Giáo án toán lớp 4 tiết 32

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 55: MÉT VNG Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành Biết quan hệ đơn vị đo - HS biết mét vng đơn vị đo diện tích diện tích: cm2, , dm2 - Biết đọc, viết số đo diện tích theo mét vng I Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết mét vuông đơn vị đo diện tích + Biết đọc, viết số đo diện tích theo mét vuông - Kĩ năng: Biết mối quan hệ xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông để giải tốn có liên quan - Thái độ: HS có ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: GV: Bảng mét vuông, bảng phụ chép tập III.Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: - Ổn định: - Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên HS làm bảng lớp bảng làm Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - GV chữa bài, nhận xét 2dm2 =200cm2 54dm2 = 5400cm2 - Giới thiệu bài: Ngoài đơn vị 200cm2 = 2dm2 5000cm2 = 50dm2 đo diện tích cm2, dm2 dùng đơn vị đo diện tích Phát triển bài: - HS quan sát bảng mét vuông a Giới thiệu mét vng - Hình vng lớn có cạnh dài 1m - GV treo bảng mét vng + Hình vng lớn có cạnh dài bao - Có 100 vng có diện tích 1dm2 nhiêu? + Hình vng có vng, vng có diện tích - Mét vng diện tích hình vng bao nhiêu? có cạnh dài 1m - GV hướng dẫn HS nêu mối - Mét vuông viết tắt m2 quan hệ mét vuông với đề-xi1m2 = 100 dm2 mét vuông xăng-ti-mét vuông 1m2= 10 000 b Luyện tập, thực hành: Bài 1(65): + Gọi HS đọc yêu cầu, đọc mẫu - Lớp làm nháp - GV hướng dẫn HS yếu - HS làm bảng phụ - GV bảng, yêu cầu HS đọc lại số đo vừa viết Đọc viết Chín trăm chín mươi mét 990 m2 vng Hai nghìn khơng trăm linh 2005m2 năm mét vng Một nghìn chín trăm tám mươi mét vng 1980m2 Tám nghìn sáu trăm đề-xi- 8600 dm2 mét vng Hai mươi tám nghìn chín 28 911cm2 trăm mười xăng-timet vng Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1m2 =100dm2 ; 400dm2 = 4m2 100dm2 = 1m2 ; 2110m2 =211 000dm2 1m2 = 10 000cm2 ; 15m2 =150 000dm2 10 000cm2= 1m2;100dm22cm2 = 1002cm2 Bài 2( 65): - GV yêu cầu HS làm - Gọi HS chữa - GV yêu cầu HS giải thích cách điền số cột bên phải - GV yêu cầu HS đọc đề GV gợi ý - HS nêu Bài 3( 65): Bài giải: + Diện tích phòng Diện tích viên gạch là: × diện tích viên gạch? 30 30 = 900(cm2) + Diện tích viên gạch Diện tích phòng là: ? × + Vậy diện tích phòng 200 900 = 180 000(cm2) mét vuông ? 180 000cm2 = 18m2 - HS trình bày giải Đáp số: 18m2 -GV nhận xét cho điểm HS Bài 4( 65) :( Dành cho HS khá, 4cm 6cm giỏi) - GV vẽ hình tốn lên bảng, 3cm u cầu HS suy nghĩ nêu cách tính 5cm 15cm diện tích hình - GV hướng dẫn: Để tính Bài giải: diện tích hình cho, Diện tích hình là: tiến hành chia hình thành hình chữ nhật nhỏ, tính diện tích hình nhỏ, sau tính tổng diện tích hình nhỏ - GV yêu cầu HS suy nghĩ tìm cách chia hình cho thành hình chữ nhật nhỏ 3.Kết luận: - Gọi HS nêu mối quan hệ cm2, dm2 , m2 - Dặn HS ôn đơn vị đo diện tích học, mối quan hệ đơn vị × = 12 (cm2) Diện tích hình là: × = 18 (cm2) Diện tích hình là: × 15 (5 – 3) = 30 (cm2) Diện tích hình cho là: 12 + 18 + 30 = 60 (cm2) Đáp số: 60cm2 1-2 HS nhắc lại ... 18m2 - HS trình bày giải Đáp số: 18m2 -GV nhận xét cho điểm HS Bài 4( 65) :( Dành cho HS khá, 4cm 6cm giỏi) - GV vẽ hình toán lên bảng, 3cm yêu cầu HS suy nghĩ nêu cách tính 5cm 15cm diện tích... nghìn chín 28 911cm2 trăm mười xăng-timet vng Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1m2 =100dm2 ; 40 0dm2 = 4m2 100dm2 = 1m2 ; 2110m2 =211 000dm2 1m2 = 10 000cm2 ; 15m2 =150 000dm2 10 000cm2= 1m2;100dm22cm2...Bài 1(65): + Gọi HS đọc yêu cầu, đọc mẫu - Lớp làm nháp - GV hướng dẫn HS yếu - HS làm bảng phụ - GV bảng, yêu cầu HS đọc lại số đo vừa viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 32 , Giáo án toán lớp 4 tiết 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay