BAI 35 DIA 10CB vai tro dịch vụ

33 66 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:13

ChươngưIXư-ưđịaưlýưdịchư vụ CHNG IX: A L NGNH DCH V BI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI I.Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ Cơ cấu Vai trò Xu hướng phát triển II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ III Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới Em kể tên số ngành hoạt động kinh tế thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp? DỊCH VỤ LÀ GÌ? Dịch vụ ngành không trực tiếp tạo cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt I CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ Cơ cấu: Phức tạp DV kinh doanh DV tiêu dùng DV cơng Bài tập tình I CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ Vai trò: - - Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất phát triển Sử dụng tốt nguồn lao động Khai thác tốt TNTN Thấy Mũi Né đẹp tư xây Cần vậtNGÀNH liệu xây dựng, VAI TRỊ CỦA DỊCHĐầu VỤ? đồ trang trí nội thất… Thuê mướn người làm resort resort ? Dựa vào biểu đồ nhận xét cấu lao động GDP ngành dịch vụ nhóm nước II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ - TNTN - Di sản văn hóa, lịch sử - Cơ sở hạ tầng du lịch - Sự phát triển phân bố ngành DV du lịch VD: Hình thành nhiều điểm du lịch ( Hạ long, Cố đô Huế,….) Đại nội Huế Tháp Vịnh Chàm Hạ Long Ninh Thuận TNTN, di sản văn hoá, lịch sử, sở hạ tầng Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch Sơ đồ nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành dịch vụ Nhân tố Ảnh hưởng - Trình độ phát triển kinh tế - Năng suất lao động xã hội Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ Quy mô, cấu dân số Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ Phân bố dân cư mạng lưới quần cư Mạng lưới ngành dịch vụ Truyền thống văn hoá phong tục tập quán Hình thức tổ chức mạng lưới ngành DV Mức sống thu nhập thực tế Sức mua, nhu cầu dịch vụ TNTN, di sản văn hoá, lịch sử, sở hạ tầng Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI Hoa Kỳ Canađa Anh, Pháp, Thụy điển Liên Bang Nga AI CẬP Nhật Bản Angiêri; Xuđăng … Vênêxuêla Angôla, hạ Công gô… Đông nam Á; Nam Á; Trung Quốc … BraXin Achentina Ôtrâylia Nam Phi Hình: 35 Tỉ trọng dịch vụ cấu GDP nước, năm 2001 III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG Ở nước phát triển ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao cấu GDP(trên 60%) Các nước phát triển chiếm 50% III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG - Các thành phố cực lớn trung tâm dịch vụ lớn, có vai trò quan trọng kinh tế toàn cầu như: tài chính, viễn thơng, GTVT, Hãy kể tên trung tâm dịch vụ lớn giới mà em biết? Khu­Mahattan-New­Yook-Hoa­Kỳ Pari-Pháp III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG - Có số thành phố chun mơn hóa loại hình định Cảng Rottesdam- Hà LasLan vegas Một nhà hát Hollywood Bài 35 - VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ I CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Cơ cấu Vai trò Xu hướng phát triển II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ DV III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI IV ĐÁNH GIÁ Câu 1: Dịch vụ ngành : A Trực tiếp sản xuất cải vật chất B Phục vụ cho yêu cầu ngành NN CN C Phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người dân D Hỗ trợ đắc lực cho sản xuất Câu 2: Các thành phố lớn thường phát triển ngành dịch vụ vì: A Các thành phố thường trung tâm CN B Các thành phố phát triển loại hình du lịch sinh thái C Dân cư thành thị thường có mức sống cao, nhu cầu DV đa dạng D a, c Bài 35 - VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ I CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Cơ cấu Vai trò Xu hướng phát triển II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ DV III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI Hãy xếp ý cột A cột B cho hợp lý? Nhân tố (A) Ảnh hưởng (B) Quy mô, cấu dân số Phân bố dân cư mạng lưới quần cư Truyền thống văn hoá phong tục tập quán Mức sống thu nhập thực a Mạng lưới ngành dịch vụ b Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ c Sức mua, nhu cầu dịch vụ d Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ Tại nước phát triển ngành dịch vụ có tỉ trọng cao so với nước phát triển cấu GDP? -Trình độ phát triển kinh tế suất lao động xã hội cao - Mức sống thu nhập thực tế cao hẳn so với nước phát triển Bài 35 - VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ V HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI Về nhà làm tập SGK trang 137 Học kỹ cũ Đọc chuẩn bị trước 36 ...CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI I.Cơ... người làm resort resort ? Dựa vào biểu đồ nhận xét cấu lao động GDP ngành dịch vụ nhóm nước Bài 35 - VAI TRỊ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG... Vênêxuêla Angôla, hạ Công gô… Đông nam Á; Nam Á; Trung Quốc … BraXin Achentina Ơtrâylia Nam Phi Hình: 35 Tỉ trọng dịch vụ cấu GDP nước, năm 2001 III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG Ở nước
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 35 DIA 10CB vai tro dịch vụ, BAI 35 DIA 10CB vai tro dịch vụ, I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ, Bài tập tình huống, ? Dựa vào biểu đồ nhận xét cơ cấu lao động và GDP trong ngành dịch vụ của 2 nhóm nước, - Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - N¨ng suÊt lao ®éng x· héi, II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ, III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay