Giáo án toán lớp 4 tiết 40

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết Toán: Tiết 68 : LUYỆN TẬP Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết cách chia cho số có chữ số - Biết thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số - Thực quy tắc chia tổng ( hiệu ) cho số I Mục tiêu: Kiến thức: Biết thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số Kĩ năng: Thực quy tắc chia tổng ( hiệu ) cho số Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác suy nghĩ làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ ghi tập - HS: Bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ôn định: * Bài cũ: 278 157 : = 92 719 304 968 : = 76 242 - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: * Bài ( 78 ) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, 3HS làm bảng - Gọi HS nhận xét + Nêu bước thực phép chia? * Bài ( 78 ): Tìm hai số biết tổng hiệu - HS lên bảng * HS đọc yêu cầu - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Đáp án: a 642; 557 ( d ) b 39 929; 29 757 ( d ) - HS nhận xét chúng - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét + Nêu cách tìm hai số biết tổng hiệu? * Bài ( 74 ) - Gọi HS đọc toán + Bài tốn cho biết gì? * HS đọc u cầu - HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Kết quả: a Số bé là: ( 42 506 : 18 472 ) : = 12 017 Số lớn là: 12 017 + 18 472 = 30 489 Đáp số: SB 12 017 SL là: 30 489 b Số lớn là: ( 137 895 + 85 287 ) : = 111 591 Số bé là: 111 591- 85 287 = 26 304 Đáp số: SL 111 591 SB là: 26 304 - HS nhận xét - HS đọc toán * chuyến: toa xe: toa chở: 14 580kg + Bài tốn hỏi gì? - toa khác: toa chở: 13 275 kg - Cho HS làm ô ly, HS làm bảng * Trung bình toa: kg? lớp - HS làm ô ly, HS làm Bài giải: Số toa xe chở hàng + = ( toa ) Số hàng toa chở 14 580 x = 43 740 ( kg ) Số hàng toa khác chở 13 275 x = 79 650 ( kg ) Trung bình toa xe chở số hàng ( 43 740 + 79 650 ) : = 13 710 ( kg ) - Gọi HS nhận xét Đáp số: 13 710 kg * Bài ( 78 ) : Tính hai cách - Cho HS làm nháp, HS làm bảng lớp - Gọi HS nhận xét + Em áp dụng tính chất để giải toán? Kết luận: + Nêu quy tắc chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số? - Nhận xét - Xem lại chữa, chuẩn bị sau - Học sinh TB làm ý a - HS nhận xét - HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Kết quả: 40 296; 55 297 - HS nhận xét - Học sinh nêu ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... lớp - HS làm ô ly, HS làm Bài giải: Số toa xe chở hàng + = ( toa ) Số hàng toa chở 14 580 x = 43 740 ( kg ) Số hàng toa khác chở 13 275 x = 79 650 ( kg ) Trung bình toa xe chở số hàng ( 43 740 ... Bài ( 74 ) - Gọi HS đọc toán + Bài tốn cho biết gì? * HS đọc u cầu - HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Kết quả: a Số bé là: ( 42 506 : 18 47 2 ) : = 12 017 Số lớn là: 12 017 + 18 47 2 = 30 48 9 Đáp... SL là: 30 48 9 b Số lớn là: ( 137 895 + 85 287 ) : = 111 591 Số bé là: 111 591- 85 287 = 26 3 04 Đáp số: SL 111 591 SB là: 26 3 04 - HS nhận xét - HS đọc toán * chuyến: toa xe: toa chở: 14 580kg +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 40 , Giáo án toán lớp 4 tiết 40

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay