Giáo án toán lớp 4 tiết 35

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Toán Tiết 60: LUYỆN TẬP Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành - Biết cách nhân với số có hai chữ - Củng cố kiến thức nhân với số có hai số chữ số giải toán liên quan đến - Biết giải toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số phép nhân với số có hai chữ số I Mục tiêu : Kiến thức: - Thực nhân với số có hai chữ số - Biết giải toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số Kĩ năng: Rèn kĩ nhân với số có hai chữ số giải toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số Thái độ: - Giáo dục HS u mơn học có ý thức tự giác làm II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn tập - SKG toán III.Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp * Kiểm tra cũ: - HS lên bảng - Gọi HS lên bảng * Đặt tính tính - Nhận xét chữa 45 x 25= 89 x 16 * Giới thiệu Phát triển bài: Bài (69) - HS tự đặt tính tính - Yêu cầu HS tự đặt tính tính - HS lên bảng (HS trung bình) - Gọi HS lên bảng - GV yêu cầu HS nêu rõ cách tính - GV nhận xét Bài 2: (70) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS yếu - Gọi 2em lên bảng - Nhận xét chữa Bài 3: (70) - Gọi HS đọc đề - GV nhận xét , cho điểm HS (Yêu cầu HS giỏi nêu cách làm khác) Bài 4: (70) -Yêu cầu HS đọc toán - GV chấm chữa Kết luận: x 17 86 102 136 1462 428 39 3852 1284 16692 x 2057 23 6171 4114 47311 - HS nêu rõ cách tính - HS khác nhận xét * HS nêu yêu cầu Viết giá trị biểu thức vào ô trống: m 30 23 230 m x 78 234 2340 1794 17 940 * HS làm vào - 1em lên bảng Bài giải: 24 có số phút : 60 x 24 = 1440 ( phút ) Số lần tim người đập 24 là: 75 x 1440 = 108 000 ( lần ) Đáp số : 108 000 lần * 1HS lên bảng làm - Dưới lớp làm vào Bài giải: Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng kg : 5200 x 13 = 67 600 ( đồng ) Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng kg : - Gọi HS thi đua thực tính 5500 x 18 = 99 000 ( đồng ) 45 x 32 ; 35 x 42 Số tiền bán loại đường : - GV hệ thống lại kiến thức 67 600 + 99 000 = 166 600 ( đồng ) Đáp số : 166 600 đồng - Dặn dò HS nhà làm tập chuẩn bị sau - Học sinh nêu nội dung Tiết 2: Mĩ thuật ... ô trống: m 30 23 230 m x 78 2 34 2 340 17 94 17 940 * HS làm vào - 1em lên bảng Bài giải: 24 có số phút : 60 x 24 = 144 0 ( phút ) Số lần tim người đập 24 là: 75 x 144 0 = 108 000 ( lần ) Đáp số :... (Yêu cầu HS giỏi nêu cách làm khác) Bài 4: (70) -Yêu cầu HS đọc toán - GV chấm chữa Kết luận: x 17 86 102 136 146 2 42 8 39 3852 12 84 16692 x 2057 23 6171 41 14 47311 - HS nêu rõ cách tính - HS khác... 45 x 32 ; 35 x 42 Số tiền bán loại đường : - GV hệ thống lại kiến thức 67 600 + 99 000 = 166 600 ( đồng ) Đáp số : 166 600 đồng - Dặn dò HS nhà làm tập chuẩn bị sau - Học sinh nêu nội dung Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 35 , Giáo án toán lớp 4 tiết 35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay