Giáo án toán lớp 4 tiết 47

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết Tốn: Tiết 80: CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ (Tiếp) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã biết cách đặt tính chia cho số có - Biết cách thực phép chia số có ba chữ số năm chữ số cho số có ba chữ số - Áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải tốn I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số Kĩ năng: Áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải tốn tìm thành phần cha biết phép tính giải tốn có lời văn - Rèn kĩ tính tốn - Rèn kĩ quan sát, láng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm, bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: - HS lên bảng: 060 : 453 = 20 - HS lên bảng - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: a Ví dụ - GV ghi bảng: 41 535 : 195 = ? - Gọi HS đọc phép chia - HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, HS - HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng thực làm bảng + Nêu bước tính? 41 535 195 02 53 213 585 - 41 535 : 195 = 213 + Chúng ta phải thực phép chia theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo bước? - GV ghi bảng: 80 120 : 245 = ? - Gọi HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng + Qua ví dụ em có nhận xét gì? + Khi thực phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì? b Thực hành * Bài ( 88) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, HS làm bảng nhóm - Gọi HS nhận xét * Bài ( 88) - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, HS làm bảng lớp - Gọi HS nhận xét + Muốn tìm thừa số cha biết ta làm ntn? + Muốn tìm số chia ta làm ntn? * Bài ( 88) - Gọi HS đọc toán + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Cho HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Chia từ trái qua phải, lần chia thực ba bước - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 80 120 245 06 62 327 720 05 - 80 120 : 245 = 327 d - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có dư - Số dư ln nhỏ số chia - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, HS làm bảng nhóm - Đáp án: a 203 b.435 ( ) - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm nháp, HS làm bảng lớp a x= 213; b x = 306 - HS nhận xét - HS nêu - HS đọc toán * 305 ngày: 49 410 sản phẩm * ngày: ? sản phẩm - HS làm nháp, HS làm bảng phụ Bài giải: Trung bình ngày nhà máy sản xuất số sản phẩm 49 410 : 305 = 162 ( sản phẩm ) Đáp số: 162 sản phẩm - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Để thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có ba chữ số em cần lưu ý điều - HS nêu gì? - Nhận xét …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm nháp, HS làm bảng lớp a x= 213; b x = 306 - HS nhận xét - HS nêu - HS đọc toán * 305 ngày: 49 41 0 sản phẩm * ngày: ? sản phẩm - HS làm nháp, HS làm bảng... bảng 80 120 245 06 62 327 720 05 - 80 120 : 245 = 327 d - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có dư - Số dư nhỏ số chia - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, HS làm bảng nhóm - Đáp án: a 203 b .43 5 ( ) -... sản phẩm - HS làm nháp, HS làm bảng phụ Bài giải: Trung bình ngày nhà máy sản xuất số sản phẩm 49 41 0 : 305 = 162 ( sản phẩm ) Đáp số: 162 sản phẩm - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 47 , Giáo án toán lớp 4 tiết 47

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay