Bài soạn chủ đề: OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI

19 357 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 17:23

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨCTiết 1HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU OXITHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNl cần đạtOxit là gì? Có mấy loại oxit? Công thức hóa học oxit gồm những nguyên tố nào? Cách gọi tên oxit như thế nào? Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu. Tiếp nhận thông tinNL tái hiệnNội dung 1: Tìm hiểu định nghĩa oxit Khi đốt cháy S, P, Fe trong oxi sản phẩm tạo thành là những chất gì? Em có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của các chất trên? Trong hóa học những hợp chất có đủ 2 điều kiện như trên gọi là oxit. Vậy oxit là gì?Giáo viên nhấn mạnh: các chất có đặc điểm như vậy gọi là oxit? Vậy oxit là gì?Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập:Bài tập 1: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại oxit?a. K2O d. H2Sb. CuSO4 e. SO3c. Mg(OH)2 f. CuOBài tập 2: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là oxit?a, K2Ob, CaCO3c, MgOd, Na2Se, SO2........Giáo viên có thể hỏi: Tại sao CaCO3, Na2S... Không phải là oxit? Khi đốt cháy S, P, Fe trong oxi sản phẩm tạo thành là SO2, P2O5, Fe3O4 (hay FeO.Fe2O3) Trong thành phần cấu tạo của các chất trên đều:+ Có 2 nguyên tố.+ 1 trong 2 nguyên tố là oxi.Kết luận: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi. Vận dụng kiến thức đã biết về oxit để giải bài tập 1:Đáp án: a, e, f.Học sinh dựa vào định nghĩa về oxit để làmĐáp án: a, c, e. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm.NL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút ra KLI. Định nghĩaOxit là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi.Ví dụ: SO2 ; Na2O; CuO.Nội dung 2: Tìm hiểu CTHH của oxit Yêu cầu HS: Hãy nhắc lại công thức chung của hợp chất gồm 2 nguyên tố và phát biểu lại quy tắc hóa trị?→ Vậy theo em CTHH của oxit được viết như thế nào? Yêu cầu HS làm bài tập 2a SGK91.Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập theo nhóm (trong 3 phút):Phát hiện công thức viết sai trong các công thức cho dưới đây. Sửa lại cho đúng: AlO2, BaO, Ba2O, CuO, Cu2O, CuO2 CT chung: a A xb B y Quy tắc hóa trị: a.x = b.y → CTHH của oxit: n M xII O y Bài tập 2a SGK 91: P2O5Học sinh thảo luận nhóm trong 3 phút. Báo cáo kết quả của nhóm mìnhCT oxitĐúng, saiSửa lạiAlO2SaiAl2O3BaOĐúngBa2OSaiBaOCuOĐúngCu2OĐúngCuO2SaiCuONL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút ra KLII. Công thứcCông thức chung của oxit: n M xII O y Theo quy tắc hóa trị, ta có: n.x = II.yNội dung 3: Tìm hiểu cách phân loại oxit Yêu cầu HS quan sát lại các CTHH ở trên bảng, hãy cho biết Fe, S, P là kim loại hay phi kim?→ Vì vậy, oxit được chia làm 2 loại chính: HS quan sát các CTHH, biết được:+ S, P là phi kim.+ Fe là kim loại.NL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút ra KL Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm. Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. + Oxit của các phi kim thường là oxit axit.+ Oxit của các kim loại thường là oxit bazơ. GV giới thiệu và giải thích về oxit axit và oxit bazơ.Oxit axit Axit tương ứng CO2H2CO3P2O5H3PO4SO3H2SO4Oxit bazơ Bazơ tương ứng K2OKOHCaOCa(OH)2MgOMg(OH)2 Yêu cầu HS làm bài tập 4 SGK 91 Nhận xét và chấm điểm. HS nghe và ghi nhớ:+ Oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit.+ Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ. Thảo luận theo nhóm để giải bài tập 4 SGK91+ Oxit axit: SO3, N2O5, CO2 + Oxit bazơ: Fe2O3, CuO, CaOIII. Phân loạiDựa vào thành phần có thể chia oxit thành 2 loại chính: oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.Ví dụ: P2O5; N2O5...Chú ý: NO, CO là oxit trung tính không phải là oxit axit. Oxit bazơ: thường là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.Ví dụ: Al2O3; CaO…Chú ý: Mn2O7, Cr2O7, ... không phải là oxit bazơ.Nội dung 4: Tìm hiểu cách gọi tên oxit Hướng dẫn hs nghiên cứu SGKT90 tìm hiểu cách gọi tên oxit bazơ (oxit kim loại); oxit phi kim. Hướng dẫn hs cách gọi tên oxit kim loại có hóa trị duy nhất? Hướng dẫn hs lấy ví dụ. Nghiên cứu SGK, trả lời: Oxit kim loại có hóa trị duy nhất Tên gọi: Tên kim loại + Oxit Thực hiện theo hướng dẫn. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm. Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. + Đối với các oxit bazơ mà kim loại có nhiều hóa trị → đọc tên oxit bazơ kèm theo hóa trị của kim loại.? Trong 2 công thức Fe2O3 và FeO → sắt có hoá trị là bao nhiêu?? Hãy đọc tên 2 oxit sắt ở trên Nghiên cứu SGK T90 và tiếp nhận thông tin: Oxit của kim loại có nhiều hóa trịTên gọi: Tên kim loại (Hóa trị) + Oxit HS lấy VD Fe2O3: sắt hóa trị (III) sắt (III) oxitVà FeO: sắt hóa trị (II)Sắt (II) oxit Đối với các oxit axit → đọc tên kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim và oxi.Chỉ sốTên tiền tố1 Mono (không cần ghi)2Đi3Tri4Tetra5Penta…… Yêu cầu HS đọc tên các oxit axit sau: SO3, N2O5, CO2, SO2. Nhận xét, kết luận. Nghe và ghi nhớ cách đọc tên oxit phi kim:Tên gọi: Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + Tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + Oxit Lấy ví dụ theo hướng dẫn của GV.+ SO3: Lưu huỳnh trioxit.+ N2O5: Đinitơ pentaoxit.+ CO2: Cacbon đioxit.+ SO2: Lưu huỳnh đioxit.IV. Cách gọi tên1. Tên gọi oxit bazơ a) Oxit kim loại có hóa trị duy nhất Tên gọi: Tên kim loại + OxitVí dụ: ZnO: Kẽm oxit; MgO: Mage oxitb) Oxit của kim loại có nhiều hóa trị Tên gọi: Tên kim loại (Hóa trị) + OxitVD: FeO: Sắt (II) oxit; Fe2O3: sắt (III) oxit; CuO: Đồng (II) oxit2. Tên gọi oxit phi kim Tên gọi: Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + Tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + Oxit Ví dụ:+ SO3: Lưu huỳnh trioxit.+ N2O5: Đinitơ pentaoxit.+ CO2: Cacbon đioxit.+ SO2: Lưu huỳnh đioxit.Phiếu học tậpBài 1 ? Định nghĩa oxit ? Oxit được chia thành mấy loại? Nêu tên và cho ví dụ? ? Hãy gọi tên các oxit vừa cho ví dụ ở trên? Bài 2. Gọi tên các oxit sau: Na2O; Al 2O 3 ; BaO; CaO; MgO; CO; CO 2 ; SO 3 ; N 2O 3 ; NO 2 ; N 2O; N 2O 5 ; NO; SiO 2 ; MnO 2 Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHỦ ĐỀ: OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI I MỤC TIÊU Kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức - Nêu định nghĩa oxit, phân loại oxit cách gọi tên oxit - Trình bày cách lập công thức oxit - Nêu khái niệm axit, bazơ - Trình bày cách phân loại axit, bazơ, muối tên gọi chúng - Nêu khái niệm muối, cách phân loại muối cách gọi tên muối Kĩ - Rèn kĩ phân loại oxit, gọi tên số oxit theo cơng thức ngược lại Lập cơng thức hố học oxit biết hoá trị ngược lại - Kĩ so sánh, tổng hợp hoạt động nhóm - Rèn luyện kĩ viết CTHH axit bazơ - Rèn luyện kĩ đọc tên muối, viết phương trình hóa học Thái độ - Có ý học tập, hăng hái tham gia xây dựng - Giúp HS có thái độ u thích học mơn hố học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm - Năng lực tính tốn hóa học giải vấn đề cách sáng tạo II CHUẨN BỊ Giáo viên - Phiếu học tập - bảng phụ kẻ trước có tên, CTHH số hợp chất axit, bazơ, muối Học sinh - Chuẩn bị theo yêu cầu giáo viên - Xem trước III CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG A KHỞI ĐỘNG GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm để hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Bài 1: Hoàn thành PTPƯ sau: t S + O2 �� � o Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học t Al + O2 �� � o t Na + O2 �� � o t P + O2 �� � Sản phẩm phản ứng có đặc điểm giống nhau? Gọi tên chất đó? o Bài 2: Cho chất sau: Na2O; SO2, P2O5, CaO, MgO, CO2 Em phân loại oxit điền vào bảng sau: Hợp chất tạo kim loại oxi Hợp chất tạo phi kim oxi Bài Cho hợp chất có CTHH sau: HCl, HBr, H2SO4, HNO3; H3PO4; H2S; H2SO3 Phân tử hợp chất có đặc điểm chung? Bài Cho hợp chất có CTHH sau: NaOH, KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)2; Fe(OH)2; Fe(OH)3; Mg(OH)2; Phân tử hợp chất có đặc điểm chung?  Gv củng cố lại khái niệm phản ứng hóa học Dẫn dắt vào -> Năng lực tái kiến thức, lực quan sát, phát triển lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, tư sáng tạo B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tiết HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU OXIT Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Oxit gì? Có loại oxit? Cơng - Tiếp nhận thơng tin thức hóa học oxit gồm nguyên tố nào? Cách gọi tên oxit nào? Để hiểu rõ tiết học em tìm hiểu Nl cần đạt NL tái Nội dung 1: Tìm hiểu định nghĩa oxit - Khi đốt cháy S, P, Fe oxi sản - Khi đốt cháy S, P, Fe oxi phẩm tạo thành chất gì? sản phẩm tạo thành SO2, P2O5, Fe3O4 (hay FeO.Fe2O3) - Em có nhận xét thành phần cấu - Trong thành phần cấu tạo tạo chất trên? chất đều:  Trong hóa học hợp chất có + Có nguyên tố đủ điều kiện gọi oxit Vậy + nguyên tố oxi oxit gì? Giáo viên nhấn mạnh: chất có đặc - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm NL phân tích, tổng Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên điểm gọi oxit ? Vậy oxit gì? Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập: *Bài tập 1: Trong hợp chất sau, hợp chất thuộc loại oxit? a K2O d H2S b CuSO4 e SO3 c Mg(OH)2 f CuO *Bài tập 2: Trong hợp chất sau, hợp chất oxit? a, K2O b, CaCO3 c, MgO d, Na2S e, SO2 Giáo viên hỏi: Tại CaCO 3, Na2S Không phải oxit? Hoạt động học sinh Nl cần đạt hợp kiến Kết luận: Oxit hợp chất thức, rút nguyên tố, có nguyên tố KL oxi - Vận dụng kiến thức biết oxit để giải tập 1: Đáp án: a, e, f Học sinh dựa vào định nghĩa oxit để làm Đáp án: a, c, e I Định nghĩa Oxit hợp chất tạo nguyên tố, có ngun tố oxi Ví dụ: SO2 ; Na2O; CuO Nội dung 2: Tìm hiểu CTHH oxit - Yêu cầu HS: Hãy nhắc lại công thức chung hợp chất gồm nguyên tố phát biểu lại quy tắc hóa trị? → Vậy theo em CTHH oxit viết nào? - Yêu cầu HS làm tập 2a SGK/91 Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập theo nhóm (trong phút): Phát công thức viết sai công thức cho Sửa lại cho đúng: AlO2, BaO, Ba2O, CuO, Cu2O, CuO2 - CT chung: - Quy tắc hóa trị: a.x = b.y → CTHH oxit: - Bài tập 2a SGK/ 91: P2O5 Học sinh thảo luận nhóm phút Báo cáo kết nhóm CT oxit AlO2 BaO Ba2O CuO Cu2O CuO2 Đúng, sai Sửa lại Sai Al2O3 Đúng Sai BaO Đúng Đúng Sai CuO NL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút KL Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nl cần đạt II Công thức Công thức chung oxit: Theo quy tắc hóa trị, ta có: n.x = II.y Nội dung 3: Tìm hiểu cách phân loại oxit - Yêu cầu HS quan sát lại CTHH bảng, cho biết Fe, S, P kim loại hay phi kim? → Vì vậy, oxit chia làm loại chính: - HS quan sát CTHH, biết NL phân được: tích, tổng + S, P phi kim hợp kiến + Fe kim loại thức, rút KL - Năng lực + Oxit phi kim thường oxit - HS nghe ghi nhớ: dụng axit + Oxit axit: thường oxit phi sử ngôn ngữ, + Oxit kim loại thường oxit kim tương ứng với axit thuật ngữ bazơ - GV giới thiệu giải thích oxit + Oxit bazơ oxit kim loại hóa học, hợp tác axit oxit bazơ tương ứng với bazơ nhóm Oxit axit Axit tương ứng CO2 H2CO3 - Thảo luận theo nhóm để giải - Năng lực giải P2O5 H3PO4 tập SGK/91 vấn đề SO3 H2SO4 + Oxit axit: SO3, N2O5, CO2 cách sáng Oxit bazơ Bazơ tương ứng + Oxit bazơ: Fe2O3, CuO, CaO tạo K2O KOH CaO Ca(OH)2 MgO Mg(OH)2 - Yêu cầu HS làm tập SGK/ 91 - Nhận xét chấm điểm III Phân loại Dựa vào thành phần chia oxit thành loại chính: oxit axit oxit bazơ - Oxit axit: thường oxit phi kim tương ứng với axit Ví dụ: P2O5; N2O5 Chú ý: NO, CO oxit trung tính khơng phải oxit axit - Oxit bazơ: thường oxit kim loại tương ứng với bazơ Ví dụ: Al2O3; CaO… Chú ý: Mn2O7, Cr2O7, oxit bazơ Nội dung 4: Tìm hiểu cách gọi tên oxit Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hướng dẫn hs nghiên cứu SGK-T90 tìm hiểu cách gọi tên oxit bazơ (oxit kim loại); oxit phi kim - Hướng dẫn hs cách gọi tên oxit kim - Nghiên cứu SGK, trả lời: loại có hóa trị nhất? Oxit kim loại có hóa trị - Hướng dẫn hs lấy ví dụ - Tên gọi: Tên kim loại + Oxit - Thực theo hướng dẫn Nl cần đạt - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm + Đối với oxit bazơ mà kim loại có - Nghiên cứu SGK T90 tiếp - Năng lực nhiều hóa trị → đọc tên oxit bazơ kèm nhận thông tin: Oxit kim loại giải vấn đề theo hóa trị kim loại có nhiều hóa trị ? Trong công thức Fe2O3 FeO → Tên gọi: Tên kim loại (Hóa trị) + cách sáng tạo sắt có hoá trị bao nhiêu? Oxit ? Hãy đọc tên oxit sắt - HS lấy VD - Fe2O3: sắt hóa trị (III) sắt (III) oxit Và FeO: sắt hóa trị (II) Sắt (II) oxit - Đối với oxit axit → đọc tên kèm theo tiền tố số nguyên tử phi kim oxi Chỉ số Tên tiền tố Mono (không cần ghi) Đi Tri Tetra Penta … … - Yêu cầu HS đọc tên oxit axit sau: SO3, N2O5, CO2, SO2 - Nhận xét, kết luận - Nghe ghi nhớ cách đọc tên oxit phi kim: Tên gọi: Tiền tố số nguyên tử phi kim + tên phi kim + Tiền tố số nguyên tử oxi + Oxit - Lấy ví dụ theo hướng dẫn GV + SO3: Lưu huỳnh trioxit + N2O5: Đinitơ pentaoxit + CO2: Cacbon đioxit + SO2: Lưu huỳnh đioxit Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nl cần đạt IV Cách gọi tên Tên gọi oxit bazơ a) Oxit kim loại có hóa trị - Tên gọi: Tên kim loại + Oxit Ví dụ: ZnO: Kẽm oxit; MgO: Mage oxit b) Oxit kim loại có nhiều hóa trị - Tên gọi: Tên kim loại (Hóa trị) + Oxit VD: FeO: Sắt (II) oxit; Fe2O3: sắt (III) oxit; CuO: Đồng (II) oxit Tên gọi oxit phi kim - Tên gọi: Tiền tố số nguyên tử phi kim + tên phi kim + Tiền tố số nguyên tử oxi + Oxit Ví dụ: + SO3: Lưu huỳnh trioxit + N2O5: Đinitơ pentaoxit + CO2: Cacbon đioxit + SO2: Lưu huỳnh đioxit Phiếu học tập Bài ? Định nghĩa oxit ? Oxit chia thành loại? Nêu tên cho ví dụ? ? Hãy gọi tên oxit vừa cho ví dụ trên? Bài Gọi tên oxit sau: Na2O; AlO ; BaO; CaO; MgO; CO; CO ; SO ; NO ; NO ; NO; NO ; NO; SiO ; MnO Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Tiết 2, HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU AXIT - BAZƠ - MUỐI Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chúng ta làm quen với loại hợp - Tiếp nhận thơng in chất có tên oxit Trong hợp chất vơ có lọai hợp chất khác: axit, bazơ, muối Vậy chúng chất nào? Có cơng thức hóa học tên gọi sao? Được phân loại nào? Nl cần đạt - NL tái Nội dung 1: Tìm hiểu axit - Yêu cầu HS lấy ví dụ số axit biết ? Em nhận xét điểm giống khác thành phần phân tử - Từ nhận xét rút định nghĩa axit - Giới thiệu: Các nguyên tử H thay nguyên tử kim loại - Lấy VD: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 - Giống: có nguyên tử H - Khác: nguyên tử H liên kết với nhóm nguyên tử (gốc axit) khác - Phân tử axit gồm hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit - Nếu gốc axit A với hoá trị n → em rút công thức chung axit - Hướng dẫn HS làm quen với số gốc axit bảng phụ lục 2/156 → viết công thức axit - GV: Giới thiệu axit tương ứng Tên axit: HNO3(axit nitric) H2SO4 (axit sunfuric) H3PO4 (axit photphoric) - Công thức chung axit HnA Gốc axit  NO3 (nitrat) = SO4 (sunfat)  PO4 (photphat) - Năng lực sử dụng ngơn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm NL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút KL Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hướng dẫn HS phân loại axit - Dựa vào thành phần chia axit thành loại: + Axit khơng có oxi + Axit có oxi → Hãy lấy ví dụ minh họa? *Axit khơng có oxi - Axit bromhiđic (HBr) - Axit clohiđric (HCl) * Axit có oxi: - H3PO4 (axit photphoric) - HCl ( axit clohiđric) - H2SO3 (axit sunfurơ) - Hướng dẫn HS gọi tên axit theo phân loại: Axit khơng có oxi, axit có nhiều ngun tử oxi, axit có ngun tử oxi - Yêu cầu Hs lấy ví dụ: - Nghiên cứu SGK-T126, 127 nêu cách gọi tên axit: Axit khơng có oxi, axit có nhiều ngun tử oxi, axit có nguyên tử oxi VD: HCl (Axit clohiđric) H2SO4 (Axit sunfuric) H2SO3 (Axit sunfurơ) Nl cần đạt I Axit Khái niệm Phân tử axit gồm hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, nguyên tử hiđro thay nguyên tử kim loại Cơng thức hóa học Gồm hay nhiều nguyên tử hiđro kiên kết với gốc axit - Dạng tổng quát: HnA + n: số nguyên tử H + A: gốc axit Phân loại axit - Axit khơng có oxi VD: HCl, H2S - Axit có oxi VD: HNO3, H2SO4, H3PO4 Gọi tên axit a) Axit khơng có oxi: Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nl cần đạt Tên axit: axit + tên phi kim + hiđric VD: HCl (axit clohiđric); HBr (axit bromhiđric); H2S (axit sunfuhiđric) b) Axit có nhiều oxi: Tên axit: axit + tên phi kim + ic VD: H2SO4 (Axit sunfuric); H2CO3 (Axit cacbonic); H3PO4 (Axit photphoric); c) Axit có oxi: Tên axit: axit + tên phi kim + VD: H2SO3: axit sunfurơ; HNO2: axit nitrơ; Nội dung 2: Tìm hiểu bazơ GV: Cho học nghiên cứu trả lời câu hỏi SGK Kể tên bazơ mà em biết? GV: Em có nhận xét giống hợp chất bazơ trên? GV: Những hợp chất gọi hợp chất bazơ Vậy theo em bazơ gì? HS: Nghiên cứu trả lời câu hỏi SGK - Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2 HS: Các bazơ có nguyên tử kim loại liên kết với nhiều nhóm hiđroxit (-OH) HS: Trả lời SGK - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm NL phân GV: Nếu gọi kim loại chung có kí hiệu HS: Nêu cơng thức hóa học chung tích, tổng M hố trị M n, cơng CTHH chung bazơ là: hợp kiến thức, rút thức hóa học bazơ gì? M(OH)n KL GV: Cho học sinh nghiên cứu tên gọi HS: Nghiên cứu ví dụ: bazơ mà GV lấy ví dụ yêu NaOH: Natri hiđroxit cầu học sinh từ đưa tên gọi cho KOH: Kali hiđroxit hợp chất bazơ Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit GV: Cho học sinh nhận xét bổ sung - Vậy tên gọi bazơ là: cho Tên kim loại (Kèm theo hoá trị kim loại đa hoá trị) + Hiđroxit GV: Cho học sinh nghiên cứu SGK HS: Nêu cách phân loại: nên cách phân loại bazơ Bazơ chia thành hai loại: GV: Cho học sinh nhận xét, kết luận Bazơ tan bazơ không tan sgk II Bazơ Khái niệm - Phân tử bazơ gồm có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH) Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nl cần đạt Cơng thức hố học Gồm ngun tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH) CTHH chung bazơ là: M(OH)n Tên gọi Tên kim loại (Kèm theo hoá trị kim loại đa hoá trị) + hiđroxit VD: NaOH: Natri hiđroxit KOH: Kali hiđroxit Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit LiOH: Liti hiđroxit Fe(OH)2: Sắt (II) hiđroxit Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit Phân loại bazơ Theo tính tan nước, Bazơ chia thành hai loại: Bazơ tan bazơ không tan nước VD: Bazơ tan nước Bazơ không tan nước NaOH; LiOH; KOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2 Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit Fe(OH)2: Sắt (II) hiđroxit Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit Nội dung 3: Tìm hiểu muối ? Yêu cầu HS viết lại công thức số muối mà HS biết ? Em có nhận xét thành phần muối ? Hãy so sánh thành phần hóa học muối với bazơ axit → tìm đặc điểm giống khác muối loại hợp chất → Yêu cầu HS rút định nghĩa muối HS: NaCl; ZnCl2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3 Thành phần: - Kim loại: Na, Zn, Al, Fe - Gốc axit:  Cl; = SO4;  NO3 Giống:  axit muối Có gốc axit  bazơ muối Có nguyên tử kim loại  phân tử muối gồm có hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều gốc axit 10 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm NL phân tích, tổng hợp kiến thức, rút KL Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên ? Gốc axit kí hiệu ? Bazơ: kim loại kí hiệu … Hoạt động học sinh - Kí hiệu: - gốc axit: - kim loại:  Vậy công thức muối viết  công thức chung muối dạng MxAy - Hướng dẫn hs cách gọi tên muối qua VD: + ZnCl2: Kẽm clorua + Al2(SO4)3: Nhôm sunfat + Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat + KHCO3: Kali hiđrocacbonat + NaHSO4: Natrihiđrosunfat ?Các muối gọi tên → gọi muối natri clorua (NaCl) → Sửa chữa → đưa cách gọi tên chung: Tên muối: Tên kim loại + tên gốc axit ? Yêu cầu HS gọi tên muối: - Gọi tên - ZnCl2: Kẽm clorua - Al2(SO4)3: Nhôm sunfat - Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat - KHCO3: Kali hiđrocacbonat - NaHSO4: Natrihiđrosunfat - Rút cách gọi tên muối: Tên muối: Tên kim loại (kèm hố trị kim loại có nhiều hố trị) + tên gốc axit Ca(NO3)2; MgCl; Al(NO3)3; BaSO4 ; HS gọi tên: Ca3(PO4)2 ; Fe2(SO4 Canxi nitrat ; Magie clorua ; Nhơm (chú ý: kim loại nhiều hố trị phải gọi nitrat ; Barisunfat; Canxiphotphat; tên kèm theo hoá trị kim loại) Sắt (III) sunfat Hướng dẫn HS cách gọi tên muối axit yêu cầu HS đọc tên muối: KHCO3 K2CO3 ?Vậy muối chia thành loại Bài tập: muối sau muối muối axit, muối muối trung hoà: NaH2PO4, BaCO3, Na2SO4, Na2HPO4, K2SO4, Fe(NO3)3 - Muối KHCO3 có nguyên tử hiđro K2CO3 khơng có - Muối chia làm loại (Muối trung hoà muối axit) HS: Muối axit: NaH2PO4, Na2HPO4 Muối trung hòa: BaCO3, Na2SO4, K2SO4, Fe(NO3)3 11 Nl cần đạt Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nl cần đạt III MUỐI Khái niệm: Phân tử muối gồm có hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết hay nhiều gốc axit VD: NaCl; ZnCl2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3 Cơng thức hố học muối MxAy Trong đó: - M: nguyên tố kim loại - x: số M - A: Là gốc axit - y: Là số gốc axit Cách đọc tên muối Tên muối: Tên kim loại (kèm hố trị kim loại có nhiều hố trị) + tên gốc axit VD: - ZnCl2: Kẽm clorua - Al2(SO4)3: Nhôm sunfat - Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat - KHCO3: Kali hiđrocacbonat - NaHSO4: Natrihiđrosunfat - NaCl: natri clorua - Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat - KHCO3: Kali hiđro cacbonat - NaH2PO4: natri đihiđrophophat Phân loại muối a Muối trung hồ: Là muối mà gốc axit khơng có nguyên tử “H” thay nguyên tử kim loại VD: ZnSO4; Cu(NO3)2; … b Muối axit: Là muối mà gốc axit ngun tử “H” chưa thay nguyên tử kim loại VD: NaHCO3; Ca(HCO3)2; … PHIẾU HỌC TẬP Bài tập Viết công thức axit bazơ tương ứng với oxit sau : CaO, Fe2O3, SO2, CO2, SiO2, SO3, ZnO, P2O5, MgO, K2O Bài tập 2: Viết cơng thức hố học chất có tên sau: Bari nitrat, Canxi clorua, Sắt (II) nitrat, Bari nitrat, Sắt (II) photphat, Sắt (II) sunfat Magie hiđroxit,; Sắt (III) hiđroxit; Đồng (II) hiđroxit 12 Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học C LUYỆN TẬP: Nhấn mạnh lại trọng tâm Yêu cầu học sinh làm tập Bài 1: Hãy chọn oxit chất cho sau gọi tên oxit đó: HCl, CO2, CaCO3, NaOH, Fe2O3, FeO, N2O Bài Điền thơng tin thiếu Tên bazơ Cơng thức hố học Hố trị kim loại Natri hiđroxit Kali hiđroxit Canxi hiđroxit Sắt (II) hiđroxit Oxit Bazơ tương ứng Tên gọi Phân loại Li2O Fe2O3 CuO Al2O3 HD: Tên bazơ Cơng thức hố học Hố trị kim loại Natri hiđroxit NaOH I Kali hiđroxit KOH I Canxi hiđroxit Ca(OH)2 II Sắt (II) hiđroxit Fe(OH)2 II Oxit Bazơ tương ứng Tên gọi Phân loại Li2O LiOH Liti hiđroxit B tan Fe2O3 Fe(OH)3 Sắt (III) hiđroxit B không tan CuO Al2O3 Cu(OH)2 Al(OH)3 Đồng(II) hiđroxit Nhôm hiđroxit B không tan B Không tan 13 Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học D VẬN DỤNG VÀ TÌM TỊI MỞ RỘNG Bài Hòa tan hết 7,2 gam oxit sắt vào HCl Sau phản ứng thu 12,7 gam muối sắt clorua Hãy chọn CTHH oxit sắt cơng thức cho sau đây: a FeO b Fe2O3 c Fe3O4 Bài Hoàn thành bảng sau Bảng 1: STT Nguyên tố Na Ca Mg Fe(Hoá trị II) Fe(Hoá trị III) Công thức oxit bazơ Tên gọi Công thức bazơ tương ứng Tên gọi Bảng 2: STT Nguyên tố S (Hoá trị VI) P(Hoá trị V) C(Hố trị IV) S(Hố trị IV) Cơng thức oxit axit Tên gọi ĐÁP ÁN 14 Công thức axit tương ứng Tên gọi Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Bảng STT Nguyên tố Công thức oxit bazơ Tên gọi Công thức bazơ tương ứng Tên gọi Na Na2O Natri oxit NaOH Natri hiđroxit Ca CaO Canxi oxit Ca(OH)2 Canxi hiđroxit Mg MgO Magie oxit Mg(OH)2 Magiehiđroxit Fe (Hoá trị II) FeO Sắt (II) oxit Fe(OH)2 Sắt (II)hiđroxit Fe (Hoá trị III) Fe2O3 Sắt (III) oxit Fe(OH)3 Sắt (III)hiđroxit Bảng STT Nguyên tố Công thức oxit axit Tên gọi Công thức axit tương ứng Tên gọi S (Hoá trị VI) SO3 Lưu huỳnh trioxit H2SO4 Axit sunfuric P (Hoá trị V) P2O5 Điphotpho pentanoxit H3PO4 Axit photphoric C(Hoá trị IV) CO2 Cacbon đioxit H2CO3 Axit cacbonic S(Hoá trị IV) SO2 Lưu huỳnh đioxit H2SO3 Axit sunfurơ 15 Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC A Bảng mô tả mức độ nhận thức định hướng lực hình thành Loại câu hỏi/bài tập Nhận biết (mơ tả mức độ cần đạt) Câu hỏi/bài - Nêu được: tập định tính, + Định nghĩa oxit, (trắc nghiệm, axit, bazơ, muối tự luận) + Cơng thức hố học chung oxit, axit, bazơ, muối + Cách gọi tên oxit, axit, bazơ, muối + Khái niệm oxit axit oxit bazơ, axit, bazơ, muối + Nhận biết chất thuộc loại oxit, axit, bazơ, muối Thông hiểu (mô tả mức độ cần đạt) Lấy VD CTHH oxit, axit, bazơ, muối - Gọi tên oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ, muối biết CTHH ngược lại - Xác định gốc axit hóa trị - Xác định hóa trị kim loại CTHH bazơ Câu hỏi/bài Xác định tập định lượng đại lượng cho, (trắc nghiệm, cần tính tự luận) Vận dụng cơng thức tốn học tính hóa Câu hỏi/ - Nhận biết - Giải thích tập gắn với tượng thí tượng thí thực hành thí nghiệm nghiệm nghiệm/ tượng gắn với thực tiễn 16 Vận dụng thấp (mô tả mức độ cần đạt) - Phân biệt oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ, muối - Xác định hoá trị nguyên tố CTHH oxit, axit, bazơ, muối - Lập CTHH oxit, axit, bazơ, muối biết hoá trị nguyên tố - Xác định công thức sai, sửa lại - Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hố Tính theo PTHH xác định đại lượng liên quan đến oxit, axit, bazơ, muối Biết sử dụng kiến thức hóa học để giải thích số tượng thực tiễn Vận dụng cao (mô tả mức độ cần đạt) Tìm cơng thức oxit biết: + Tỉ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất + Phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất - Giải tốn có dư, tốn hỗn hợp Giải thích tạo thành oxit, axit, bazơ, muối Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học B Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập chủ đề MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Bài 1: Hãy chọn oxit chất cho sau gọi tên oxit HCl, CO2, CaCO3, NaOH, Fe2O3, FeO, N2O Bài Chọn câu câu sau: a Bazơ gồm bazơ tan bazơ không tan b Các bazơ gọi kiềm c Kiềm bazơ tan nước d Bazơ hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Bài 1: Viết CTHH chất theo tên gọi a Silic đioxit b Nhôm oxit c Lưu huỳnh trioxit d Cac bon oxit e Cacbon đioxit f Đinitơ oxit Bài 2: Viết CTHH bazơ ứng với oxit sau: Na2O; BaO; Al2O3; Fe2O3 Bài 3: Cho chất sau: Mg(OH)2, FeCl3, NH4NO3, CaCO3, Al(OH)3, ZnSO4, H2CO3, Ca(H2PO4)2, BaO, KCl, SO2, H2S, Na2SO3, KNO2, MgSO4, NH4)2SO4 , H2SO4, SO3, H2SO4, NaHCO3, K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 Gọi tên phân loại chất Bài 4: Cho chất sau: Magie cacbonat, kẽm clorua, axit photphoric, bari hiđroxit, natri sufat, kẽm đihiđrophotphat, nhôm sunfat, đồng (II) oxit, thuỷ ngân clorua, magie hiđroxit, kali photphat, lưu huỳnh trioxit, magie oxit Viết CTHH phân loại chất Câu 5: Hãy viết pthh cho chất sau: K, Cu, Na, K2O, CaO, SO2 tác dụng nước? MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP Bài Cho chất sau: K2O; SO3, P2O5, BaO, N2O5, CO2 Em phân loại oxit điền vào bảng sau: Oxit bazơ Tên gọi Oxit axit Bài 2: Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch chứa 19,6 gam H2SO4, a thể tích khí H2 đktc b Tính khối lượng chất dư 17 Tên gọi Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học c Gọi tên tính khối lượng muối tạo Bài 3: Cho 7,8 gam K 2,3 gam Na vào nước dư a Tính thể tích khí H2 đktc b Tính khối chất có sản phẩm Gọi tên phân loại sản phẩm Bài 4: Hãy phân loại gọi tên hợp chất có CTHH sau: MgO, P2O5, HBr, H2SO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3 ; H3PO4, H2SO4, N2O5, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2 , Al2O3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4 Bài 5: Để tổng hợp 1,8g nước cần lít khí đktc? MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Bài 1: Vì vàng, bạc, bạch kim lại khơng bị gỉ? Bài 2: Lập công thức đơn giản oxit có thành phần khối lượng sau: a 40% S 60%O b mCu : mO= : c 70% Fe 30% O Bài 3: So sánh thể tích khí thu đktc nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi 100g chất sau: CaCO3 ; BaCO3 Cho PTHH: CaCO CaO + CO ; BaCO BaO + CO Bài 4: Viết phương trình hố học thực nững chuyển đổi sau: (1) (2) (3) (4) (5) a KMnO4 �� � O2 �� � H2O �� � H2 �� � Fe �� � FeCl2 � (6) Ca(OH)2 �� � CaCO3 (1) ( 2) (3) b K �� � K2O �� � KOH �� � KCl Bài 5: Cho hỗn hợp gồm Fe Fe2O3, chia hỗn hợp thành phần nhau: - Phần 1: Ngâm dd HCl dư, phản ứng xong thu 4,48 lít khí H2 đktc - Phần 2: cho luồng khí H2 dư qua phần nung nóng thu 33,6 gam Fe a Viết pthh xảy b Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp đầu Bài 6: Đốt cháy 6,8 gam mẫu lưu huỳnh không tinh khiết khí oxi dư, người ta thu 4,48 lít khí SO2 đktc Hãy tính độ tinh khiết mẫu lưu huỳnh Bài 7: Bằng pp hóa học nhận biết oxit sau đựng lọ nhãn là: Na2O, Al2O3, P2O5 18 Chủ đề: Oxit, Axit, Bazơ, Muối - Hóa học Nhận xét, rút kinh nghiệm: KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 19 ... Định nghĩa oxit, (trắc nghiệm, axit, bazơ, muối tự luận) + Cơng thức hố học chung oxit, axit, bazơ, muối + Cách gọi tên oxit, axit, bazơ, muối + Khái niệm oxit axit oxit bazơ, axit, bazơ, muối... chia oxit thành loại chính: oxit axit oxit bazơ - Oxit axit: thường oxit phi kim tương ứng với axit Ví dụ: P2O5; N2O5 Chú ý: NO, CO oxit trung tính khơng phải oxit axit - Oxit bazơ: thường oxit. .. thuộc loại oxit, axit, bazơ, muối Thông hiểu (mô tả mức độ cần đạt) Lấy VD CTHH oxit, axit, bazơ, muối - Gọi tên oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ, muối biết CTHH ngược lại - Xác định gốc axit hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn chủ đề: OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI, Bài soạn chủ đề: OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay