Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)

170 99 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 19:56

Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Mã số: 62 72 01 25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.BS Vũ Huy Nùng PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc, Phòng Sau đại học, Bộ mơn ngoại Bụng Thầy cô Bộ môn ngoại Bụng Học Viện Quân Y giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, quý đồng nghiệp bệnh viện giúp đỡ tơi q trình hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS TS BS Vũ Huy Nùng, PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc, GS TS BS Phạm Gia Khánh, PGS TS BS Nguyễn Văn Xuyên người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Các Thầy Hội đồng chấm luận án đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận án Xin chân thành cảm ơn tới Các bệnh nhân có tên đề tài hợp tác, cung cấp thơng tin làm nguồn số liệu để tơi hồn thành luận án Xin trân trọng biết ơn tới Những người thân gia đình, bạn đồng nghiệp động viên khích lệ tơi suốt thời gian thực luận án Tác giả luận án HUỲNH THANH LONG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố Tác giả luận án HUỲNH THANH LONG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đại tràng .3 1.1.1 Vị trí, kích thước hình thể ngồi 1.1.2 Mạch máu đại tràng 1.1.3 Hệ thống bạch huyết đại tràng .9 1.2 Sinh lý - chức đại tràng 1.2.1 Chức vận động .9 1.2.2 Chức hấp thụ đại tràng .10 1.2.3 Hoạt động tiết dịch 11 1.2.4 Chức tiêu hóa .11 1.2.5 Sự sinh đại tràng 12 1.2.6 Động tác đại tiện 12 1.3 Giải phẫu bệnh ung thư đại tràng 12 1.3.1 Đại thể: .12 1.3.2 Vi thể 13 1.3.3 Sự xâm lấn di ung thư đại tràng .16 1.3.4 Sự di .17 1.4 Phân loại giai đoạn ung thư đại tràng .19 1.4.1 Phân loại giai đoạn theo hệ thống TNM (Tumor – Nodes – Metastasis) 19 1.4.2 Phân loại di hạch Nhật Bản ung thư biểu mô tuyến đại tràng 22 1.5 Mức độ di hạch ung thư đại tràng ứng dụng phẫu thuật 24 1.5.1 Di hạch bỏ chặng không bỏ chặng 25 1.5.2 Nạo hạch ung thư đại tràng 25 1.6 Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng 28 1.6.1 Nguyên tắc phẫu thuật triệt 28 1.6.2 Lịch sử phẫu thuật cắt đại tràng nội soi .28 1.6.3 Kỹ thuật cắt toàn mạc treo đại tràng nạo vét hạch phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư (Complete Mesocolic Excision: CME) 29 1.6.4 Nạo vét hạch phẫu thuật nội soi điều tri triệt ung thư đại tràng 32 1.6.5 Điểm qua số nghiên cứu nạo hạch ung thư đại tràng Việt Nam .36 1.7 Tổng quan kết sớm trung hạn phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư nạo vét hạch 37 1.8 Điều trị hóa trị .40 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 43 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .43 2.2.2 Cỡ mẫu 43 2.2.3 Phương tiện, định phẫu thuật nội soi nạo vét hạch D3 điều trị triệt ung thư đại tràng .44 2.2.4 Các tiêu nghiên cứu 50 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 61 2.2.6 Hạn chế phương pháp nghiên cứu .61 2.2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu .62 Chương 3: KẾT QUẢ 63 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 63 3.1.1 Tuổi .63 3.1.2 Giới tính 64 3.1.3 Tiền sử bệnh 64 3.1.4 Cận lâm sàng 64 3.2 Đặc điểm tổn thương u sau mổ 67 3.2.1 Đặc điểm u 67 3.2.2 Di xa .69 3.2.3 Diện cắt .69 3.3 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch 69 3.3.1 Kết mức độ di hạch 69 3.3.2 Một số yếu tố liên quan với di hạch .71 3.3.3 Kết đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 75 3.4 Kết phẫu thuật số yếu tố liên quan 82 3.4.1 Kết sớm 82 3.4.2 Kết xa 83 Chương 4: BÀN LUẬN 99 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 99 4.1.1 Tuổi .99 4.1.2 Giới tính 100 4.1.3 Tiền .100 4.1.4 Cận lâm sàng 101 4.1.5 Đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh u sau mổ 103 4.2 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch .104 4.2.1 Kết mức độ di hạch 104 4.2.2 Đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 109 4.3 Kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên quan 112 4.3.1 Kết sớm .112 4.3.2 Kết xa 120 4.4 Một số yếu tố liên quan tái phát di .128 4.4.1 Tái phát chỗ 128 4.4.2 Di chỗ đặt trocar 130 4.4.3 Di xa 131 4.5 Điều trị hóa trị hỗ trợ 132 KẾT LUẬN 133 KIẾN NGHỊ 135 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ AJCC American Joint Committee on Cancer ASA (Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ) The American Society of Anesthesiologists (Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ) BN Bệnh nhân CEA Carcinoembryonic Antigen CME (Kháng nguyên phôi) Complete Mesocolic Excision (Cắt toàn mạc treo đại tràng) ĐM Động mạch ĐM ĐTP Động mạch đại tràng phải ĐM ĐTT Động mạch đại tràng trái ĐM MTTD Động mạch mạc treo tràng 10 ĐM MTTT Đông mạch mạc treo tràng 11 ĐM TTT Động mạch trực tràng 12 ĐM TT Động mạch trực tràng 13 ĐT Đại tràng 14 HE Hematoxylin Eosin 15 LNR Lymph node ratio (Tỷ lệ hạch di căn) 16 NSĐT Nội soi đại tràng 17 PTNS Phẫu thuật nội soi 18 PTNSMVM PTNS vết mổ TT 19 Chữ viết tắt TME Chữ viết đầy đủ Total Mesorectal Excision (Cắt toàn mạc treo trực tràng) 20 TMN Tumor, Node, Metastasis 21 TM MTTD Tĩnh mạch mạc treo tràng 22 TM MTTT Tĩnh mạch mạc treo tràng 23 UICC Union for International Cancer Control (Hiệp hội Chống Ung thư Quốc tế) 24 UTĐT Ung thư đại tràng TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU SỐ BA: ……………… HÀNH CHÁNH: Họ tên: ……………………………………………………… Tuổi: ……………… Giới: Nam  Nữ  Địa liên hệ: Nghề nghiệp: Lý nhập viện: Ngày nhập viện: BỆNH SỬ: Tiền căn: Có Khơng  Cao Huyết Áp  Đái tháo đường  Tim Mạch  Hô hấp  Vết mổ cũ  Bệnh khác Rối loạn cầu Có  Đàm nhớt  Phân máu  Tiêu chảy  Bón Khơng  Phân vàng Khám - M: …………… HA: ………… -Tổng trạng: Trung bình Suy kiệt T0:……………… Tốt - Cân nặng: kg - Đau bụng: - Vị trí: Có Khơng Hạ sườn P Thượng vị Hạ sườn T Hố chậu P Hạ vị Hố chậu T Quanh rốn - Khối u ổ bụng: Có  Khơng  - Vị trí: Hạ sườn P Thượng vị Hạ sườn T Quanh rốn Hố chậu T Hố chậu P  Nơi khác - Thăm trực tràng: Máu Phân vàng  Đàm nhớt Bón Phân đen O AB Cận lâm sàng: GS A B He < 2.500.000  2.500.000-3.000.000 > 3.000.000 Hct < 25% > 30%  25% - 30% - CEA trước mổ: - CEA sau mổ: NSĐT: - Vị trí u: Đại thể: - GPB:  Đại tràng P  Đại tràng ngang  Đại tràng T  Đại tràng Sigma  U chồi sùi  Loét  Vòng nhẫn  Polyp  Khác  Carcinom tuyến Viêm mạn tính khơng đặc hiệu  Khác  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Khác  Bình thường U  Dịch bụng  Di lách  Hạch mạc treo  Khác - XQ phổi:  Bình thường  Bất thường - ECG:  Bình thường  Bất thường - Echo tim:  Bình thường  Bất thường - Siêu âm: - MSCT: Truyền máu: Có Khơng  Di gan TRONG MỔ: - Số lượng Trocar:3 - Vị trí u: 4  ĐT phải  ĐT ngang ĐT góc gan ĐT trái  ĐT Sigma ĐT góc lách - U di động: Tốt - U:  Dính - Thấy u lúc mổ: - Dạng đại thể: ≥ 5  Kém Khơng  Khơng dính Có  Sùi Khơng  Vòng nhẫn  Khác - Kích thước u mổ: - Mức độ xâm lấn: - Di căn: Gan  Lách - Hạch:  Nhóm I Niêm mạc  Thanh  Phuc mạc  Cơ quan lân cận Mạc treo  Nhóm II Nơi khác  Nhóm III - Kích thước hạch: - Số lượng hạch nạo vét được: - Tổn thương quan:  Ruột  Mạch máu - Số lượng máu chảy:  200ml - Truyền máu lúc mổ: Có  Khác Khơng - Phương pháp phẫu thuật: cắt đại tràng phải  cắt đại tràng trái  cắt đại tràng ngang  cắt đại tràng sigma  cắt đại tràng sigma + nối máy - Chuyển mổ mở:  cắt tồn khung đại tràng Có Không - Lý do: - Thời gian mổ: phút - Mổ rộng vết mổ < 5cm  5cm-8cm > 8cm - Dẫn lưu: Có  Khơng - Số lượng:  ống  ống - Giải phẫu bệnh u sau mổ:  Ung thư biểu mô tuyến - Độ biệt hóa:  Tốt  Vừa - Hạch:  Phản ứngDi - Diện cắt:  ≥3 ống  Kém Còn tế bào ung thư  Khơng tế bào ung thư - Xếp hạng theo TNM: T1  T2  T3  T4 - Sau mổ: + Thời gian trung tiện: + Thời gian rút ống dẫn lưu: + Thời gian xuất viện: - Biến chứng: + Nhiễm trùng vết mổ: Có  Khơng  + Tụ dịch ổ bụng: Có  Khơng  + Tắc ruột: Có  Khơng  + Biến chứng khác: Có  Khơng  + Mổ lại: Có  Khơng  + Tử vong: Có  Khơng  TÁI KHÁM: tháng: tháng: tháng: 12 tháng: năm: năm: năm: Khác  Khác Tái phát Có  Khơng  Tái phát lỗ trocar Có  Khơng  Di xa Có  Khơng  Sống Chết Thời gian sống thêm: Thời gian sống thêm không bệnh: Phụ lục BỆNH ÁN TÁI KHÁM STT: SỐ BA: ……………… HÀNH CHÁNH: Họ tên: ……………………………………………………… Tuổi: ……………… Giới: Nam Nữ  Địa liên hệ: Nghề nghiệp: Lý nhập viện: Ngày tái khám: Số điện thoại liên lạc: PHƯƠNG PHÁP MỒ: Cắt đại tràng phải:  Cắt đại tràng trái:  Cắt đại tràng ngang:  Cắt đại tràng sigma:  Ngày mổ  Khám: - M………………………… HA …………………………… T0 ……………………………… -Tổng trạng:  Trung bình  Suy kiệt  Tốt - Cân nặng: - Đau bụng: Có  Khơng - Ăn uống: Tốt  Bình thường - Lên cân Sụt cân  Khơng đổi - Tình trạng cầu Dễ  Khó - Tính chất phân:  Đàm nhớt Vàng  Kém  Bón  Phân đen Cận lâm sàng: GS A B  He < 2.500.000  Hct < 25% O  AB  2.500.000 – 3.000.000 > 3.000.000  25% - 30% > 30% CEA NSĐT: - Tái phát chỗ:  Có  Khơng - Tổn thương:  Có  Khơng Giải phẫu bệnh lý - GPB:  Carcinom tuyến  Viêm mạn tính khơng đặc hiệu  Khác - Siêu âm: - MSCT:  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Khác  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Hạch mạc treo HĨA TRỊ SAU MỔ:  Khác  Có  Khơng  Có  Khơng - Phác đồ: - Tái phát: - Tái phát chỗ đặt trocar - Di xa: - Vị trí di căn:  Có  Có  Không  Không - Sống Chết  - Thời gian sống thêm: …… Tháng - Thời gian sống thêm không bệnh: …… Tháng Phụ lục DANH SÁCH BỆNH NHÂN MỔ NỘI SOI K ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Từ 11/2011 đến 31/05/2015 STT Năm Số bệnh án 2011 37361 2012 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Nguyễn Văn Th 39 Nam 30.11.2011 1583/95 Phạm Hiển F6 Q8 Thế 796 Trần Quí D 68 Nam 08.01.2012 477/33 Âu Cơ Trung Tân Phú Phú 2012 973 Nguyễn Thị Đ 71 Nữ 12.01.2012 241/20 Nguyễn Văn Luông F11 Q6 2012 23818 Trần Thị K 65 Nữ 17.07.2012 Giao Long Châu Thành Tiền Giang 2012 3462 Đặng Văn H 56 Nam 06.02.2012 60 Rạch Cát Bến Lức F7 Q8 2012 5093 Đào Thị D 60 Nữ 20.02.2012 Thôn Tâm Đức Hàm Tân 2012 5510 Trần Ngọc C 61 Nam 22.02.2012 266/21A Nguyễn Tri Phương F4 Q10 2012 6848 Nguyễn Văn Tr 55 Nam 05.03.2012 370/4 Bến Bình Đơng F15 Q8 2012 9005 Trần Văn Ch 63 Nam 22.03.2012 350/6 Lưu Hửu Phước F 15 Q8 10 2012 11557 Lê Văn X 80 Nam 11.04.2012 186 kp Lai Vung Đồng Tháp 11 2012 14451 Nguyễn Tri T 43 Nam 05.05.2012 320/4/12 Trần Trọng F4 Q5 12 2012 17588 Uông Thành Ph 40 Nam 30.05.2012 173/24/23 Dương Quãng Hàm Gò Vấp 13 2012 19565 Nguyễn Thị Ng 64 Nữ 14.06.2012 20A /51 kp7 Hố Nai Biên Hòa 14 2012 19759 NguyễnThị Duy Kh 62 Nữ 15.06.2012 32 Lê Hồng Phong Bình Định Bình STT Năm Số bệnh án 15 2012 21035 16 2012 17 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Nguyễn Trọng Ph 43 Nam 25.06.2012 84/1 Lý Chiêu Hoàng F10 Q6 21546 Nguyễn Thị C 71 Nữ 29.06.2012 106 Bis Vườn Chuối F4 Q3 2012 27419 Trương Nhuận Qu 77 Nam 13.08.2012 22/28 Nguyễn Trung F6 Q5 18 2012 35051 Nguyễn Thị U 62 Nữ 10.10.2012 578/12/25 Hùng Vương F13 Q6 19 2012 36092 Nguyễn Thị Hoài B 34 Nữ 03.11.2012 118/6 Trần Văn Quang F10 Tân Phú 20 2012 41580 Trần Thị Kim Qu 18 Nữ 28.11.2012 Thạnh Phú Bến Tre 21 2012 44626 Trần Th 48 Nam 24 12.2012 59 Gia Phú F 13 Q 22 2012 38435 Nguyễn Thị H 59 Nữ 04.11.2012 910 NguyỄn Trãi F 14 Q5 23 2013 1078 Phạm Hồng V 63 Nữ 09.01.201 114 Đường 111 F9 Q80 24 2013 5213 Nguyễn Thị B 37 Nữ 20.02.201 122 Ấp Bình Lợi Cần Gio 25 2013 10395 Ân Thanh Th 51 Nam 06.04.201 79/24/12 Âu Cơ F11 Q11 26 2013 11130 Nguyễn Kim H 64 Nữ 12.04.201 83/18 Hoàng Văn Thụ F9 Tân Bình 27 2013 11568 Trần Văn T 52 Nam 16.04.201 An Thới, Cần Giờ 28 2013 13720 Võ Văn M 50 Nam 06.05.201 C1 Tân Qui Q7 29 2013 23089 Cao Hữu Ph 80 Nam 24.07.201 B1 Lơ E cc Bình Đơng F 6Q8 30 2013 27635 Dương Tấn N 65 Nam 03.09.201 104 A2B c/c Bùi Minh Trực F5 Q8 31 2013 28334 Võ Văn Ph 66 Nam 09.09.201 B2/22 Ngô Sỹ Liên F 14 Q TB Thời STT Năm Số bệnh án 32 2013 29134 33 2013 34 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Liên E 65 Nữ 16.09.201 Tân Sơn F7 Bạc Liêu 30146 Nguyễn Thanh Ph 41 Nam 24.09.201 Khóm Bình Hưng Bình Chánh 2013 32131 Nguyễn Thị Th 59 Nữ 11.10.2013 51 Phong Phú F15 Q 35 2013 35779 Khưu L 77 Nữ 11 11.2013 47/17A Lạc Long Quân F1 Q 11 36 2013 36260 Nguyễn Văn Th 52 Nam 11.11.2013 Thanh Tân Mõ Cày Bến Tre 37 2014 1019 Phan Thụy Thanh Th 36 Nữ 10.01.201 18/37/67/4 Vương F4 Q6 38 2014 1508 Lê Thị B 83 Nữ 15.01.201 D8/38 Ấp Qui Đức Bình Chánh 39 2014 5090 Diệp Thị H 62 Nữ 20.02.201 B325/1 Kp 3A Đông Hưng Thuận Q 12 40 2014 6670 Nguyễn Thị Ch 57 Nữ 06.03.201 D13/364 Ấp Phong Phú Bình Chánh 41 2014 7766 Nguyễn Văn Ph 78 Nam 15.03.201 9/7 Ấp Long Định Cần Đước LA 42 2014 8934 Nguyễn T 76 Nam 25.03.201 Đức Ninh Mộ Đức Quãng Ngãi 43 2014 18939 Ann S 26 Nữ 16.06.201 Xiêm Campukchia 44 2014 19296 Bùi Văn H 55 Nam 18.06.201 31/11 Nguyễn Văn Cừ F11Q5 45 2014 19468 Lê Thị H 54 Nữ 10.06.201 157/9C Dương Bá Trạc F2Q8 46 2014 19655 Đặng Thị Hồng M 43 Nữ 21.06.201 26 Đào Tấn F5 Q5000 47 2014 19945 Trần Thị Phương L 58 Nữ 24.06.201 363/6/503 Đất Bình Trị Đơng 48 2014 22918 Văn Văn Qu 55 Nam 18.07.201 793/81 F6Q6 Hồng Hùng Riệp Mới Bàng STT Năm Số bệnh án 49 2014 25107 50 2014 51 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Trương Văn Ph 84 Nam 05.08.201 216 Nguyễn Đình Chính F11Phú Nhuận 27348 Phạm Lê H 49 Nam 22.08.201 64 Hoàng Minh Đạo F5Q8 2014 32394 Lê K 81 Nam 02.10.201 179A Lê Hồng Phong F5Q5 52 2014 33184 Võ Quốc T 27 Nữ 08.10.201 16 Lô 26 Phạm Thế Hiển F4 Q8 53 2014 36085 Huỳnh Văn H 58 Nam 30.10.201 182/26/8 An Vương F4 Q5 54 2014 36545 Phung Quang M 66 Nam 03.11.2014 71 NguyỄn Văn Cừ F1 Q5 55 2014 41069 Lý Mỵ Ch 76 Nữ 08.12.201 18 Bình Đức F15 Q8 56 2014 41622 Võ Duy Ph 80 Nam 12.12.201 526 QL 62 F6 Tân An Long An 57 2014 42443 Vương Cát L 46 Nam 19.12.201 153/28 Bà Hom F13 Q6 58 2015 621 Trần Văn Đ 79 Nam 06.01.201 09 Mai Hắc Đế F15 Q8 59 2015 2079 Ngô Văn H 59 Nam 18.01.201 46B3 Thuận An Bình Dương 60 2015 3064 Vương Tố N 75 Nữ 27.01.201 530/23 Bình Trị Đơng Bình Tân 61 2015 7652 Hồ Duy H 52 Nam 11.03.2015 79/9Tân Sơn Nhì Tân Phú 62 2015 8119 Trần Tài Ch 74 Nam 14.03.201 32A /10 Tháp Mười F2 Q6 63 2015 10305 Nguyễn Thị S 85 Nữ 31.03.201 399 Lạc Long Quân F11Q TB 64 2015 12009 Bùi Thị Nh 59 Nữ 22.01.201 Ấp An Gio72 65 2015 16517 Trần Đăng Kh 58 Nam 19.05.201 43 Võ Trường Toản F15 Q5 Dương Phước Cần STT Năm Số bệnh án 66 2015 17713 67 2015 68 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Võ Văn S 77 Nam 28.05.201 9/1 Đào Tấn F5Q5 17959 Trần Văn Kh 58 Nam 30.05.201 11/28 KP10 Bình Trị Đơng BTân 2015 19630 Dương Thanh T 53 Nam 12.06.201 1132/6T Tân Tạo Bình Tân 69 2015 19675 Lơ Văn Th 50 Nam 12.06.201 Tuy Hòa Phú Yên 70 2015 23924 Trương M 51 Nam 16.07.201 124 Lô B Lý Thường Kiệt F7 Q11 71 2015 24244 Trần Thị H 23 Nữ 13.07.201 Ấp Tân Mai Bình Phước 72 2015 25728 Trương Kim Th 61 Nữ 07.08.201 14/32 Ấp Bình Hưng Bình Chánh 73 2015 30008 Đỗ Văn L 56 Nam 02.09.201 09 Lương Ngọc Quyến Bình Chánh 74 2015 31322 Trần Thị Th 59 Nữ 12.09.201 13/3C Tân Hòa Đơng F13Q6 75 2015 32155 Nguyễn Văn X 56 Nam 19.09.201 196C TX 61 Thanh Xuân Hốc Môn 76 2015 34623 Dương Văn H 59 Nam 08.10.201 101/14C/15 Bùi Minh Trực F5Q8 77 2015 34886 Võ Thị E 60 Nữ 10 10.2015 40/20 Đoàn Văn Bơ F9 Q4 78 2015 36434 Trương Tấn H 53 Nam 22.10.201 45/9 Phạm Phú Thứ F3 Q6 79 2015 37367 Ngô Tuấn K 45 Nam 17.09.201 112/74 Trần Cao Vân Đà Nẳng 80 2015 37540 Nguyễn Văn Ch 64 Nam 30.10.201 512 Hồng Bàng F10 Q5 81 2015 38647 Huỳnh Thị Kim Th 39 Nữ 08.11.2015 89/23 Phạm Thế Hiển F12 Q8 82 2015 38783 Trần Thị K 72 Nữ 09.11.2015 203/1A Nguyễn Duy F15Q8 STT Năm Số bệnh án 83 2015 39757 84 2015 85 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Đặng Quới X 77 Nam 24.11.2015 93 Thủ Khoa Huân Châu Đốc 43335 Phan Thị S 50 Nữ 12.12.201 Tổ Ấp An Hửu Tiền Giang 2015 29159 Trà Thị M 79 Nữ 29.08.201 Phổ Cường Đức Phổ Quãng Ngãi 86 2014 21767 Nguyễn Hồng S 62 Nam 18.07.201 157 Đường số F4 Q8 87 2012 39414 Lê Thị Ngh 64 Nữ 88 2014 28680 Trương Văn M 57 Nam 03.09.201 Giồng Trôm Bến Tre 89 2012 6031 Nguyễn Thị Ch 84 Nữ 27.02.2012 997/8 Cách Tháng Q TB 90 2013 9249 Huỳnh Thị N 85 Nữ 27.03.201 35 Thân Cửu Nghĩa Tiền Giang 91 2013 38444 Nguyễn Văn C 80 Nam 02.12.201 384 Bãi Sậy F7 Q8 92 2012 33122 Nguyễn Thị Th 63 Nữ 08.10.2012 A0 113/3 Miễu Nhĩ Cần Gio 93 2014 20152 TrẦn Phương T 54 Nam 25.06.201 573/43V Phạm Văn Chí F7 Q6 94 2015 33545 Lê Thị Thúy X 50 Nữ 30.09.201 128A Mễ Cốc F15 Q8 95 2014 18112 Lê Văn A 60 Nam 09.06.201 Ấp Đồi Lâm An Thới Đông CG 96 2013 22308 Phạm Văn Đ 76 Nam 13.10.201 36/1 Quốc Lộ 50 Bình Hưng BC 97 2013 25231 Nguyễn Thị Mai Ng 66 Nữ 12.08.2013 110 Lãnh Binh Thăng F13 Q11 98 2013 41463 NguyỄn Thị Ph 58 Nữ 30.12.201 305 Lê Hồng Phong F2 Q10 99 2014 22688 Nguyễn Văn T 56 Nam 16.07.201 14 lô 24 Phạm Thế HiỂn F4 Q8 12.01.2012 Bình Đơng Tiền Giang Mạng STT Năm Số bệnh án 100 2014 20081 101 2013 102 103 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Phan Thị Kim H 64 Nữ 25.06.201 504/3 Kinh Dương Vương Binh Tân 19702 Lưu Gia V 38 Nữ 25.06.201 58/11 Hậu Giang F6 Q6 2013 17365 Nguyễn Thị Th 62 Nữ 05.06.201 20F 1/22 Hoàng Sỹ Khải F14 Q8 2012 35947 Lưu Thị B 57 Nữ 29.10.201 Ấp Tân Trung Gò Cơng Tiền Giang DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT PHÒNG KHTH ... chưa thấy mức độ di hạch kết điều trị triệt căn, kết nối PTNS lãnh vực Vì vậy, thực đề tài: Nghiên cứu mức độ di hạch đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi , với mục... mục tiêu: Xác định mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch điều trị ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi Đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ), Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (LA tiến sĩ), Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Năm 1997, phẫu thuật bằng Robot ra đời, nhưng mãi đến năm 2001 mới triển khai và thực hiện thành công cắt đoạn đại tràng [47]., Năm 2008, Bucher P. [48] thực hiện PTNSMVM cắt đại tràng, từ đó có một số tác giả Hàn Quốc đã thực hiện phẫu thuật này để cắt đại tràng phải và nạo hạch ở mức độ D3 , kết quả rất khả quan., Cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay