Giáo án toán lớp 4 tiết 33

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Toán Tiết 57: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã biết nhân số với tổng - Biết cách thực nhân số với hiệu, hiệu với số - Áp dụng nhân số với hiệu, hiệu với số để tính nhanh, tính nhẩm I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách thực nhân số với hiệu, hiệu với số Kỹ năng:- áp dụng nhân số với hiệu, hiệu với số để tính nhanh, tính nhẩm Thái độ: - Giáo dục ý thức tích cực học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung Bt - HS: bảng, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ : 1HS lên bảng : - HS lên bảng   35 (4 +6) = 35 10 - Nhận xét =350 - Nhận xét Phát triển bài: a Ví dụ - HS lên bảng làm - GV viết BT (Sgk) lên bảng (7-5)=  (7-5) 7 –  =6 - Yêu cầu HS tính so sánh giá trị BT 7 –  = 21 -15 GV vào công thức chữ giới thiệu =6 Vậy ta có : (7-5) = 7 – 5 *Khi nhân số với hiệu , ta + Vậy thực nhân số với nhân số với hiệu, làm nào? số bị trừ số trừ , trừ - Gọi HS nhắc lại quy tắc kết cho HS nêu viết công thức chữ - Gọi HS so sánh rút công thức chữ a (b – c)= a b - a c b Luyện tập Bài 1: GV treo bảng phụ yêu cầu HS đọc cột bảng + Chúng ta phải tính giá trị BT nào? Bài 3: Gọi HS đọc toán + Bài toán yêu cầu làm gì? + Muốn biết cửa hàng lại trứng phải biết gì? - Yêu cầu hs làm theo cách Bài 4: HS đọc y/c HS làm nháp – nêu kết - HS đọc y/c HS tính viết vào bảng phụ Kết là: 12; 24; 24 - HS đọc Bài giải: 40 giá đựng số trứng là: 175 40 = 7000 (quả) Cửa hàng lại số trứng là: 7000 –(175 10) = 5250(quả) Đáp số:5250 - HS đọc yêu cầu (7- 5) x 7x – x3 (7- 5) x3 = x3 = x – x = 21 - 15 =6 Bài 5: (Nếu thời gian h/ dẫn HS giỏi) BT yêu cầu làm gì? a) 47 9 = 47  (10 -1) - GV viết bảng phép tính yêu cầu HS tính = 47  10 – 47 1 nêu cách tính = 470 – 47 = 423 + Vì viết: 26 x = 26 x ( 10 - 1)? 24 99 = 24 (100- 1) - GV hướng dẫn cách làm = 24  100 – 24 1 - Yêu cầu HS làm tiếp phần lại theo = 2400 – 24 nhóm = 2376 - GV chữa bài, củng có cách tính b)Kết quả: 1242 ; 12177 HS đọc Vậy biểu thức Kết luận: HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân hiệu - Nhận xét học ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... yêu cầu làm gì? a) 47 9 = 47  (10 -1) - GV viết bảng phép tính yêu cầu HS tính = 47  10 – 47 1 nêu cách tính = 47 0 – 47 = 42 3 + Vì viết: 26 x = 26 x ( 10 - 1)? 24 99 = 24 (100- 1) - GV hướng... phải tính giá trị BT nào? Bài 3: Gọi HS đọc toán + Bài toán yêu cầu làm gì? + Muốn biết cửa hàng lại trứng phải biết gì? - Yêu cầu hs làm theo cách Bài 4: HS đọc y/c HS làm nháp – nêu kết - HS đọc... (100- 1) - GV hướng dẫn cách làm = 24  100 – 24 1 - Yêu cầu HS làm tiếp phần lại theo = 240 0 – 24 nhóm = 2376 - GV chữa bài, củng có cách tính b)Kết quả: 1 242 ; 12177 HS đọc Vậy biểu thức Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 33 , Giáo án toán lớp 4 tiết 33

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay