Giáo án toán lớp 4 tiết 45

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 77 THƯƠNG CĨ CHỮ SỐ Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Cách thực phép chia cho số có hai - Thực phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số chữ số thương I Mục tiêu: KIến thức: - Thực phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số thương * Bài tập cần làm: BT1(dòng 1, 2) ; Bài * HS khá, giỏi: Làm tập Kĩ năng: - Rèn kĩ thực phép chia - Rèn kĩ quan sát, lắng nghe, chia sẻ phản hồi thông tin Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : * Ổn định tổ chức - Báo cáo sĩ số * Kiểm tra cũ : - HS thực a 2342 : 12 ; b 345 : 25 a 195 (dư 2) b 13 (dư 20) - Nhận xét * Giới thiệu bài: 2.Phát triển bài: a Ví dụ : 9450 : 35 = ? - HS đặt tính thực phép tính Yêu cầu HS đặt tính tính, nêu cách vào nháp tính a Chia theo thứ tự từ trái sang phải * 94 chia 35 2, viết ; nhân 10, 14 trừ 10 4, viết nhớ ; nhân 6, thêm ; trừ 2, viết ; * Hạ 5, 245 ; 245 chia 35 7, viết 7 nhân 35 ; 35 trừ 35 0, viết nhớ ; nhân 21, thêm 24 ; 24 trừ 24 0, viết * Hạ 0, chia 35 0, viết Vậy 9450 : 35 = 270 - Phép chia 450 : 35 phép chia hết hay - Đó phép chia hết phép chia có dư ? - Lưu ý : HS lần chia cuối : 35 0, viết vào thương vào bên phải 2448 : 24 = ? (Trường hợp có chữ số hàng chục thương) - Hướng dẫn tương tự ví dụ a - Lưu ý HS lần chia thứ hai : 24 0, viết vào thương bên phải b Luyện tập * Bài (Tr 85) : Đặt tính tính - Gọi HS nêu yêu cầu - Nêu y/ cầu ; tự làm bài, HS làm - Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS làm bảng phụ bảng phụ 8750 35 23520 56 11780 42 175 250 112 420 338 280 - Nhận xét 000 000 020 * Bài (Tr 85) : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS tóm tắt trình bày giải, HS làm bảng phụ - Nhận xét - Đọc đề, tóm tắt : 12 phút : 97200 lít phút :…lít ? Bài giải: * Bài (Tr 85) : HS khá, giỏi.(nếu thời gian) - Gọi HS đọc đề - Bài tốn cho biết ? - Bài tốn u cầu tính ? - Muốn tính chu vi diện tích mảnh đất ta phải biết ? - Ta có cách để tính chiều rộng chiều dài mảnh đất ? - Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm bảng phụ - Nhận xét Kết luận : *Củng cố : HS nêu cách chia ví dụ ? * Dặn dò: Xem lại tốn 12 phút = 72 phút Trung bình phút máy bơm bơm số lít nước : 97200 : 72= 1350 (lít) Đáp số : 1350 lít - Đọc đề a Tính chu vi ; b.Tính diện tích - Biết chiều rộng chiều dài mảnh đất - Áp dụng tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số Tóm tắt :Dài + rộng : 307 m Dài rộng : 97 m Chu vi : …m ? Diện tích : …m2 ? Bài giải: Chiều rộng mảnh đất là: (307- 97) : = 105 (m) Chiều dài mảnh đất là: 105 + 97 = 202 (m) Chu vi mảnh đất là: 307  = 614 (m) Diện tích mảnh đất là: 105  202 = 21210 (m2) Đáp số: 614m; 21210 m2 - HS nêu ………………………………………………………………………………… ... 2, viết ; * Hạ 5, 245 ; 245 chia 35 7, viết 7 nhân 35 ; 35 trừ 35 0, viết nhớ ; nhân 21, thêm 24 ; 24 trừ 24 0, viết * Hạ 0, chia 35 0, viết Vậy 945 0 : 35 = 270 - Phép chia 45 0 : 35 phép chia... cuối : 35 0, viết vào thương vào bên phải 244 8 : 24 = ? (Trường hợp có chữ số hàng chục thương) - Hướng dẫn tương tự ví dụ a - Lưu ý HS lần chia thứ hai : 24 0, viết vào thương bên phải b Luyện tập... bài, HS làm - Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS làm bảng phụ bảng phụ 8750 35 23520 56 11780 42 175 250 112 42 0 338 280 - Nhận xét 000 000 020 * Bài (Tr 85) : - Gọi HS đọc đề - u cầu HS tóm tắt trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 45 , Giáo án toán lớp 4 tiết 45

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay