Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)

155 43 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:32

Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO \ BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * THỰC TRẠNG GIÁM SÁT VIÊM GAN VI RÚT B, C TẠI TỈNH THÁI BÌNH HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * -VŨ NGỌC LONG THỰC TRẠNG GIÁM SÁT VIÊM GAN VI RÚT B, C TẠI TỈNH THÁI BÌNH HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC MÃ SỐ: 62 72 01 17 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Trọng Lân GS TS Phạm Ngọc Đính HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: GS TS Phạm Ngọc Đính, Phó Chủ tịch thường trực Hội Y học dự phòng Việt Nam, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tơi suốt trình xây dựng đề cương, thu thập số liệu viết báo cáo luận án PGS TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, người Thầy tận tình động viên, khích lệ, hướng dẫn hỗ trợ cần thiết cho suốt q trình học tập, hồn thiện luận án PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, ThS Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng dành cho tơi điều kiện tốt để thu thập số liệu, viết báo cáo tham gia vào hoạt động xây dựng sách, kế hoạch liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án BSCK II Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình, BSCK I Đỗ Văn Siu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà, BSCKI Lương Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà cán y tế thuộc đơn vị liên quan đến cơng tác giám sát bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình hỗ trợ tích cực việc thu thập số liệu, triển khai hoạt động can thiệp nghiên cứu đóng góp quan trọng việc hồn thành báo cáo luận án Các Thầy, Cơ Chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh, Hội đồng bảo vệ Thầy, Cô, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ q trình học tập, nghiên cứu góp ý quý báu việc viết báo cáo, hoàn thành luận án Sự hỗ trợ mệt mỏi người thân gia đình, đặc biệt vợ tơi dành thời gian để chuyên tâm triển khai hoạt động nghiên cứu, viết báo cáo động viên để tơi hồn thành tốt luận án Hà Nội, ngày tháng Vũ Ngọc Long năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu nghiêm túc trung thực Tất số liệu kết luận án chưa công bố cơng trình khác Nghiên cứu thực dựa vào đề tài cấp sở Cục Y tế dự phòng: “Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B viêm gan vi rút C tỉnh Thái Bình hiệu số biện pháp can thiệp” làm chủ đề tài Tôi thành viên tham gia đồng ý sử dụng số liệu cho luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Vũ Ngọc Long MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm chung viêm gan vi rút 1.2 Đặc tính, hình thức lây truyền vi rút viêm gan B, C 1.2.1 Vi rút viêm gan B 1.2.2 Vi rút viêm gan C 1.3 Tình hình nhiễm vi rút viêm gan B, C giới Việt Nam 10 1.3.1 Tình hình nhiễm vi rút viêm gan B 10 1.3.2 Tình hình nhiễm vi rút viêm gan C 15 1.4 Giám sát bệnh truyền nhiễm giám sát viêm gan vi rút 19 1.4.1 Giám sát bệnh truyền nhiễm 19 1.4.2 Giám sát viêm gan vi rút 26 1.4.3 Các biện pháp xét nghiệm phát vi rút viêm gan B, C 32 1.5 Một số chiến lược phòng chống viêm gan vi rút giới Việt Nam 35 1.5.1 Một số chiến lược phòng chống viêm gan vi rút giới 35 1.5.2 Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút Việt Nam 38 1.6 Một số đặc điểm tỉnh thông tin hệ thống y tế Thái Bình 38 1.6.1 Một số đặc điểm tỉnh Thái Bình 38 1.6.2 Hệ thống y tế tỉnh Thái Bình 39 1.6.3 Kết giám sát viêm gan vi rút tỉnh Thái Bình giai đoạn 2005 – 2014 39 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Mục tiêu 1: Mô tả thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 41 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 41 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 42 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu 42 2.1.4 Các nhóm biến số nghiên cứu định lượng nghiên cứu định tính 46 2.1.5 Công cụ thu thập thông tin 47 2.1.6 Các bước tiến hành nghiên cứu 47 2.2 Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp tăng cường chất lượng giám sát viêm gan vi rút B, C tuyến huyện 48 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 48 2.2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 49 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 49 2.2.4 Các nhóm biến số số 55 2.2.5 Công cụ thu thập biện pháp can thiệp 55 2.2.6 Các bước tiến hành nghiên cứu 59 2.3 Xử lý phân tích số liệu nghiên cứu 59 2.3.1 Các phần mềm sử dụng 59 2.3.2 Cách phân tích trình bày kết mô tả thực trạng 60 2.3.3 Cách phân tích trình bày kết can thiệp 60 2.3.4 Một số tiêu chí đánh giá 61 2.3.5 Sai số kỹ thuật hạn chế sai số 62 2.4 Tổ chức thực 63 2.5 Đạo đức nghiên cứu 64 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Thực trạng hoạt động giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 65 3.1.1.Thực trạng cấu trúc, thành phần tính pháp lý hệ thống giám sát viêm gan vi rút B, C 65 3.1.2 Thực trạng lực đảm bảo, sách, chế độ hệ thống giám sát viêm gan vi rút B, C 70 3.1.3 Thực trạng lực hoạt động hệ thống giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 80 3.1.4 Kết điều tra kiến thức, thái độ thực hành hoạt động giám sát viêm gan vi rút năm 2015 tỉnh Thái Bình 84 3.1.5 Một số kết giám sát viêm gan vi rút B, C năm 2015 tỉnh Thái Bình 88 3.2 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp tăng cường chất lượng giám sát viêm gan vi rút B, C tuyến huyện tỉnh Thái Bình năm 2016 90 3.2.1 Một số kết triển khai biện pháp tăng cường giám sát viêm gan vi rút 90 3.2.2 Hiệu thay đổi chất lượng giám sát viêm gan vi rút B, C 93 3.2.3 Hiệu độ nhạy phương thức giám sát huyện Hưng Hà 94 3.2.4 Tính hữu dụng thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành nhân viên y tế huyện can thiệp đối chứng 95 3.2.5 Ý kiến tính phù hợp, lợi ích khả thi biện pháp can thiệp cán y tế huyện Hưng Hà 98 CHƯƠNG BÀN LUẬN 100 4.1 Về thực trạng hoạt động giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 100 4.1.1 Đối với tính phápthực trạng cán y tế hệ thống giám sát viêm gan vi rút tỉnh Thái Bình năm 2015 100 4.1.2 Về lực đảm bảo, sách, chế độ hệ thống giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 103 4.1.3 Về thực trạng lực hoạt động hệ thống giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình năm 2015 110 4.1.4 Về kiến thức, thái độ thực hành hoạt động giám sát viêm gan vi rút năm 2015 tỉnh Thái Bình 111 4.1.5 Về kết giám sát viêm gan vi rút năm 2015 tỉnh Thái Bình 114 4.2 Về hiệu số biện pháp can thiệp tăng cường chất lượng giám sát viêm gan vi rút B, C tuyến huyện tỉnh Thái Bình năm 2016 114 4.2.1 Đối với kết triển khai hoạt động tăng cường giám sát viêm gan vi rút 114 4.2.2 Về hiệu thay đổi chất lượng giám sát viêm gan vi rút 116 4.2.3 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nâng cao chất lượng giám sát 118 4.2.4 Về phù hợp, lợi ích khả thi hoạt động can thiệp huyện Hưng Hà 120 4.2.5 Về hạn chế hoạt động can thiệp huyện Hưng Hà năm 2016 121 4.2.6 Những đóng góp hạn chế luận án 124 KẾT LUẬN 126 Thực trạng hoạt động giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình, năm 2015 126 Hiệu can thiệp tăng cường chất lượng giám sát viêm gan vi rút B, C huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình năm 2016 126 KHUYẾN NGHỊ 128 DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN i TÀI LIỆU THAM KHẢO ii PHỤ LỤC xv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AIDS Anti-HCV ARN-HCV Tiếng Anh Aquired Immuno Deficiency Syndrom Antibody against hepatitis C virus Acid Ribonucleic Hepatitis C virus Tiếng Việt Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Kháng thể kháng vi rút viêm gan C A xít nhân vi rút viêm gan C BTN Bệnh truyền nhiễm BVĐK Bệnh viện đa khoa CSHQ Chỉ số hiệu ĐNCB Định nghĩa ca bệnh HBsAg Hepatitis B surface antigen Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan C HBV Hepatitis B Virus Vi rút viêm gan B HCV Hepatitis C Virus Vi rút viêm gan C Hiệu can thiệp HQCT MMT Methadone Maintenance Therapy Phương pháp điều trị Methadone NVYT Nhân viên y tế PCD Phòng chống dịch PKB Phòng khám bệnh SCT Sau can thiệp TCT Trước can thiệp TTYT Trung tâm Y tế TYT Trạm Y tế VGB Viêm gan B VGC Viêm gan C VGVR Viêm gan vi rút VSDT Vệ sinh dịch tễ WHO YTDP World Health Organization Tổ chức Y tế giới Y tế dự phòng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tên bảng Tỷ lệ người mang HBsAg nhóm người khoẻ mạnh Trang 13 nghiên cứu Việt Nam 1.2 Năng lực xét nghiệm vi rút viêm gan Việt Nam 34 1.3 Tình hình viêm gan vi rút giai đoạn 2005-2014 tỉnh Thái Bình 40 3.1 Các đơn vị tham gia giám sát viêm gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình 66 3.2 Số liệu bệnh nhân điều trị Methadone 2015 - 2016 67 3.3 Một số đặc điểm NVYT đơn vị YTDP tỉnh Thái Bình năm 68 2015 3.4 Một số đặc điểm NVYT bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2015 68 3.5 Cơ cấu NVYT tham gia giám sát đơn vị y tế dự phòng 69 3.6 Cơ cấu NVYT tham gia giám sát đơn vị bệnh viện 69 3.7 Ý kiến đơn vị thực trạng sở vật chất, trang thiết bị sử dụng 70 cho giám sát viêm gan vi rút B, C 3.8 Thực trạng sở xét nghiệm (vi sinh - miễn dịch) phục vụ cho giám sát 71 bệnh truyền nhiễm 3.9 Kết số đơn vị thực xét nghiệm phát vi rút viêm gan vi 72 rút B, C 3.10 Tình trạng có lưu trữ văn hướng dẫn chuyên môn giám sát 73 bệnh truyền nhiễm 3.11 Thực trạng mẫu biểu giám sát bệnh truyền nhiễm sử dụng 74 3.12 Ý kiến đơn vị việc áp dụng công nghệ thông tin công 77 tác báo cáo viêm gan vi rút 3.13 Ý kiến việc điều phối, phối hợp dự phòng - điều trị giám sát viêm gan vi rút 79 ... rút vi m gan hệ thống báo c o giám sát tỉnh Thái Bình để làm sở mở rộng tỉnh kh c Vi t Nam, tiến hành th c luận án Th c trạng giám sát vi m gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình hiệu số biện pháp can. .. c ng bố c ng trình kh c Nghiên c u th c dựa vào đề tài c p sở C c Y tế dự phòng: Th c trạng giám sát vi m gan vi rút B vi m gan vi rút C tỉnh Thái Bình hiệu số biện pháp can thiệp làm chủ đề... can thiệp với m c tiêu sau: Mô tả th c trạng hoạt động giám sát vi m gan vi rút B, C tỉnh Thái Bình, năm 2015 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp tăng c ờng chất lượng giám sát vi m gan vi rút
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ), Thực trạng giám sát viêm gan vi rút B, C tại tỉnh Thái Bình và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay