Giáo án toán lớp 4 tiết 42

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 72: CHIA CHO SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ Những kiến thức học sinh biết có liên quan đến học - Biết thực tính chia Những kiến thức học cần hình thành - Biết đặt tính thực phép chia số có chữ số cho số có chữ số (Chia hết, chia có dư) I Mục tiêu: Kiến thức: Biết đặt tính thực phép chia số có chữ số cho số có chữ số (Chia hết, chia có dư) * Bài tập cần làm: BT1; Bài 3a HS khá, giỏi: Làm tập Kĩ năng: Rèn kĩ tính tốn, thực giải tốn có lời văn tìm thành phần chưa biết - Rèn kĩ năng: Lắng nghe, hợp tác, xử lí phản hồi thơng tin, kĩ điều hành nhóm Thái độ: GD ý thức chăm học tập - Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: - Báo cáo sĩ số * Kiểm tra cũ: Yêu cầu HS thực - HS thực hiện, lớp làm nháp phép tính: 3000 : 300 = 10 3000 : 300 = 5600 : 700 = 5600 : 700 = - HS nhận xét + Em làm cách nào? - HS nêu cách làm * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: - HS đọc phép chia a, Ví dụ GV ghi bảng: 672 : 21 = ? - HS trả lời - Gọi HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS + Nêu nhận xét số bị chia, số chia? làm bảng - Cho HS đặt tính nháp, HS 672 21 lên bảng 042 32 - GV thực cách chia, hướng dẫn cách chia, thử lại + Chúng ta phải thực phép chia theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo bước? GV ghi bảng: 779 : 18 = ? - Gọi HS đọc phép chia - Yêu cầu HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng + Qua ví dụ em có nhận xét gì? + Khi thực phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì? b Thực hành * Bài (Tr 81) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng phụ ( Dự phòng: Nếu HS khơng thực GV hướng dẫn lại cách thực hiên phép tính) - Gọi HS nhận xét * Bài (Tr 81) - Gọi HS đọc toán - Yêu cầu HS làm HS làm bảng phụ 672 : 21 = 32 - Chia từ trái qua phải, lần chia thực ba bước - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 779 18 59 43 779 : 18 = 43 (dư 5) - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có dư - Số dư nhỏ số chia - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, HS làm bảng phụ - Đáp án: a 12; 16 dư 20 b 7; dư - Nhận xét - HS đọc u cầu, tóm tắt, tự làm 15 phòng : 240 - Gọi HS nhận xét, đánh giá * Bài (Tr 81) Tìm x: (Nếu thời gian) - Nêu cách tìm thành phần chưa biết phép tính? - Yêu cầu HS làm HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét Kết luận: * Củng cố: Mỗi lượt chia cần thực qua bước? Đó bước nào? * Dặn dò: Xem lại tập phòng : … ? Bài giải: Mỗi phòng có số bàn ghế là: 240 : 15 = 16 (bộ) Đáp số: 16 - HS nhận xét - HS làm×vở, HS làm bảng phụ x 43 = 714 x = 714 : 34 x = 21 846 : x = 18 x = 846 : 18 x = 47 - Nhận xét - HS trả lời ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... Mỗi phòng có số bàn ghế là: 240 : 15 = 16 (bộ) Đáp số: 16 - HS nhận xét - HS làm×vở, HS làm bảng phụ x 43 = 7 14 x = 7 14 : 34 x = 21 846 : x = 18 x = 846 : 18 x = 47 - Nhận xét - HS trả lời ………………………………………………………………………………………………………………... HS đọc toán - Yêu cầu HS làm HS làm bảng phụ 672 : 21 = 32 - Chia từ trái qua phải, lần chia thực ba bước - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 779 18 59 43 779 : 18 = 43 (dư... yêu cầu - HS làm vở, HS làm bảng phụ - Đáp án: a 12; 16 dư 20 b 7; dư - Nhận xét - HS đọc yêu cầu, tóm tắt, tự làm 15 phòng : 240 - Gọi HS nhận xét, đánh giá * Bài (Tr 81) Tìm x: (Nếu thời gian)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 42 , Giáo án toán lớp 4 tiết 42

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay