24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn vật lí

96 78 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 17:35

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 120 Câu 1: Phát biểu sau không đúng? A Đối với tai người, cường độ âm lớn cảm giác âm to B Tai người nghe âm cao cảm giác “to” nghe âm trầm cường độ âm C Độ to âm gắn liền với mức cường độ âm D Độ to âm tỉ lệ thuận với cường độ âm Câu 2: Bản chất dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A iôn dương theo chiều điện trường iôn âm, êlectron tự ngược chiều điện trường B iôn dương theo chiều điện trường iôn âm ngược chiều điện trường C êlectron theo ngược chiều điện trường D iôn dương theo chiều điện trường êlectron ngược chiều điện trường Câu 3: Đường sức từ từ trường gây dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài có dạng A đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn B đường cong đường tròn đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn C đường tròn đồng tâm, tâm nằm dây dẫn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn D đuờng tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện Câu 4: Lực kéo dao động điều hòa A biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ B qua vị trí cân có độ lớn cực đại C biến đổi theo thời gian, pha với vận tốc D biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc Câu 5: Phát biểu sau khơng đúng? A Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng khơng chu kì dao động riêng Câu 6: Hai cầu kim loại M N có bán kính nhau, cầu M tích điện tích âm qM, cầu N tích điện tích âm qN, qM > qN , nối M với N dây dẫn kim loại, phát biểu đúng? A Trong dây dẫn có dòng điện điện VM> VN B Chiều dịch chuyển êlectron dây dẫn từ N đến M C Trong dây dẫn có dòng điện chiều từ N đến M D Chiều dòng điện từ M đến N Câu 7: Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D nằm ngang Câu 8: Sóng phản xạ A ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ B ln pha với sóng tới điểm phản xạ C ngược pha với sóng tới điểm phản xạ gặp vật cản di động D ngược pha với sóng tới điểm phản xạ gặp vật cản cố định Câu 9: Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng Có giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động   C ngược pha D lệch pha góc Câu 10: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A lực cản môi trường B lực căng dây treo C trọng lực tác dụng lên vật D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 11: Dòng điện khơng đổi dòng điện có A pha B lệch pha góc Trang 1/4 - Mã đề thi 120 A điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây không đổi theo thời gian B chiều cường độ không thay đổi theo thời gian C chiều không thay đổi theo thời gian D cường độ không thay đổi theo thời gian Câu 12: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = 2,83A B I = 4A C I = 1,41A D I = 2A Câu 13: Biểu thức định luật Culơng tương tác hai điện tích đứng yên chân không q q q q q q qq A F  k B F  C F  k 2 D F  k 2 r r r r Câu 14: Một lắc lò xo gồm cầu khối lượng m lò xo độ cứng k Khẳng định sau sai? A Khối lượng tăng lần chu kỳ tăng lần B Độ cứng tăng lần lượng tăng lần C Độ cứng giảm lần chu kỳ tăng lần D Khối lượng giảm lần đồng thời độ cứng tăng lần chu kỳ giảm lần Câu 15: Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính A hội tụ để nhìn rõ vật gần B phân kì để nhìn rõ vật sát mắt C hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực D phân kì để nhìn rõ vật xa vô cực Câu 16: Phát biểu sau khơng nói cách mạ huy chương bạc? A Dùng muối AgNO3 B Dùng huy chương làm catốt C Đặt huy chương anốt catốt D Dùng anốt bạc Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, dòng điện   A sớm pha điện áp góc B trễ pha điện áp góc 4   C sớm pha điện áp góc D trễ pha điện áp góc 2 Câu 18: Cơng thức sau dùng để tính độ tự cảm ống dây rỗng gồm N vòng, diện tích S, có chiều dài l? N 2S N 2l N 2S NS A L  107 B L  4 107 C L  4 107 D L  107 l S l l Câu 19: Chiết suất tỉ đối hai môi trường suốt A lớn góc tới tia sáng lớn B lớn góc khúc xạ nhỏ C cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay từ môi trường vào môi trường D tỉ số góc khúc xạ góc tới Câu 20: Khi chiếu tia sáng từ khơng khí tới mặt cong qua tâm bán cầu thủy tinh đồng chất, tia sáng A phản xạ toàn phần tới mặt phân cách khơng khí thủy tinh B truyền thẳng ngồi khơng khí C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ, phản xạ phản xạ toàn phần lần thẳng khơng khí Câu 21: Một lắc đơn có chiều dài l, vật có trọng lượng 2N, vật qua vị trí có vận tốc cực đại lực T căng dây 4N Sau thời gian (với T chu kì dao động lắc) lực căng dây có giá trị A 0,5N B 2,0N C 2,5N D 1,0N Trang 2/4 - Mã đề thi 120 Câu 22: Một nhôm dài 1,6m, khối lượng 0,2kg chuyển động từ trường tiếp xúc với hai ray đặt nằm ngang hình vẽ bên Từ trường có phương vng góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ngồi mặt phẳng hình vẽ Hệ số ma sát nhôm MN hai ray µ = 0,4, cảm ứng từ B = 0,05T Biết nhôm chuyển động Coi nhôm chuyển động điện trở mạch điện không đổi Lấy g = 10m/s2 coi vận tốc nhôm không đáng kể Hỏi nhôm chuyển động phía nào,tính cường độ dòng điện nhôm? A Thanh nhôm chuyển động sang trái, I  10 A B Thanh nhôm chuyển động sang phải, I  10 A C Thanh nhôm chuyển động sang trái, I  A D Thanh nhôm chuyển động sang phải, I  A Câu 23: Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở thay đổi giá trị từ đến vơ cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5V Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện hai cực nguồn điện 4V Suất điện động điện trở nguồn điện A E = 4,5V; r = 4,5Ω B E = 4,5V; r = 0,25Ω C E = 9V; r = 4,5Ω D E = 4V; r = 2,5Ω Câu 24: Người ta đun sôi ấm nước bếp điện Ấm tỏa nhiệt khơng khí nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun Nếu dùng hiệu điện U1 = 200V sau phút nước sôi Nếu dùng hiệu điện U2 = 100V sau 25 phút nước sơi Nếu dùng hiệu điện U3 = 150V thời gian đun sơi lượng nước gần với giá trị sau đây? A 9,4 phút B 18,2 phút C 10,0 phút D 15,0 phút Câu 25: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính phân kì cho ảnh A1B1 Dịch chuyển AB lại gần thấu kính đoạn 90cm ảnh A2B2 cách A1B1 đoạn 20cm lớn gấp đôi ảnh A1B1 Tiêu cự thấu kính có giá trị A f = - 60cm B f = - 40cm C f = - 30cm D f = - 20cm Câu 26: Khi ánh sáng truyền từ nước có chiết suất tuyệt đối n = 4/3 sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị gần với giá trị sau đây? A igh  48o35' B igh  41o 48' C igh  62o 44' D igh  38o 26' Câu 27: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp Biết R = 30Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω Tổng trở mạch A Z = 110Ω B Z = 70Ω C Z = 2500Ω D Z = 50Ω Câu 28: Có ba cầu nhỏ khối lượng m = 10g treo ba sợi dây mảnh, không dãn, chiều dài l = 5cm vào điểm cố định O Khi tích cho cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách đoạn a  3cm Lấy g = 10m/s2 Điện tích q có giá trị gần A 1,14.107 C B 1,14.105 C C 1,14.1010 C D 1,14.105 C Câu 29: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đặn từ đến 10A khoảng thời gian 0,1s Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian A 30V B 10V C 40V D 20V Câu 30: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 30 cm Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hồ quanh vị trí cân O theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A’ qua thấu kính biểu diễn đồ thị hình vẽ bên Khoảng cách lớn điểm sáng A ảnh A’ điểm sáng A dao động có giá trị gần A 37,5cm B 31,6cm C 41,2cm D 25cm Câu 31: Tại điểm O, đặt nguồn phát sóng âm có cơng suất khơng đổi Biết mơi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Một người chuyển động thẳng từ A O với tốc độ 2m/s Khi đến điểm B cách nguồn âm 20m mức cường độ âm tăng thêm 20dB Thời gian người chuyển động từ A đến B Trang 3/4 - Mã đề thi 120 A 45s B 90s C 100s D 50s Câu 32: Tại hai điểm A B mặt nước cách cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u = acos40πt (cm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Xét đoạn thẳng CD = 4cm mặt nước có chung đường trung trực với AB Để đoạn CD có điểm dao dộng với biên độ cực đại khoảng cách lớn từ CD đến AB gần với giá trị đây? A 3,3cm B 8,9cm C 6cm D 9,7cm Câu 33: Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz, có cường độ hiệu dụng I = A Lúc t = 0, cường độ tức thời i = 2,45A Biểu thức cường độ dòng điện tức thời A i  3cos(100 t ) A B i  sin (100 t ) A  C i  6cos(100 t ) A D i  6cos(100 t  ) A Câu 34: Hai kim loại song song, cách 2cm nhiễm điện trái dấu Muốn làm cho điện tích q = 5.10 – 10C di chuyển từ đến cần tốn công A = 2.10 – 9J Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường có đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên khoảng hai kim loại A E = 200V/m B E = 40V/m C E = 400V/m D E = 2V/m Câu 35: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây A 4,8m/s B 2,4m/s C 5,6m/s D 3,2m/s Câu 36: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình   2  2  x1  3cos  t   cm ; x2  3cos  t  cm Tại thời điểm x1 = x2, li độ dao động tổng hợp 2    A x  6cm B x  5cm C x  6cm D x  3 3cm Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc gia tốc a vào thời gian t hình vẽ bên Ở thời điểm t = 0, vận tốc chất điểm A 0,75π m/s B 3π m/s C 1,5π m/s D -1,5π m/s –4 Câu 38: Biết đương lượng điện hóa Niken k = 3.10 g/C Khi cho điện lượng 10C chạy qua bình điện phân có anốt làm niken khối lượng niken bám vào catốt A 10,3.10 – 4g B 3.10 – 3g C 0,3.10 – 3g D 0,3.10 – 4g Câu 39: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng M có khối lượng 200g lò xo có hệ số cứng 40N/m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ 10cm Khi M qua vị trí cân người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 200g lên M (m dính chặt vào M) Sau hệ lắc lò xo m M dao động với biên độ A 5cm B 2cm C 2cm D 2cm Câu 40: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm Khi người đeo kính thích hợp sát mắt để khắc phục tật mắt, người nhìn rõ vật đặt cách mắt khoảng gần A 16,7cm B 17,5cm C 15,0cm D 22,5cm - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 120 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: VẬT - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 121 Câu 1: Hiện tượng quan sát sợi dây có sóng dừng? A Tất phần tử dây chuyển động với vận tốc B Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại C Tất phần tử dây đứng yên D Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng Câu 2: Cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ có dòng điện khơng đổi chạy qua A B tỷ lệ với tiết diện ống dây C D tỷ lệ với chiều dài ống dây Câu 3: Khi nói dao động cưỡng dao động trì, phát biểu sau sai? A Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động trì có tần số tần số riêng hệ dao động D Dao động trì có biên độ khơng đổi Câu 4: Số đếm cơng tơ điện gia đình cho biết A cơng suất điện gia đình sử dụng B cơng mà thiết bị điện gia đình sinh C điện gia đình sử dụng D thời gian sử dụng điện gia đình Câu 5: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng  Hệ thức  f A v  f B v  C v  D v  2f f  Câu 6: Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm ống dây có giá trị lớn A dòng điện khơng đổi B dòng điện có giá trị lớn C dòng điện tăng nhanh D dòng điện có giá trị nhỏ Câu 7: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường có chiết suất nhỏ A ln ln xảy tượng phản xạ tồn phần B xảy tượng phản xạ tồn phần C tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 0o D khơng thể có tượng phản xạ toàn phần Câu 8: Điều kiện để hai sóng giao thoa với hai sóng A phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian B chuyển động chiều với tốc độ C biên độ, bước sóng, pha ban đầu D phương, kèm với Câu 9: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy đoạn mạch Đoạn mạch đoạn mạch A có điện trở R C có tụ điện C Câu 10: Hạt tải điện kim loại A êlectron C êlectron, ion dương ion âm B có cuộn cảm L D có điện trở R, cuộn cảm L B ion dương ion âm D êlectron ion dương Trang 1/4 - Mã đề thi 121 Câu 11: Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f 2f B lớn 2f C f D nhỏ f Câu 12: Các họa âm có A biên độ pha ban đầu khác B biên độ khác C biên độ nhau, tần số khác D tần số khác Câu 13: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π)cm Biên độ dao động vật A 10cm B 2,5cm C 5cm D 0,5cm Câu 14: Cường độ dòng điện đo A lực kế B nhiệt kế C oát kế D ampe kế Câu 15: Hiện tượng cộng hưởng ứng dụng A giảm xóc tơ, xe máy B máy đầm C lắc đồng hồ D lắc vật lý Câu 16: Dòng điện i  2 cos100 t ( A) có giá trị hiệu dụng A A B 1A C 2 A D A Câu 17: Mắt cận thị khơng điều tiết có A độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường B độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường C điểm cực viễn xa mắt mắt bình thường D điểm cực cận xa mắt mắt bình thường Câu 18: Trong điơt bán dẫn có A lớp chuyển tiếp p - n B hai lớp chuyển tiếp p - n C bốn lớp chuyển tiếp p - n D ba lớp chuyển tiếp p - n Câu 19: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động lắc A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 20: Biểu thức sau biểu thức định luật Cu-lơng đặt điện tích chân không? q q q q q q q q A F  k 2 B F  k C F  k D F  k 2 r r r r Câu 21: Một lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì T Trong chu kỳ, thời gian lực 5T kéo chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật Biết dao động kích thích cách kéo vật xuống vị trí cân đoạn bng nhẹ Tính từ vật bắt đầu dao động khoảng thời gian từ lực kéo đổi chiều lần thứ 2017 đến lực đàn hồi đổi chiều lần thứ 2018 s Lấy g=π2(m/s2) Tốc độ vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng gần giá trị giá trị sau? A 111cm/s B 109cm/s C 108cm/s D 110cm/s Câu 22: Điện phân dung dịch muối kim loại với anốt kim loại 32 phút 10 giây thu 2,16g kim loại bám vào catốt Biết cường độ dòng điện qua bình điện phân 1A kim loại có hóa trị I, kim loại A Al B Ag C Fe D Cu Câu 23: Một nguồn điện mắc với mạch biến trở tạo thành mạch kín Điều chỉnh để giá trị biến trở R1=14Ω hiệu điện hai cực nguồn điện U1=28V, điều chỉnh để giá trị biến trở R2=29Ω hiệu điện hai cực nguồn điện U2=29V Suất điện động nguồn điện có giá trị A 20V B 36V C 30V D 24V  Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình x1  8cos(5t  )(cm) Khoảng thời gian mà vận tốc gia tốc vật nhận giá trị dương chu kì A 0,2s B 0,15s C 0,25s D 0,1s Câu 25: Nguồn điện có suất điện động điện trở E=24V; r=1,5Ω dùng để thắp sáng 24 bóng đèn với thơng số định mức 3V–3W Các đèn sáng bình thường mắc thành A dãy, dãy đèn B dãy, dãy đèn Trang 2/4 - Mã đề thi 121 C dãy, dãy đèn D dãy, dãy đèn Câu 26: Hai điện tích điểm q1= - 9μC, q2=4μC đặt A, B Có thể tìm thấy vị trí điểm M mà điện trường tổng hợp không A đường trung trực AB B đường thẳng AB, đoạn thẳng AB phía A C đường thẳng AB, ngồi đoạn thẳng AB phía B D đoạn thẳng AB L  H,  tụ điện Câu 27: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp với điện trở R  100 , cuộn dây cảm  104 u  200 2cos(100t  )(V) C F 2 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây 3 3 u L  100cos(100t  )(V) u L  200cos(100t  )(V) 4 A B   u L  200cos(100t  )(V) u L  100cos(100t  )(V) 4 C D Câu 28: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm L M điểm nối tụ điện cuộn cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số góc   Khi điện áp A M 30V điện áp hai đầu đoạn mạch LC A 120V B -120V C 90V D -90V Câu 29: Ba điện tích q1, q2, q3 đặt đỉnh A, B, C hình chữ nhật ABCD cạnh AD=3cm, AB=4cm, điện tích q2= -12,5.10-8C Điện trường tổng hợp đỉnh D khơng Tính q1 q3 A q1 = - 5,7.10-8C; q3 = - 3,4.10-8C B q1 = 5,7.10-8C; q3 = 3,4.10-8C C q1 = 2,7.10-8C; q3 = 6,4.10-8C D q1 = - 2,7.10-8C; q3 = - 6,4.10-8C Câu 30: Ba điểm O, M, N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường khơng hấp thụ âm mức cường độ âm M 70dB, N 50dB Nếu chuyển nguồn âm sang vị trí M mức cường độ âm N A 51,215dB B 50,915dB C 60,915dB D 61,215dB Câu 31: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 119 ± 1(cm), chu kì dao động nhỏ 2,20 ± 0,01(s) Lấy π2 = 9,87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm A g = 9,7 ± 0,1 (m/s2) B g = 9,7 ± 0,2 (m/s2) C g = 9,8 ± 0,2 (m/s2) D g = 9,8 ± 0,1 (m/s2) Câu 32: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt A, B cách 20cm có tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 2m/s Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng qua A, B đoạn lớn A 16,67cm B 19,75cm C 17,96cm D 19,84cm Câu 33: Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n= Tính góc tới, biết góc tạo tia tới tia khúc xạ 300 A 600 B 250 C 450 D 300 Câu 34: Đặt hai khung dây dẫn kín thuộc mặt phẳng từ trường biến thiên theo thời gian Diện tích khung dây hai nửa diện tích khung dây Suất điện động cảm ứng khung dây 1V Suất điện động cảm ứng khung dây hai A 2V B 0,5V C 0,25V D 4V Câu 35: Một người mắt khơng có tật dùng kính thiên văn để quan sát Hỏa tinh Để quan sát trạng thái không điều tiết người cần điều chỉnh để khoảng cách vật kính thị kính 1m số bội giác lúc 19 Tiêu cự vật kính A 105cm B 15cm C 5cm D 95cm Trang 3/4 - Mã đề thi 121 Câu 36: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f=10cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Dịch chuyển vật dọc theo trục thấy có hai vị trí vật cách khoảng a cho ảnh cao gấp lần vật Giá trị a A 4cm B 6cm C 5cm D 2cm Câu 37: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách 6cm không khí Trong hai dây dẫn có hai dòng điện chiều có cường độ I1=I2=2A Cảm ứng từ điểm M cách dây 5cm A 12,8.10-6T B 16.10-6T C 9,6.10-6T D 8.10-6T Câu 38: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Hình vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ theo thời gian hai dao động thành phần Biên độ dao động tổng hợp A 2cm B 6cm C 3cm Câu 39: Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với nguồn sóng dây có sóng dừng Ở thời điểm t1 hình dạng sợi dây đường đứt nét, thời điểm t2 hình dạng sợi dây đường liền nét (hình vẽ) Biên độ bụng sóng 6cm khoảng thời gian nhỏ hai lần sợi dây có hình dạng đường liền nét s Tính tốc độ dao động 15 điểm M thời điểm t2? D 3cm A 30 cm / s B 15 cm / s C 15 cm / s D 30 cm / s Câu 40: Con lắc lò xo nằm ngang với lò xo có độ cứng k=12,5N/m, vật nặng khối lượng m=50g Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ Đưa vật đến vị trí lò xo nén 10cm buông nhẹ Sau s kể từ lúc vật bắt 15 đầu dao động, vật qua vị trí lò xo dãn 4,5cm lần thứ hai Lấy π2=10 Hệ số ma sát µ A 0,2 B 0,1 C 0,15 D 0,25 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 121 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: VẬT - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 122 Câu 1: Chọn phát biểu sai vật dao động điều hòa? A Chu kì khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại B Chu kì khoảng thời gian ngắn để vật chuyển động từ biên đến biên C Chu kì khoảng thời gian để vật thực dao động.@ D Chu kì đại lượng nghịch đảo tần số Câu 2: Một thiết bị điện xoay chiều có thơng số ghi thiết bị 220V–5A, A điện áp hiệu dụng thiết bị 220V B điện áp cực đại thiết bị 220V C điện áp tức thời thiết bị 220V D điện áp tức thời cực đại thiết bị 220V Câu 3: Trong lan truyền sóng sợi dây, điểm phản xạ, sóng tới sóng phản xạ A ln ngược pha B ngược pha vật cản cố định C ngược pha vật cản tự D pha Câu 4: Thực giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp pha đặt A B Biết bước sóng   4cm Điểm M mặt chất lỏng với MA–MB=6cm Vậy M thuộc vân giao thoa A cực tiểu thứ tính từ trung trực AB B cực đại thứ tính từ trung trực AB C cực tiểu thứ hai tính từ trung trực AB D cực đại thứ hai tính từ trung trực AB Câu 5: Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy ánh sáng truyền từ A nước tới mặt phân cách với khơng khí B khơng khí tới mặt phân cách với thủy tinh C khơng khí tới mặt phân cách với rượu etilic D khơng khí tới mặt phân cách với nước Câu 6: Hiện tượng siêu dẫn xảy số vật liệu A hiệu điện hai đầu vật liệu đủ nhỏ B nhiệt độ vật liệu đủ lớn C hiệu điện hai đầu vật liệu đủ lớn D nhiệt độ vật liệu đủ nhỏ Câu 7: Mức cường độ âm điểm M L=70dB Biết cường độ âm chuẩn I0=10-12W/m2 Cường độ âm M A I=105W/m2 B I=10-5W/m2 C I=107W/m2 D I=10-7W/m2 Câu 8: Một mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm Độ tụ kính thích hợp mà người cần đeo sát mắt để sửa tật cận thị A 2dp B -2dp C -5dp D 5dp Câu 9: Trong sóng học, sóng dọc A khơng truyền chất rắn B truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng C truyền chất rắn, chất lỏng chất khí D truyền chất rắn Câu 10: Chọn phát biểu sai tượng tự cảm? A Hiện tượng tự cảm xảy mạch điện chiều đóng mạch B Hiện tượng tự cảm không xảy mạch điện xoay chiều C Hiện tượng tự cảm xảy mạch điện xoay chiều D Hiện tượng tự cảm xảy mạch điện chiều ngắt mạch Câu 11: Đưa cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M kim loại MN trung hòa điện kim loại nhiễm điện hưởng ứng A hai đầu M, N nhiễm điện dương B đầu M nhiễm điện dương, đầu N nhiễm điện âm C đầu M nhiễm điện âm, đầu N nhiễm điện dương D hai đầu M, N nhiễm điện âm Câu 12: Điốt bán dẫn có cấu tạo A gồm hai lớp tiếp xúc p-n có tính chỉnh lưu, biến điện chiều thành xoay chiều B gồm lớp tiếp xúc p-n có tính chỉnh lưu, biến điện chiều thành xoay chiều C gồm hai lớp tiếp xúc p-n có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành chiều D gồm lớp tiếp xúc p-n có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành chiều Câu 13: Xét từ trường dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài, đường sức từ A đường tròn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn có tâm thuộc dây dẫn B đường thẳng vng góc với dây dẫn C đường thẳng song song với dây dẫn Trang 1/4 - Mã đề thi 122 D đường tròn nằm mặt phẳng chứa dây dẫn có tâm thuộc dây dẫn Câu 14: Xét đoạn mạch xoay chiều chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện Hình vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hai đầu đoạn mạch theo thời gian (đường đứt nét) đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện mạch theo thời gian (đường liền nét) Đoạn mạch A chứa điện trở B chứa cuộn cảm tụ điện C chứa tụ điện D chứa cuộn cảm Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình hai  5 dao động thành phần x1  5cos(2t  )(cm); x  10cos(2t  )(cm) Tần số dao động tổng hợp 6 A 4Hz B 1Hz C 0,5Hz D 2Hz Câu 16: Kính lúp thấu kính A phân kì có tiêu cự nhỏ C hội tụ có tiêu cự lớn B hội tụ có tiêu cự nhỏ D phân kì có tiêu cự lớn  Câu 17: Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình   0 cos(2t  )(rad) nơi có 2 g   (m / s ) Chiều dài dây treo lắc A 40cm B 100cm C 25cm D 50cm Câu 18: Trong dao động cưỡng bức, đồ thị cộng hưởng nhọn A tần số dao động riêng nhỏ B lực cản môi trường nhỏ C lực cản môi trường lớn D tần số dao động riêng lớn Câu 19: Dòng điện khơng đổi dòng điện A có chiều khơng thay đổi theo thời gian B khơng có dịch chuyển hạt mang điện C có chiều cường độ khơng thay đổi theo thời gian D có cường độ không thay đổi theo thời gian Câu 20: Một nguồn điện chiều có suất điện động E = 12V mắc với bóng đèn để tạo thành mạch kín cường độ dòng điện mạch I = 2A Công suất nguồn điện A 24W B 48W C 6W D 3W Câu 21: Hai dao động hòa phương, tần số có biên độ A1 = 8cm, A2 = 15cm lệch  pha Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 17cm B 11cm C 7cm D 23cm Câu 22: Hình bên đồ thị dao động điều hòa vật Phương trình dao động vật A x = 10 cos(2  t + C x = 10 cos(2  t - 3 )cm  )cm B x = 10 cos(2  t +  )cm D x = 10 cos(2  t +  )cm Trang 2/4 - Mã đề thi 122 ... Mã đề thi 121 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. .. Trang 4/4 - Mã đề thi 124 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04... Trang 4/4 - Mã đề thi 122 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn vật lí , 24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn vật lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay