Ảnh hưởng của vị trí địa lí và địa hình đến khí hậu của châu Á

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:48

Hãy nêu phân tích đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng, kích thước, địa hình châu Á ý nghĩa chúng khí hậu?  Vị trí địa lý, địa hình, khống sản châu Á: Vị trí địa lý: - Châu Á phận lục địa Á - Âu, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo Châu Á châu lục rộng lớn giới với diện tích 44,4 triệu km2 ( chiếm 29,1% diện tích đất giới) Chiều rộng từ Tây sang Đông khoảng 9.500km trải dài từ Bắc xuống Nam 90 độ - Điểm cực:  Điểm cực Bắc: mũi Chêliuxkin nằm bán đảo Taimưa (Liên Bang Nga) 77o44’B  Điểm cực Nam: mũi Piai nằm bán đảo Mã Lai 1o16’B  Điểm cực Tây: mũi Baba (Thổ Nhĩ Kì) 26o4’Đ  Điểm cực Đơng: mũi Đêgiơep (Liên Bang Nga) 169o40’T - Giới hạn lãnh thổ:  Phía Bắc: giáp Bắc Băng Dương  Phía Nam: giáp Đại Tây Dương Ấn Độ Dương  Phía Tây: giáp châu Âu châu Phi, Địa Trung Hải  Phía Đơng: giáp Thái Bình Dương Địa hình: - Châu Á có nhiều hệ thống núi: dãy Hi-ma-lay-a (8848m), dãy Côn Luân (8611), dãy Nam Sơn (6346m) ; sơn nguyên cao, đồ sộ: sơn nguyên Tây Tạng, sơn nguyên Trung Xi-bia nhiều đồng rộng bậc giới: đồng Tây Xibia, đồng Hoa Bắc, đồng Hoa Trung, đồng Ấn Hằng, - Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đơng - tây gần đông - tây bắc - nam gần bắc - nam cho địa hình bị chia cắt phức tạp - Các núi sơn nguyên cao tập trung chủ yếu vùng trung tâm Trên cao nguyên có băng hà bao phủ quanh năm  Ảnh hưởng vị trí địa lí, hình dạng, kích thước, địa hình châu Á đến khí hậu: Vị trí địa lý: Châu Á kéo dài từ Bắc Cực xích đạo nên lượng xạ Mặt Trời phân bố không đều, giảm dần từ Nam lên Bắc Lượng xạ phân bố không đồng nguyên nhân chủ yếu làm cho điều kiện nhiệt nói riêng khí hậu nói chung thay đổi từ Nam lên Bắc Hình dạng kích thước: Châu Á rộng, với dạng hình khối đại làm cho vùng nội địa quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí lục địa khơ, dễ bị sưởi nóng hóa lạnh theo mùa Đó điều kiện hình thành trung tâm khí áp Mặt khác, điều kiện nhiệt khí áp lại tương phản với đại dương xung quanh theo mùa, làm cho gió mùa phát triển rộng khắp châu lục Có thể nói châu Á châu lục giới có đầy đủ kiểu khí hậu gió mùa: gió mùa xích đạo, gió mùa nhiệt đới, cận nhiệt đới ơn đới Địa hình: Cấu tạo bề mặt lục địa bị chia cắt mạnh có ảnh hưởng đến phân bố nhiệt, lượng mưa phân hóa khí hậu phức tạp Các bồn địa nằm vùng núi sơn nguyên cao mùa đơng khơng khí bị hóa lạnh mạnh nên có nhiệt độ thấp vùng xung quanh Về mùa hạ, khơng khí bồn địa lại bị sưởi nóng nên lại có nhiệt độ cao hơn.Địa hình làm lượng mưa châu Á phân bố khơng đồng Các mạch núi hướng ĐơngTây Bắc-Nam có tác dụng chắn gió từ đại dương vào sâu lục địa Kết sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa Châu Á có đường bờ biển dài, khúc khuỷu nhiều vũng vịnh đia hình vùng trung tâm lại cao nên ảnh hưởng biển vào sâu đất liền không rõ rệt làm hình thành nên kiểu khí hậu lục địa khô hạn ...tâm khí áp Mặt khác, điều kiện nhiệt khí áp lại tương phản với đại dương xung quanh theo mùa, làm cho gió mùa phát triển rộng khắp châu lục Có thể nói châu Á châu lục giới có đầy... làm lượng mưa châu Á phân bố không đồng Các mạch núi hướng ĐôngTây Bắc-Nam có tác dụng chắn gió từ đại dương vào sâu lục địa Kết sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa Châu Á có đường bờ... mặt lục địa bị chia cắt mạnh có ảnh hưởng đến phân bố nhiệt, lượng mưa phân hóa khí hậu phức tạp Các bồn địa nằm vùng núi sơn ngun cao mùa đơng khơng khí bị hóa lạnh mạnh nên có nhiệt độ thấp vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của vị trí địa lí và địa hình đến khí hậu của châu Á, Ảnh hưởng của vị trí địa lí và địa hình đến khí hậu của châu Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay