Giáo án toán lớp 4 tiết 43

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 73 : CHIA CHO SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ (tiếp) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết cách thực phép chia cho số - Biết cách thực phép chia cho số có hai chữ số có hai chữ số - Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải tốn có liên quan I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực phép chia cho số có hai chữ số - Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải tốn có liên quan Kĩ năng: Rèn kĩ tính tốn, giải tốn có lời văn - Rèn cho HS kĩ năng: Lắng nghe, hợp tác, xử lí phản hồi thơng tin Thái độ: - Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng nhóm, bút - HS: Nháp, bảng III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định: * Bài cũ: - HS lên bảng: 469 : 67 = 397 : 56 = d - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: a Ví dụ - GV ghi bảng: 192 : 64 = ? - Gọi HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng thực + Nêu bước tính? - HS lên bảng - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 8192 64 64 128 179 128 512 512 - 192: 64 = 128 - Chia từ trái qua phải, lần chia + Chúng ta phải thực phép chia thực ba bước theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo bước? - GV ghi bảng: 154 : 62 = ? - HS đọc phép chia - Gọi HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm - Cho HS đặt tính tính nháp, bảng HS lên bảng 1154 62 62 18 534 496 38 - 154 : 62 = 18 dư 38 - Ví dụ phép chia hết, ví dụ + Qua ví dụ em có nhận xét gì? phép chia có dư - Số dư ln nhỏ số chia + Khi thực phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì? b Thực hành * HS đọc yêu cầu * Bài ( 82) Đặt tính tính - HS làm vở, HS làm bảng nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu - Đáp án: a 57 ; 71 d - Cho HS làm vở, HS làm bảng b 123; 127 d nhóm - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 82) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc toán * 500 bút chì theo tá: tá: 12 + Bài tốn cho biết gì? * Đóng tá bút chì + Bài tốn hỏi gì? thừa : bút chì? - Cho HS làm nháp, HS làm bảng - HS làm nháp, HS làm bảng phụ phụ Bài giải: Đóng đợc nhiều số tá bút chì thừa 3 500 : 12 = 291 tá ( dư bút ) Đáp số: 291 tá ( d bút ) - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 82) Tìm x - Cho HS làm ô ly, HS làm - HS làm ô ly, HS làm bảng bảng lớp x = 24 x = 53 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Kết luận : - Nêu cách chia cho số có hai chữ - HS nêu số? - Nhận xét - Xem lại chữa, chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm - Cho HS đặt tính tính nháp, bảng HS lên bảng 11 54 62 62 18 5 34 496 38 - 1 54 : 62 = 18 dư 38 - Ví dụ phép chia hết, ví dụ + Qua ví dụ em có nhận xét gì? phép...512 - 192: 64 = 128 - Chia từ trái qua phải, lần chia + Chúng ta phải thực phép chia thực ba bước theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo bước? - GV ghi bảng: 1 54 : 62 = ? - HS đọc phép... Gọi HS nhận xét * Bài ( 82) Tìm x - Cho HS làm ô ly, HS làm - HS làm ô ly, HS làm bảng bảng lớp x = 24 x = 53 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Kết luận : - Nêu cách chia cho số có hai chữ - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 43 , Giáo án toán lớp 4 tiết 43

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay