Chiến lược công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư mom ray

99 88 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC HƯNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ MOM RAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC HƯNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ MOM RAY Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Liêm Đà Nẵng - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Ngọc Hưng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 Nhu cầu vốn đầu tư dự án trồng cao su Công ty Chư Mom Ray Vốn lưu động dự án trồng cao su Công ty Thống kê nguồn vốn đầu tư dự án trồng cao su cơng ty Tình hình tài sản nguồn vốn Công ty giai đoạn 2009 -2013 Phân loại chất lượng vườn công ty năm 2013 Dự báo tình hình sản xuất tiêu thụ cao su từ năm 2013-2025 Trang 57 60 62 67 68 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình Tên hình Trang 1.1 Phát triển khai thác lực cốt lõi 31 1.2 Chuỗi giá trị doanh nghiệp 45 3.1 Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu giai đoạn 20002013 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam thời gian gần tồn nhiều thành phần kinh tế khác nhau phát triển Nhà nước có xu hướng khuyến khích phát triển thành phần kinh tế mang tính tư nhân Điều góp phần tạo nên mơi trường cạnh tranh ngày lành mạnh hơn, minh bạch Đi với điều cường độ cạnh tranh nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh tăng cao nên đòi hỏi doanh nghiệp hoạt động hầu hết ngành nghề kinh doanh phải có kế hoạch dài hạn, cao tầm chiến lược kinh doanh Có đối phó với cạnh tranh ngày khốc liệt đặt môi trường kinh doanh đầy biến động Điều cần thiết điều kiện kinh tế Việt Nam vài năm trở lại rơi vào tình trạng khó khăn mà gần khủng hoảng chưa vượt qua Chính điều góp phần làm cho nhiều doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa hoạt động nhiều ngành nghề kinh doanh khác mà khơng có kế hoạch dài hạn hay chiến lược kinh doanh gặp nhiều khó khăn, phần số đứng bên bờ vực phá sản Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray (trụ sở huyện Sa Thầy – Kon Tum, thành lập vào tháng năm 2007) khơng thể nằm ngồi khó khăn Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray từ thành lập đến chủ yếu hoạt động theo kế hoạch ngắn hạn phần lớn định lãnh đạo mang tính cảm tính nhiều có phân tích tác động, xu từ mơi trường kinh doanh, hay theo lý thuyết kinh doanh đại Chính mà gặp khơng khó khăn khủng hoảng khứ Nhận thấy hạn chế doanh nghiệp làm việc nên tơi định thực đề tài “Chiến lược Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray” vừa để làm đề tài tốt nghiệp cao học vừa với tham vọng giúp cơng ty vạch chiến lược kinh doanh thời gian tới (đến năm 2020) Mục tiêu nghiên cứu Đề tài có mục tiêu thơng qua việc phân tích chiến lược, kế hoạch kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray áp dụng lý luận chiến lược kinh doanh để xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công ty thời gian tới (đến năm 2020) Phạm vi nghiên cứu Đề tài thu hẹp phạm vi nghiên cứu vấn đề liên quan đến kế hoạch, chiến lược kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray từ năm 2008 đến Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực theo phương pháp nghiên cứu định tính: Tiến hành phân tích thực trạng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cơng ty, phân tích mơi trường bên ngồi, môi trường ngành, môi trường bên Ý nghĩa khoa học thưc tiễn đề tài Luận văn mang lại ý nghĩa mặt lý thuyết thực tiễn định Cụ thể: Về mặt khoa học: - Luận văn góp phần cung cấp hồn thiện lý thuyết xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: - Luận văn giúp người làm cơng tác quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray có nhìn tổng thể chiến lược kinh doanh doanh - nghiệp Luận văn cung cấp cho công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray nguồn tài liệu tham khảo tốt chiến lược kinh doanh cụ thể thời gian tới (đến năm 2020) Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận luận văn bao gồm chương: - Chương I: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược công ty; 10 - Chương II: Thực trạng xây dựng thực chiến lược - công ty TNHH thành viên cao su Chư Mom Ray; Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH thành viên cao su Chư Mom Ray Tổng quan tài liệu nghiên cứu  Bài viết “ Lý thuyết dựa vào nguồn lực lợi cạnh tranh: Cách thức thực chiến lược ( The resource – based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation)” Robert M Grant, đăng California management review, spring 1991 Trong viết này, cách tiếp cận cách thức định hướng xây dựng chiến lược không khác xa nhiều so với nhiều tác giả viết chiến lược khác Robert M Grant đưa định nghĩa chiến lược là: “Chiến lược phù hợp mà tổ chức tạo nguồn lực, kỹ bên hội, thách thức từ mơi trường bên ngồi” Tuy nhiên cách tiếp cận tảng để xây dựng chiến lược cho cơng ty ơng cho việc dựa vào phân tích thay đổi mơi trường nhiều không bền vững cho chiến lược tốt cơng ty mơi trường ln thay đổi chí điều kiện ngày thay đổi nhanh mà cơng ty khơng thể dự đốn trước Chính vậy, nguồn lực khả cơng ty tảng ổn định nhiều để nhận dạng doanh nghiệp làm bền vững việc xây dựng chiến lược kinh doanh 85 khoảng 33.5%, qua đào tạo nghề đạt 20.5% Phần lớn lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật tập trung chủ yếu khối hành nghiệp lao động công nghiệp, lao động nông nghiệp chưa đào tạo chuyên môn kỹ thuật lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn cấu nguồn nhân lực Chất lượng lao động thấp, đội ngũ cán khoa học kỹ thuật cơng nhân lành nghề q mỏng, đào tạo chậm, khả thu hút chất xám từ nơi khác đến nơng thơn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn Nguồn lao động từ kinh tế trình độ thấp, nghèo, khơng có vốn thiếu kinh nghiệm sản xuất vùng đất e Yếu tố công nghệ Những tiến công nghệ sản xuất cao su gồm lĩnh vực: - Đối với vườn khai thác: Là công nghệ ngành sinh học lĩnh vực giống, kỹ thuật canh tác, cơng nghệ hố sinh, lý sinh kích thích gia tăng cường độ tiết mủ, làm tăng suất vườn khai thác mủ lẫn gỗ cao su Kết phát triển công nghệ tạo giống có suất cao, kháng bệnh tốt, chống chọi tốt với điều kiện thời tiết xấu, rút ngắn chu kỳ đầu tư, cho trữ lượng gỗ cao, RRIV4, RMM600, GT1, PB235 - Đối với lĩnh vực chế biến: Các công nghệ chế biến mủ tạo tạo sản phẩm chất lượng ổn định hơn, giảm thiểu nhiên liệu, chi phí giảm thiểu chất thải độc hại 3.1.5 Phân tích ngành cạnh tranh a Định nghĩa ngành Ngành cung cấp cao su nguyên liệu tập hợp công ty cung cấp sản phẩm cao su nguyên liệu sản phẩm thay chặt chẽ cho cao su nguyên liệu 86 b Phân tích tính hấp dẫn ngành * Phân tích mơ hình lực lượng cạnh tranh - Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: Hiện có nhiều chủng loại trồng có giá trị kinh tế cao phát sinh nhu cầu đất đai lớn sắn, làm nguyên liệu giấy, làm hạn chế lớn đến việc mở rộng quy mơ, diện tích vườn cơng ty cao su Bên cạnh đó, điều tạo áp lực nguồn nhân lực cơng ty ngành cao su nói chung - Các đối thủ cạnh tranh có ngành: Với đặc thù ngành sản xuất mủ cao su thiên nhiên chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên đất đai đồi dào, sử dụng công nghệ không cao, vốn đầu tư không nhiều, dẫn đến cạnh tranh công ty ngành cao, cạnh tranh khơng cạnh tranh chất lượng sản phẩm - Năng lực thương lượng người mua: Với trợ giúp vượt bậc tiến khoa học cơng nghệ, giúp người mua có nhiều hiểu biết nhiều lựa chọn cho nhu cầu Điều đem lại cho người mua nhiều tiếng nói giao dịch với hãng Tuy nhiên, bối cảnh nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên giới cao, sản phẩm nhân tạo thay cao su thiên nhiên nhiều hạn chế lực thương lượng người mua không cao - Năng lực thương lượng nhà cung cấp: Hệ thống nhà cung cấp công ty cao su đa dạng từ nguyên – nhiên – vật liệu đến dịch vụ, từ nhu cầu cho sản xuất kinh doanh đến đầu tư Các sản phẩm cần cung ứng chủ yếu nhiên liệu, phân bón, điện, dầu hạt cao su, thầu dầu, amoniac, hoá chất loại, vật tư trang bị vườn (kiềng, chén, máng hứng mủ, ) Các dịch vụ cần cung ứng chủ yếu bao gồm vận chuyển, dịch vụ, khoa học – kỹ thuật, thông tin liên lạc, xây dựng bản, 87 Các yếu tố đầu vào công ty ngành cung ứng từ nguồn nước nhập Vấn đề từ nhà cung ứng họ tạo áp lực cho công ty thông qua việc yêu cầu nâng giá đầu vào, cắt giảm dịch vụ hậu hay giảm yêu cầu chất lượng, Điều ảnh hưởng xấu đến việc kiểm soát chi phí cơng ty Tuy nhiên với quy mơ sản xuất tương đối lớn nên nhu cầu nguyên vật liệu dùng lớn nguyên vật liệu dùng dễ kiếm thị trường ( nhiều nhà cung cấp) nên áp lực từ nhà cung cấp cấp không cao - Các sản phẩm thay thế: Dưới tác động phát triển khoa học kỹ thuật, sản phẩm thay cao su thiên nhiên xuất từ lâu, cao su nhân tạo Trong điều kiện bình thương cao su nhân tạo có lợi sản xuất theo quy mô công nghiệp với sản lượng lớn, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu sản xuất vỏ xe du lịch Tuy nhiên, qua so sánh cao su thiên nhiên có ưu điểm cạnh tranh tính thân thiện với mơi trường cao, sử dụng sản xuất sản phẩm y tế, phù hợp cho nhu cầu thâm dụng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất vỏ xe hàng Vấn đề định cao su thiên nhiên quan hệ so sánh với cao su nhân tạo chi phí sản xuất giá bán: Sản phẩm có chi phí sản xuất thấp, giá bán hợp lý có lợi phát triển sản xuất tiêu thụ Qua phân tích mơ hình lực lượng cạnh tranh ngành cao su, ta đưa nhận định lực đe doạ từ lực lượng mơ hình cơng ty ngành cao su sau: Lực đe doạ Lực đe doạ từ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Lực đe doạ từ đối thủ cạnh tranh ngành Lực đe doạ từ lực thương lượng người mua Lực đe doạ từ lực thương lượng nhà cung cấp Lực đe doạ từ sản phẩm thay Kết luận Thấp Cao Cao Thấp Thấp 88 * Các lực lượng dẫn dắt thay đổi ngành - Quy định quyền: Quy định tỉnh không tiếp tục cho công ty thuê đất để mở rộng diện tích trồng cao su nên giai đoạn tới, khả mở rộng quy mô vườn hạn chế - Tồn cầu hố: Những đặc điểm xu hướng tồn cầu hố liên kết, liên minh, mở cửa tự do, xu hướng dịch chuyển, tác động mạnh mẽ đến cấu trúc ngành, làm thay đổi tiềm lực doanh nghiệp ngành cách nhanh chóng tính cạnh tranh khốc liệt - Phát triển khoa học công nghệ, đời giống cho suất cao hơn, hiệu kinh tế cao lợi cho doanh nghiệp trồng giống cao su * Các nhân tố then chốt cho thành công ngành - Phát triển dựa nguồn lực, từ đội ngũ nhân lực bao gồm chuyên gia, nhà nghiên cứu đội ngũ công nhân lành nghề, nguồn lực tài đầu tư vào hệ thống sở vật chất - Cung ứng sản phẩm chất lượng cao, ổn định để nâng cao vị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nguyên liệu cao su thiên nhiên * Đánh giá hội đe doạ ngành  Các hội - Sự hội nhập kinh tế làm cho kinh tế ngày mở cửa, chế ngày thơng thống việc kinh doanh xuyên quốc gia mở hội lớn cho doanh nghiệp ngành mở rộng hoạt động xuất sản phẩm, tìm kiếm khách hàng thị trường nước khác; - Lãi suất có xu hướng ngày giảm nên cơng ty ngành tăng cường vốn vay với chi phí thấp trước để mở rơng hoạt động sản xuất kinh doanh 89 - Trong thời gian từ 3-5 năm tới, với định hướng phát triển quy hoạch ngành cao su nước, mở rộng rừng cao su tỉnh miền núi phía Bắc số vùng nước bạn Lào, Campuchia, sản lượng cao su Việt Nam nhanh chóng nâng cao - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Hà Lan cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững FSC-FM/CoC vào tháng 7/2012 Đây mà chứng nhận quan có phạm vi quốc tế, Việt Nam trở thành quốc gia thứ giới cấp chứng nhận quốc gia thứ có nguyên liệu mủ cao su FSC với sản lượng lớn Đây hội lớn để Việt Nam đưa sản phẩm cao su tiến vào thị trường khó tính Châu Âu, Mỹ, Nhật, hứa hẹn tạo nên đa dạng hóa thị trường tương lai - Những nỗ lực Công ty Cao su Quốc tế ba bên (IRCo) Hội đồng Cao su Quốc tế ba bên (ITRC) đẩy giá cao su giới tăng trở lại năm 2014 ITRC đẩy nhanh tiến trình thực Đề án quản lý nguồn cung với xuống giá đồng Ringgit góp phần giúp đẩy giá cao su lên  Các nguy đe doạ - Các đối tác nước mua sản phẩm cao su doanh nghiệp Việt Nam họ đòi hỏi khắc khe chất lượng, chất lượng sản phẩm không đầu mà trọng mạnh đến xuyên suốt quy trình sản xuất sản phẩm Thế nhưng, lại yếu tố mà doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam nói riêng đáp ứng - Những quy định từ phía Chính phủ quan tâm cơng chúng đến mơi trường ngày nghiêm ngặt đòi hỏi doanh nghiệp ngành cao su phải có phương án để thích nghi cách đầu tư vào dây chuyền xử lý chất thải đại sử dụng nguyên liệu gây hại cho môi trường, 90 - Áp lực cạnh tranh mạnh mẽ thị trường giới bối cảnh thị trường cao su tồn cầu có nguy dư thừa năm 2014 Theo Hội đồng cao su quốc tế bên (ITRC) đại diện cho Thái Lan, Indonesia Malaysia, năm 2013 nhà sản xuất cao su Châu Á thất bại việc thống mức cắt giảm sản lượng cao su cho năm 2014 sau giảm 300.000 cao su xuất giai đoạn từ tháng 10/2013 - 4/2014 Theo Văn phòng kinh tế nơng nghiệp Thái Lan, sản lượng cao su Thái Lan tăng lên vòng năm qua đạt 3,86 triệu năm 2013 Tổ chức IRSC dự báo, thị trường giới dư thừa 241.000 cao su năm 2014, giảm so với mức 384.000 năm 2013 - Chất lượng mủ cao su nên khả cạnh tranh thấp, giá bán thấp từ 8-10% so với nước khác Thái Lan, Malaysia Cơ cấu, chủng loại đơn điệu nguyên nhân khiến cho cao su Việt Nam khơng tạo giá trị gia tăng cao khơng có thương hiệu riêng thị trường quốc tế - Thị trường xuất cao su Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung quốc với 60% lượng xuất khẩu, giá xuất ln phải chịu tác động từ thay đổi trị tình hình kinh tế nước 3.2 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CƠNG TY 3.2.1 Xác định sứ mệnh Cơng ty TNHH thành viên cao su Chư Mom Ray phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Tây Nguyên lĩnh vực cung cấp cao su nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất cao su nước xuất khẫu thị trường nước 91 Tập trung khai thác hiệu vườn cao su, đẩy mạnh công tác thâm canh vườn cây, áp dụng tiến khoa học vào sản xuât để tăng suất trồng, chất lượng sản phẩm mủ nguyên liệu ngày tốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao Khách hàng qua bước tạo lập giữ vững thương hiệu Công ty Phát huy tối đa nguồn lực người sẵn có, trọng mở rộng thêm diện tích vườn để tăng lợi quy mô cho công ty, phát huy tốt vai trò người lao động cách đảm bảo quyền lợi hợp pháp đáng, tạo việc làm ổn định thu nhập, nâng cao đời sống góp phần xây dựng nông thôn theo tinh thần Chính phủ 3.2.2 Lựa chọn phương án chiến lược cho cơng ty Hiện tại, hoạt động cơng ty TNHH thành viên cao su Chư Mom Ray trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su nguyên liệu Như vậy, xét theo chuỗi giá trị từ khâu chuẩn bị vật tư đến khâu tiêu thụ sản phẩm cao su cơng ty tham gia vào số khâu Hoạt động chủ yếu công ty từ trước đến trồng khai thác mủ cao su Với đặc điểm vậy, công ty giữ nguyên chiến lược kinh doanh khó chủ động nắm bắt giống cao su cho suất cao khó khăn việc mở rộng diện tích trồng Bên cạnh đó, việc dừng lại khâu chế bến mủ cao su nguyên liệu thật không mang lại nhiều giá trị cho công ty cao su ngun liệu ngun liệu thơ Chính vậy, tương lai cơng ty nên cân nhắc đến chiến lược hội nhập dọc thuận chiều ngược chiều - Hội nhập dọc ngược chiều: Đây chiến lược cốt lõi để bảo đảm thành công cho cơng ty tương lai Như trình bày phần trên, suất vườn yếu tố định cho hiệu sản xuất nông nghiệp, cụ thể ngành cao su Với suất vườn thấp chi phí sản xuất cho 92 đơn vị sản phẩm tăng khó khăn cho đơn vị cạnh tranh chi phí cao làm giảm lợi nhuận Vì để nâng cao suất vườn cho Công ty cần thực : Đi đôi với đổi cấu giống việc đầu tư thâm canh từ đầu vấn đề phải quan tâm Đầu tư mức, thâm canh từ đầu giúp sinh trưởng tốt, mật độ đồng sau đưa vào khai thác bảo đảm suất sản lượng Đầu tư nhà máy sản xuất phân hữu vi sinh để tự cung cấp phân bón phục vụ cho vườn số lượng phân bón hàng năm cho vườn lớn Tìm kiếm đối tác chiến lược dài hạn để cung cấp loại vật tư khác phân vô cơ, kiềng, chén, máng trang bị cho vườn cao su với chi phí - thấp Hội nhập dọc thuận chiều: Đầu tư mạnh vào nhà máy chế biến mủ tờ xong khói ( mủ RSS ) đầu tư vào việc chế biến sản phẩm cao su nhằm khai thác tối đa nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên có sẵn đơn vị dừng lại việc bán nguyên liệu thô nhiều phương án khác 3.2.3 Một số giải pháp để thực chiến lược a Giải pháp ổn định mở rộng vùng nguyên liệu Với diện tích cao su 3.610 có Cơng ty cần tập trung đầu tư thâm canh chiều sâu vào vườn tăng cường phân bón ưu tiên xu hướng bền vững phân hữu vi sinh, trọng bón phân theo yêu cầu vườn bón theo chuẩn nghiệm dinh dưỡng qua qua đất Bên cạnh cần ưu tiên trồng loại thảm phủ cuczu, mucuna bractiata để cải tạo độ phì đất Với diện tích cao su trồng sau cần tập trung chuẩn bị tốt khâu Giống đảm bảo quy trình kỹ thuật theo cấu giống Viện nghiên 93 cứu cao su Việt Nam (RIVV) khuyến cáo cần tập trung đạo chặt chẽ từ khâu khai hoang chuẩn bị đất trồng, vật tư phân bón nhân cơng đầy đủ chọn thời vụ thích hợp để trồng đạt mật độ sống độ đồng cao b Giải pháp thị trường Thời gian tới cần tiếp cận mở rộng thị trường, ưu tiên tìm kiếm khách hàng nước tập trung thâm nhập thị trường nước ngoài, trọng liên kết, hợp tác việc trao đổi thông tin nghiên cứu dự báo thị trường doanh nghiệp chế biến, xuât cao su viện nghiên cứu Nhà nước để tìm hiểu thơng tin thị trường, quy định chất lượng hàng hóa sản phẩm thị trường c Giải pháp marketing Cần phần có phận Marketing Cơng ty marketing phải thích hợp với chu kỳ sống sản phẩm sở hoạt động điều tra thị trường nhằm thu thập thông tin cần thiết nhu cầu sản phẩm , phản ứng khách hàng chất lượng sản phẩm , bao bì, giá cả… Tăng cường xúc tiến thương mại nhiều hình thức Chú trọng thị trường có Tây Au, Hàn quốc, Trung quốc… đồng thời tiếp cận gia tăng thương mại với thị trường Nhật bản, Mỹ… Tiến hành phân khúc thị trường, phân tích điểm mạnh, điểm yếu thị trường, vùng để có hướng chào bán sản xuất sản phẩm phù hợp Tăng cường hợp tác với công ty bạn bán hàng nhằm hạn chế thiệt hại xảy Đối với thị trường xuất khẩu, việc lựa chọn hình thức xuất giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định chỗ đứng thị trường Cơng ty lựa chọn việc xuất trực tiếp ủy thác xuất hay thông qua đại lý , đại diện bán hàng, nhà phân phối Xuất trực tiếp giúp công ty kiểm sốt tồn q trình xuất khẩu, thiết lập quan hệ trực tiếp 94 người tiêu thụ Tuy nhiên việc sử dụng đại lý , đại diện bán hàng, nhà phân phối giúp cơng ty dễ thành cơng tận dụng ưu kinh nghiệm, mạng lưới bán hàng khách hàng đại lý , đại diện bán hàng, nhà phân phối Quan tâm đến thị trường nước, tiếp xúc thường xuyên với khách hàng có sách bán hàng phù hợp phương án giao hàng, toán tiền hàng thuận lợi cho khách hàng Các biện pháp cụ thể chào hàng trực tiếp đến sở sản xuất nước, tổ chức hội nghị khách hàng, sử dụng công cụ tờ bướm, quảng cáo… Ln giữ chữ tín vói khách hàng chất lượng sản phẩm , thời hạn giao hàng, số lượng sản phẩm giá đàm phán thỏa thuận d Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Cơ cấu xếp lại lao động: Có phương án đào tạo kỹ thuật cạo mủ cao su cho Công nhân từ vườn kiến thiết để điều chuyển sang vườn kinh doanh, số lao động thiếu tuyển dụng để đào tạo Tuyển dụng thêm cán quản lý kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp với đào tạo đào tạo lại cho lực lượng cán có Có hình thức đào tạo phong phú kết hợp với Viện, Trường để đào tạo chỗ; gởi đào tạo ngắn hạn nước Sắp xếp lại cấu tổ chức theo hướng giảm phận dư thừa, hoạt động không hiệu Bên cạnh thành lập tổ chức, phận nhàm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổ chức lại hệ thống thông tin nội công ty , bước xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ lĩnh vực : chương trình kế tốn, chương trình quản lý vườn , quản lý thống kê, quản lý nhân sự, quản lý thiết bị kết nối lại thành hệ thống thống Đồng thời quan trọng đào tạo đội ngũ sử dụng để phát huy hết hiệu hệ thống 95 e Giải pháp đầu tư Phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý, cần có cân nhắc thứ ưu tiên cho dự án dầu tư Bảo đảm trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định Nhà nước Phải có quan điểm thật tiết kiệm đầu tư, tránh lãng phí, tránh đầu tư hạng mục khơng cần thiết chưa thật cần thiết Lựa chọn đối tác có kinh nghiệm, uy tín , có lực tài chính, cơng nghệ để hợp tác đầu tư Tăng cường quản lý đầu tư, thực yêu cầu đánh giá giám sát đầu tư, bảo đảm chất lượng cơng trình f Giải pháp tài Giải pháp tài chủ yếu xoay quanh hai vấn đề là: Xây dựng sách tạo vốn sử dụng vốn để hợp lý + Đối với nguồn vốn lưu động để phục vụ công tác marketing, thu mua sản phẩm , tạm ứng vật tư cho nông dân vốn lưu động cho dự án lớn: chi phí đưa vào giá thành sản xuất sản phẩm hàng năm, số vốn lưu động yêu cầu giải dễ dàng với tình hình tiêu thụ sản phẩm thuận lợi nay; thiếu vay ngắn hạn ngân hàng + Kinh phí để thực việc phát triển sản phẩm : sử dụng quỹ phát triển sản xuất công ty sản phẩm nước đẫ làm nên đầu tư nhiều, chủ yếu bí cơng nghệ, tranh thủ từ cơng ty bạn + Nguồn vốn đầu tư xây dựng : Nguồn vốn đầu tư yêu cầu lớn Do cần có biện pháp để huy động vốn đầu tư từ khoản vay ngân hàng để thực 96 + Nguồn vay tín dụng từ Ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển : tổ chức tín dụng cần dự án có hiệu vay, tùy theo dự án sử dụng nguồn vốn vay từ 20-30% vốn đầu tư 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất cao su để phát triển mạnh mẽ thời gian tới, cụ thể như: Tạo môi trường kinh doanh kết cấu hạ tầng, tài chính, ngân hàng ổn định Đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thị trường tầm vĩ mô vi mô nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng tốt chiến lược thị trường Có sách nhằm phát triển hạ tầng vùng nông thôn khu vực công ty cao su trú đóng cơng ty nói chung Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray nói riêng phải đầu tư tốn cho cơng trình đường giao thơng, đường điện, trường học, nhà trẻ Mặc dù có chủ trương bàn giao cơng trình cho địa phương kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa địa phương hạn chế nên công ty cao su phải hỗ trợ lớn Để bảo đảm thống chất lượng cao su nước giữ uy tín cho sản phẩm cao su Việt Nam xuất khẩu, đề nghị Chính phủ quy định sản phẩm cao su sơ chế xuất phải có chứng đủ tiêu chuẩn xuất Việc cấp chứng nhà máy chế biến phát hành sở ủy quyền Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam sau kiểm tra, xác định công nhận lực chế biến Cần tiếp tục xem cao su ngành ưu tiên phát triển hiệu kinh tế xã hội to lớn mà cao su mang lại Từ tiếp tục có sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư, sách thuế,… Các sách cần thống thực thi quán tất bộ, ngành, địa phương Cần tránh tình trạng vừa qua Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho công ty cao su áp 97 dụng số tỉnh, tỉnh khác không chấp nhận áp dụng ! Đề nghị cấp quyền địa phương có biện pháp tích cực hỗ trợ cơng ty khâu đền bù, giải tỏa giải phóng mặt để thực dự án Chính quyền địa phương cần hỗ trợ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray công ty cao su khác trú đóng địa bàn cơng tác bảo vệ sản phẩm , bảo vệ vườn nhằm tăng hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp giữ vững an ninh trật tự địa bàn 3.3.2 Về phía Cơng ty mẹ (Cơng ty Mang Yang – Ratanakiri) Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam + Cần hỗ trợ công ty vốn đầu tư cách cân đối, điều phối vốn ngành Khi cần thiết, Tập đoàn nên tham gia đầu tư vốn đối tác dự án lớn + Có chiến lược marketing, tiêu thụ sản phẩm mang tính định hướng chung cho tồn ngành + Xây dựng tiêu chuẩn thống vườn lý, có kế hoạch, dự án cụ thể cho đơn vị kế hoạch năm nhằm giúp đơn vị chủ động cạo tận thu + Thống cấu giống cho vườn cây, Tập đồn cần có đạo xây dựng vườn nhân ghép quy định + Để bảo đảm tính tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh , Tập đồn cơng nghiệp Cao su Việt Nam cần phân cấp mạnh mẽ cho đơn vị + Ngồi để giúp cơng ty lĩnh vực kinh doanh ( sản xuất công nghiệp, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chăn ni… ), Tập đồn cần có phận chun trách với chun gia có trình độ chun mơn cao để định hướng, hướng dẫn, khuyến cáo hỗ trợ cần thiết 98 KẾT LUẬN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray công ty cao su khác doanh nghiệp có điểm mạnh, điểm yếu ngày, đối diện với hội nhân tố đe dọa, thách thức Từ việc phân tích cách có hệ thống tất điểm này, ta xây dựng số chiến lược mà Công ty cần phải thực để vượt qua trở ngại , thách thức ngày phát triển mạnh mẽ Có chiến lược tăng trưởng tập trung chiến lược xâm nhập thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm , chiến lược hội nhập phía sau với nhiều giải pháp phù hợp thơng qua mở rộng sản xuất, tăng cường biện pháp marketing, thu hút cao su tiểu điền Các chiến lược nhằm bảo toàn, giữ vững tốc độ tăng trưởng chiến lược đa dạng hóa đồng tâm, chiến lược tái cấu vườn Với chiến lược này, mong muốn góp phần đưa Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray toàn ngành cao su ngày phát triển bền vững, xứng đáng mũi nhọn nơng nghiệp Việt Nam Vì thời gian có hạn kiến thức chưa thật đầy đủ mình, thơng tin thu thập chưa thật đầy đủ nên khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong góp ý q Thầy, Cơ để luận văn hồn thiện Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Khoa Quản trị Kinh doanh , Khoa Sau Đại học Khoa khác Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng trang bị cho kiến thức phương pháp nghiên cứu để tơi vận dụng hồn thành luận văn Tơi xin đặc biệt cảm ơn Thầy TS.Nguyễn Thanh Liêm tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi suốt q trình hồn thành luận văn 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo báo kinh doanh (2011 -2013), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray [2] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, Nhà xuất thống kê [3] Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ [4] TS Phạm Thị Thu Phương (2007), Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu, NXB khoa học kỹ thuật [5] PGS TS Ngô Kim Thanh (2011), Quản trị chiến lược, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2011 [6] Tổng công ty cao su Việt Nam ( 2001), Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2010 2015 Tiếng Anh [7] David J Collis, Cynthia A Montgomery (2008), Competing on resources Havard business review [8] Robert M Grant (1991), The resources-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulations California management review, Spring ... sản Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray (trụ sở huyện Sa Thầy – Kon Tum, thành lập vào tháng năm 2007) nằm ngồi khó khăn 8 Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư. .. gồm chư ng: - Chư ng I: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược công ty; 10 - Chư ng II: Thực trạng xây dựng thực chiến lược - công ty TNHH thành viên cao su Chư Mom Ray; Chư ng III: Xây dựng chiến lược. .. thấy hạn chế doanh nghiệp làm việc nên định thực đề tài Chiến lược Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Chư Mom Ray vừa để làm đề tài tốt nghiệp cao học vừa với tham vọng giúp công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư mom ray, Chiến lược công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư mom ray, Tổng quan về tài liệu nghiên cứu, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY, a. Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ, b. Phân tích ngành và cạnh tranh, b. Hệ thống kiểm soát chiến lược, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯ MOM RAY, Bảng 2.1: Nhu cầu vốn đầu tư dự án trồng cao su tại Công ty Chư Mom Ray, Bảng 2.5 phân loại chất lượng vườn cây công ty năm 2013, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯ MOM RAY ĐẾN NĂM 2020, b. Môi trường chính trị - pháp luật, b. Phân tích tính hấp dẫn của ngành, f. Giải pháp về tài chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay