Giáo án toán lớp 4 tiết 37

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết Tốn: Tiết 63: NHÂN VỚI SỐ CĨ BA CHỮ SỐ (Tiếp) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết cách nhân với số có ba chữ số - Biết cách thực phép nhân với - Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, số có ba chữ số (trường hợp có chữ tích riêng thứ ba phép nhân với số hàng chục 0) số có ba chữ số I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực phép nhân với số có ba chữ số (trường hợp có chữ số hàng chục 0) Kĩ năng: Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải tốn có liên quan Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: GV : - Bảng phụ ghi tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định: * Bài cũ: 262 x 131 = 34 322 - HS lên bảng 263 x 131 = 445 663 - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển : a Ví dụ - GV ghi bảng: 258 x 203 = ? - HS đặt tính nháp, HS làm bảng - Cho HS đặt tính tính nháp, 258 HS làm bảng lớp x 203 - Gọi HS nhận xét, nhắc lại cách 774 thực 000 516 52374 - HS nhận xét, nhắc lại - Phải viết tích riêng thứ ba lùi sang trái * Vì tích riêng thứ tồn chữ số hai cột so với tích riêng thứ nên thực đặt tính 258 x 203 khơng viết tích riêng Khi ta viết sau + Khi viết tích riêng thứ ba cần lưu ý 258 điều gì? x 203 - Yêu cầu HS đặt tính tính phép 774 nhân 258 x 203 theo cách viết gọn 516 52374 - HS nhận xét, nhắc lại b Thực hành * HS đọc yêu cầu * Bài ( 73 ) Đặt tính tính - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Đáp án: 159 515; 173 404; 264 418 - Cho HS làm bảng con, HS làm - HS nhận xét bảng - Gọi HS nhận xét * Bài ( 73 ) Đúng ghi Đ, sai ghi S - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm SGK, HS làm bảng - HS đọc yêu cầu phụ - HS làm SGK, HS làm bảng phụ - Kết quả: 1,2 sai - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 74 ) - Gọi HS đọc toán + B tốn cho biết gì? - HS đọc tốn - Bài tốn hỏi gì? * ngày: 1con ăn: 104 g - Cho HS làm ô ly, HS làm * 10 ngày 375 con…g ? bảng lớp Bài giải: Số kg thức ăn cần trại cần cho ngày là: 104 x 375 = 39 000 ( g) Đổi: 39 000g = 39 kg Số kg thức ăn trại cần cho 10 ngày là: 39 x 10 = 390 ( kg ) - Gọi HS nhận xét Đáp số: 390 kg Kết luận: - HS nhận xét + Khi viết tích riêng thứ hai, ba cần lượt ý điều gì? - Học sinh nêu - Xem lại chữa, chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... 7 74 nhân 258 x 203 theo cách viết gọn 516 523 74 - HS nhận xét, nhắc lại b Thực hành * HS đọc yêu cầu * Bài ( 73 ) Đặt tính tính - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Đáp án: ... nháp, HS làm bảng - Cho HS đặt tính tính nháp, 258 HS làm bảng lớp x 203 - Gọi HS nhận xét, nhắc lại cách 7 74 thực 000 516 523 74 - HS nhận xét, nhắc lại - Phải viết tích riêng thứ ba lùi sang... Đặt tính tính - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Đáp án: 159 515; 173 40 4; 2 64 418 - Cho HS làm bảng con, HS làm - HS nhận xét bảng - Gọi HS nhận xét * Bài ( 73 ) Đúng ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 37 , Giáo án toán lớp 4 tiết 37

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay