Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)

183 41 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:04

Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Mã số: 62 72 01 25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.BS Vũ Huy Nùng PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc, Phòng Sau đại học, Bộ mơn ngoại Bụng Thầy cô Bộ môn ngoại Bụng Học Viện Quân Y giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, quý đồng nghiệp bệnh viện giúp đỡ tơi q trình hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS TS BS Vũ Huy Nùng, PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc, GS TS BS Phạm Gia Khánh, PGS TS BS Nguyễn Văn Xuyên người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Các Thầy Hội đồng chấm luận án đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận án Xin chân thành cảm ơn tới Các bệnh nhân có tên đề tài hợp tác, cung cấp thơng tin làm nguồn số liệu để tơi hồn thành luận án Xin trân trọng biết ơn tới Những người thân gia đình, bạn đồng nghiệp động viên khích lệ tơi suốt thời gian thực luận án Tác giả luận án HUỲNH THANH LONG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố Tác giả luận án HUỲNH THANH LONG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đại tràng 1.1.1 Vị trí, kích thước hình thể ngồi 1.1.2 Mạch máu đại tràng 1.1.3 Hệ thống bạch huyết đại tràng 1.2 Sinh lý - chức đại tràng 1.2.1 Chức vận động 1.2.2 Chức hấp thụ đại tràng 10 1.2.3 Hoạt động tiết dịch 11 1.2.4 Chức tiêu hóa 11 1.2.5 Sự sinh đại tràng 12 1.2.6 Động tác đại tiện 12 1.3 Giải phẫu bệnh ung thư đại tràng 12 1.3.1 Đại thể: 12 1.3.2 Vi thể 13 1.3.3 Sự xâm lấn di ung thư đại tràng 16 1.3.4 Sự di 17 1.4 Phân loại giai đoạn ung thư đại tràng 19 1.4.1 Phân loại giai đoạn theo hệ thống TNM (Tumor – Nodes – Metastasis) 19 1.4.2 Phân loại di hạch Nhật Bản ung thư biểu mô tuyến đại tràng 22 1.5 Mức độ di hạch ung thư đại tràng ứng dụng phẫu thuật 24 1.5.1 Di hạch bỏ chặng không bỏ chặng 25 1.5.2 Nạo hạch ung thư đại tràng 25 1.6 Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng 28 1.6.1 Nguyên tắc phẫu thuật triệt 28 1.6.2 Lịch sử phẫu thuật cắt đại tràng nội soi 28 1.6.3 Kỹ thuật cắt toàn mạc treo đại tràng nạo vét hạch phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư (Complete Mesocolic Excision: CME) 29 1.6.4 Nạo vét hạch phẫu thuật nội soi điều tri triệt ung thư đại tràng 32 1.6.5 Điểm qua số nghiên cứu nạo hạch ung thư đại tràng Việt Nam 36 1.7 Tổng quan kết sớm trung hạn phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư nạo vét hạch 37 1.8 Điều trị hóa trị 40 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 43 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 43 2.2.2 Cỡ mẫu 43 2.2.3 Phương tiện, định phẫu thuật nội soi nạo vét hạch D3 điều trị triệt ung thư đại tràng 44 2.2.4 Các tiêu nghiên cứu 50 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 61 2.2.6 Hạn chế phương pháp nghiên cứu 61 2.2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 62 Chương 3: KẾT QUẢ 63 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 63 3.1.1 Tuổi 63 3.1.2 Giới tính 64 3.1.3 Tiền sử bệnh 64 3.1.4 Cận lâm sàng 64 3.2 Đặc điểm tổn thương u sau mổ 67 3.2.1 Đặc điểm u 67 3.2.2 Di xa 69 3.2.3 Diện cắt 69 3.3 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch 69 3.3.1 Kết mức độ di hạch 69 3.3.2 Một số yếu tố liên quan với di hạch 71 3.3.3 Kết đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 75 3.4 Kết phẫu thuật số yếu tố liên quan 82 3.4.1 Kết sớm 82 3.4.2 Kết xa 83 Chương 4: BÀN LUẬN 99 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 99 4.1.1 Tuổi 99 4.1.2 Giới tính 100 4.1.3 Tiền 100 4.1.4 Cận lâm sàng 101 4.1.5 Đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh u sau mổ 103 4.2 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch 104 4.2.1 Kết mức độ di hạch 104 4.2.2 Đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 109 4.3 Kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên quan 112 4.3.1 Kết sớm 112 4.3.2 Kết xa 120 4.4 Một số yếu tố liên quan tái phát di 128 4.4.1 Tái phát chỗ 128 4.4.2 Di chỗ đặt trocar 130 4.4.3 Di xa 131 4.5 Điều trị hóa trị hỗ trợ 132 KẾT LUẬN 133 KIẾN NGHỊ 135 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt AJCC Chữ viết đầy đủ American Joint Committee on Cancer (Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ) ASA The American Society of Anesthesiologists (Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ) BN Bệnh nhân CEA Carcinoembryonic Antigen (Kháng nguyên phôi) CME Complete Mesocolic Excision (Cắt toàn mạc treo đại tràng) ĐM Động mạch ĐM ĐTP Động mạch đại tràng phải ĐM ĐTT Động mạch đại tràng trái ĐM MTTD Động mạch mạc treo tràng 10 ĐM MTTT Đông mạch mạc treo tràng 11 ĐM TTT Động mạch trực tràng 12 ĐM TT Động mạch trực tràng 13 ĐT Đại tràng 14 HE Hematoxylin Eosin 15 LNR Lymph node ratio (Tỷ lệ hạch di căn) 16 NSĐT Nội soi đại tràng 17 PTNS Phẫu thuật nội soi TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 18 PTNSMVM PTNS vết mổ 19 TME Total Mesorectal Excision (Cắt toàn mạc treo trực tràng) 20 TMN Tumor, Node, Metastasis 21 TM MTTD Tĩnh mạch mạc treo tràng 22 TM MTTT Tĩnh mạch mạc treo tràng 23 UICC Union for International Cancer Control (Hiệp hội Chống Ung thư Quốc tế) 24 UTĐT Ung thư đại tràng ... thấy mức độ di hạch kết điều trị triệt căn, kết nối PTNS lãnh vực Vì vậy, chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu mức độ di hạch đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi ,... mục tiêu: Xác định mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch điều trị ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi Đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay