học sinh viên đặt nhu cầu thiết PHẦN 3: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TỰ HỌC 3.1 VAI TRỊ CỦA VIỆC TỰ HỌC Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page Lê nin nói: "Học, học nữa, học mãi" Câu nói ln có giá trị thời đại, đặc biệt xã hội ngày hướng tới kinh tế tri thức, đòi hỏi người phải vận động để theo kịp phát triển xã hội Chính mà tinh thần tự học có vai trò vơ quan trọng Trong vấn đề giáo dục nói chung việc học nói riêng tự học có vai trò quan trọng Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố ghi nhớ học cách vững nhờ vào khả tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ có khả vận dụng tri thức học vào việc giải nhiệm vụ học tập Đồng thời, tự học giúp người học hình thành tính tích cực, độc lập tự giác học tập nề nếp làm việc khoa học Từ định phát triển phẩm chất nhân cách định chất lượng học tập Bên cạnh đó, tự học giữ vai trò lớn lao việc nâng cao khả hiểu biết tiếp thu tri thức sinh viên, nhiều nhà giáo dục tiếng nêu lên cấp thiết phải khéo léo tổ chức việc tự học cho sinh viên Tự học với nỗ lực, tư sáng tạo tạo điều kiện cho việc tìm hiểu tri thức cách sâu sắc, hiểu rõ chất chân lý Trong trình tự học, sinh viên gặp nhiều vấn đề việc tìm giải đáp cho vấn đề cách tốt để kích thích hoạt động trí tuệ cho sinh viên Nếu thiếu nỗ lực tự học thân sinh viên kết khơng thể cao cho dù có điều kiện ngoại cảnh thuận lợi đến (thầy giỏi, tài liệu hay) Không có vậy, tự học có vai trò to lớn việc giáo dục, hình thành nhân cách cho sinh viên Việc tự học rèn luyện cho sinh viên thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải vấn đề khó khăn nghề nghiệp, sống, giúp cho họ tự tin việc lựa chọn sống cho Hơn thế, tự học thúc đẩy sinh viên lòng ham học, ham hiểu biết, khát khao vươn tới đỉnh cao khoa học, sống có hồi bão, ước mơ Qua nói tự học sinh viên không nhân tố quan trọng lĩnh hội tri thức mà có ý nghĩa to lớn việc hình thành nhân cách sinh viên Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page Tự học giúp cho người chủ động học tập suốt đời, học tập để khẳng định lực phẩm chất để cống hiến Tự học giúp người thích ứng với biến cố phát triển kinh tế - xã hội Bằng đường tự học cá nhân không cảm thấy bị lạc hậu so với thời cuộc, thích ứng bắt nhịp nhanh với tình lạ mà sống đại mang đến, kể thách thức to lớn từ môi trường nghề nghiệp Do đó, việc tự học khơng nên giới hạn học lớp, với hướng dẫn trực tiếp giáo viên Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ tự học, biết linh hoạt vận dụng điều học vào thực tiễn tạo cho họ lòng ham học, nhờ kết học tập ngày nâng cao 3.2 CÁC HÌNH THỨC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Để học tập tốt đạt hiệu cao sinh viên cần nắm vững hình thức tự học sau: • Tự học theo tài liệu học tập cung cấp như: Tài liệu giảng viên cung cấp (pdf, Video, Audio, mp3,…) • Trao đổi kiến thức học tập diễn đàn trao đổi với giảng viên trao đổi • với quản lý học tập trao đổi với bạn lớp Ngồi ra, sinh viên tự học vận dụng dựa vào tình thực tế nơi làm việc đồng nghiệp,… 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Phương châm việc học tập học “mọi lúc nơi” nên Sinh viên cần nắm rõ công cụ hỗ trợ phương pháp tự học để đạt hiệu cao sau: • Mục tiêu mơn học: Giúp cho Sinh viên định hướng kiến thức môn học cần phải tiếp thu vận dụng; thay đổi nhận thức, • kỹ thái độ Sinh viên môn học cụ thể Kế hoạch học tập: Giúp cho Sinh viên nắm kế hoạch môn học, qua giúp cho Sinh viên tập làm quen với việc xếp, thứ tự ưu tiên học Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page tập vận dụng vào tình cơng việc thực tế; với kế hoạch vạch sẵn từ đầu tiền đề cho việc tiếp thu hoàn thành học tập công việc thời hạn đạt hiệu cao • Danh sách giảng viên, trợ giảng, quản lý học tập bạn lớp: Giúp cho Sinh viên trao đổi kiến thức học tập trình học tập minh • Danh sách học liệu cung cấp: Giúp cho Sinh viên nắm kiến thức cần có q trình học tập dựa kiến thức Sinh viên thảo luận trao dồi thêm kiến thức thông qua môi trường làm việc thực tế, thảo luận, trao đổi,… Ưu điểm phương pháp tự học giúp cho Sinh viên biết cách đặt vấn đề giải vấn đề, qua giúp Sinh viên nắm vững kiến thức để vận dụng vào thực tiễn Vì vậy, để việc tự học đạt hiệu cao Sinh viên cần áp dụng phương pháp tự học cụ thể sau: • Tiếp thu giảng: Thông qua giảng giảng viên cung cấp như: gặp mặt trực tiếp, giáo trình in ấn, giảng đa phương tiện, giảng trực tiếp qua mạng internet hình thức khác,… Sinh viên cần phải tiếp thu hiệu giảng nêu nhằm nắm vững kiến thức môn học trao đổi thảo luận • để giải vấn đề thắc mắc Thảo luận – giải đáp thắc mắc: Để thảo luận trao đổi giải đáp thắc mắc Sinh viên cần nắm hình thức trao đổi thảo luận gồm có trao đổi trực tiếp thơng qua buổi gặp qua mạng internet với giảng viên trao đổi thông qua thư điện tử, diễn đàn,… Nhờ có cơng cụ hỗ trợ thảo luận giải đáp thắc mắc giúp cho Sinh viên giải vấn đề vướng mắc, qua nâng cao hiệu việc tự học rèn luyện cho Sinh viên mạnh dạn cách trao đổi học tập cơng việc sau • Thực hành luyện tập: Để thực hành luyện tập hiệu Sinh viên cần nắm rõ kiến thức tiếp thu từ giảng Điều giúp Sinh viên vận dụng kiến thức từ giảng vào tình thực tế giả định, qua Sinh viên nắm Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 10 rõ kiến thức học Giúp cho Sinh viên hứng thú tự học đạt hiệu cao PHẦN 4: LÀM SAO ĐỂ TỰ HỌC HIỆU QUẢ 4.1 NHẬN BIẾT NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC KHĨ KHĂN CỦA VIỆC TỰ HỌC Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 11 Tự học nhà, không học thêm từ lâu khơng vấn đề xa lạ với Tự học giúp nâng cao kiến thức mà không đợi phải nhắc nhở đồng thời tạo cho thân tính tự giác kiên nhẫn Tuy nhiên khơng phải tự học khơng phải nói “Tơi tự học” tự học Vậy lí gì? Những “khó khăn cách vượt qua khó khăn tự học” nói đến sau giúp hiểu thêm vấn đề tự học • Động lực để tự học Đây có lẽ lí lớn việc tự học Vì tự học nhà nên bạn cần phải chủ động tất việc Một số nguyên nhân khiến bạn động lực để tự học nhà là:  Bạn mệt mỏi căng thẳng có q nhiều việc phải làm  Ở nhà, bạn có nhiều thứ khác thú vị để làm  Bạn không thích học mơn thấy mơn học thật nhàm chán  Bạn thấy việc học không quan trọng việc khác  Bạn không khỏe, buồn ngủ Vì vậy, điều quan trọng bạn phải làm trước bắt đầu việc tự học nhà tự tạo động lực phấn đấu, tâm cho Hãy nghĩ đến điểm cao, lời khen gia đình, tờ giấy trúng tuyển vào trường đại học mà bạn chọn để tạo cho thêm tâm hay chí học thức thân tầm cao • Bạn bị phân tâm Ngồi học khơng thể tập trung xung quanh bạn có nhiều thứ thu hút bạn Ví dụ vừa tra khảo kiến thức mạng, bạn lại bật thêm facebook hay Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 12 zalo, điều làm bạn nhãn việc tìm kiếm thơng tin có tin nhắn hay thơng báo comment Nếu bạn cảm thấy tập trung việc học tập chuyển địa điểm khác, yên tĩnh chướng ngại mà có cử động hay nhấp nháy, chúng thu hút tầm mắt bạn Ngoài bạn nên tắt ứng dụng chat chit lúc học Như bạn tập trung đạt hiệu học tập thay ngồi bàn mà tâm hồn tầng tầng mây • Bạn gặp vấn đề khó nhớ số liệu hình ảnh Một vấn đề phổ biến học sinh tự học nhà họ cảm thấy khó nhớ số liệu, hình ảnh khơng thể tiếp cận qua hình thức giảng dạy dễ hiểu Hãy lên mạng tìm hiểu kiến thức dạng video, hình ảnh, biểu đồ, đồ để dễ hình dung kiến thức bạn học • Mơn học nhàm chán Chắc chắn thời học, bạn tránh khỏi việc phải học mơn học mà chẳng có tí hứng thú Khơng thích mơn học dẫn đến việc bạn lơ là, học hành hời hợt không hiệu Để học mơn học khơng thích, bạn nên xác định cho trước động lực học môn học để chủ động trình học Có thể người khác chán ghét mơn học gống bạn, bạn khơng nghĩ thấy tự hào trước trầm trồ người đạt điểm cao môn ấy.Hãy nghĩ thành bạn đạt học tốt mơn thay chán nản mơn học • Bạn thiếu tài liệu để học Đây vấn đề mà học sinh tự học nhà hay gặp phải Học tập hiệu phụ thuộc nhiều vào tài liệu học mà bạn có Hãy tìm kiếm thêm tài liệu học tốt từ thầy giáo, thư viện hay Internet Có nhiều tài liệu học tốt giúp bạn có nguồn kiến thức phong phú tự tin trình bày kiến thức thi Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 13 • Nguồn tài liệu nhiều Nếu lí thứ 5, bạn gặp khó khăn thiếu tài liệu lí ngược lại khiến bạn phải đau đầu Bởi bạn có số lượng tài liệu đa dạng bạn tham khảo tất chúng, nên ưu tiên trước sau, cần thiết không cần thiết, điều khiến bạn nhiều thời gian cho việc tự học Vậy bạn lại khơng tìm đến người trước, thầy cô, bạn bè, tham khảo trang web, diễn đàn, , Sau tổng hợp lại tìm cho tài liệu phù hợp • Một số câu nói giúp bạn vượt qua khó khăn việc tự học giúp bạn học tập hiệu  Sống lâu, học nhiều điều học nhiều, nhận thấy biết  Sự giàu có khơng đo tiền bạc mà trí tuệ, kiến thức mà bạn sở hữu  Tốc độ thành công bạn định phải vượt qua tốc độ già bố mẹ  Cố gắng hối hận, đau đớn hơn?  Tại khơng khiến trở nên ưu tú để thu hút người khác mà lại phải chạy theo đuôi người ta?  Trong thời khắc đẹp đời người, đừng biết cắm mặt vào di động ấn Like cho kẻ khác  Đằng sau không chống lưng, tuyệt đối khơng thể ngã xuống Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 14 4.2 NHỮNG KỸ NĂNG CẦN ĐỄ TỰ HỌC TẬP HIỆU QUẢ Mỗi cá nhân học luôn học , ngồi trường lớp, thầy , bạn bè,…), thân phải tự học phải biết phương pháp tự học cho kết tốt hiểu hệ phương pháp học không tốt gì:  Lãng phí thời gian => thành tích học kém;  Thất vọng bất mãn học => ý chí phấn đấu thân Tự học sinh viên sống, tương lai Vì thời gian học tập vô quý giá, lãng phí Cho nên, ngày hơm nay, tạo phát triển cho kỹ học tập hiệu “Hãy học cách thông minh, đừng học cách khổ sở” • Lập kế hoạch học tập điều cần thiết: Trước làm chuyện gì, phải lập kế hoạch Nếu có kế hoạch làm chủ thời gian khơng giạn, kế hoạch thay đổi cần, điều quan trọng phải tuân thủ kế hoạch đề • Học đâu: Thời buổi kinh tế thị trường tất bật chạy đua với thời gian để chọn nơi học lý tưởng để học khó Vì học nơi nào, quan trọng nơi khơng làm phân tán tập trung Cho nên làm việc lựa chọn nơi học thích hợp trở thành phần thói quen học tập cho • Khi nên học tập: Chúng ta nên học tinh thần thoải mái, khơng phân tâm cơng việc làm (đúng thời gian lên kế hoạch có thời gian) • Đọc đọc lại: Đọc lại ghi chép sau buổi học hay trước ngủ giúp nhớ tốt Có thể đọc tài liệu nhiều lần, nên xác định mục tiêu lần đọc đọc theo mục tiêu Đọc trước đến lớp để nắm sơ  Chú ý nghe giảng Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 15  Ghi ý đọc lại sau kết thúc buổi học • Trích lược chi tiết quan trọng:  Đọc tiêu đề bài, xác định ý trọng bài, chi tiết ý chính;  Phân tích nội dung chi tiết;  Liên kết nội dung chi tiết ý chính;  Từ có dàn bài, dàn nơi tổng hợp cách ngắn gọn, xúc tích Nắm dàn đồng nghĩa với việc người học hiểu nắm vững kiến thức cần học tổng kết lại cách trôi chảy nhuần nhuyễn mà khơng khúc mắc Trong q trình học cần cố gắn đưa ví dụ liên hệ để hiểu rõ • Cách ghi chép:  Ghi chép đâu dễ nhìn dễ nhớ?  Làm ghi chép nhanh mà đầy đủ ý?  Thông thường thông tin quan trọng dược thầy nhắc từ hai đến ba lần, vận dụng kết hợp với suy nghĩ thân nên viết từ diễn đạt câu văn Mình khơng thể nhớ hết đừng cố nhớ hết, ko đủ thời gian kịp phân tích phải nghe thầy giảng, cần ý thầy cô giảng nội dung mà sử dụng nhiều cặp quan hệ • sóng đơi từ nội dung quan trọng (để ghi chép) Tương tác liên hệ thực tiễn Chúng ta cần phải có tương tác thầy trò, trò trò, thân thân(tự đặt cho nhiều câu hỏi nhiều tình khác trả lời ngẫm nghĩ nghiên cứu lại) qua nhiều hình thức, đặt câu hỏi với đối tượng, giúp học kiến thức ta có được…Bên cạnh vận dụng vào thực tiễn ngày nâng cao hiệu tự học khả quan Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động,gặt thói quen; Gieo thói quen,gặt tính cách; Gieo tính cách, gặp số phận Bài tập nhóm mơn ICT101 – Lớp: VX17QKD_CKTV28C – Nhóm Page 16
- Xem thêm -

Xem thêm: 1169 171709 061003 ICT101 CKTV28C NHOM2 BAI THU HOACH, 1169 171709 061003 ICT101 CKTV28C NHOM2 BAI THU HOACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay