Giáo án toán lớp 4 tiết 29

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 50: TÍNH CHẤT GIAO HỐN CỦA PHÉP NHÂN Những kiến thức biết liên quan Những kiến thức cần hình đến học thành - Biết thực phép nhân số có chữ Nhận biết tính chất giao hốn phép số với số có chữ số nhân Biết sử dụng tính chất giao hốn phép nhân để làm tính I Mục tiêu: - Kiến thức: Nhận biết tính chất giao hoán phép nhân - Kỹ năng: Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hốn phép nhân để làm tính (HS khá, giỏi làm thêm BT 3,4) - Thái độ: Giúp HS u thích mơn học II Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: -Tính: 102 425 x -2 HS làm bài- NX 140 536 x3 * Trong học em làm quen với tính chất giao hốn phép nhân Phát triển bài: a So sánh giá trị biểu thức - GV viết biểu thức x 7x 5, yêu - Làm so sánh kết cầu HS so sánh hai biểu thức với - HS nêu x = 35, x = 35 Vậy x = x - GV làm tương tự với số cặp - HS nêu phép nhân khác x x 3 x = x = 12 x x 2 x = x = 12 x x 7 x = x = 35 ? Hai phép nhân có thừa số giống - Hai phép nhân có thừa số giống ln ? ln b Viết kết vào ô trống - GV kẻ bảng số ghi giá trị a b , - Tính kết a x b b x a yêu cầu HS tính giá trị hai biểu a x b = x = 32 thức a x b b x a b x a = x = 32 a = 4, b = 8; a = 6, b = 7; a= 5, b =4 ? Hãy so sánh giá trị biểu thức a x b với giá trị biểu thức b x a với a= 4, b = ? - GV hỏi tương tự với ý lại - Qua VD em thấy tích biểu thức a x b ln ln với tích biểu thức b x a? Vậy ta viết : a x b = b x a ? Em có nhận xét thừa số hai tích a xb b x a ? ? Khi đổi chỗ thừa số tích axb cho ta tích ? ? Khi giá trị a x b có thay đổi khơng ? * Tính chất : Vậy đổi chỗ thừa số tích tích ? c.Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào trống - Áp dụng tính chất giao hốn phép nhân Bài 2: Tính + Đặt tính + Thực tính Bài 3: Tìm biểu thức có giá trị nhau( HS khá, giỏi) ? Nêu kết biểu thức Bài 4: Điền số( HS khá, giỏi) Kết luận : - Nêu lai T/ C giao hoán phép nhân - Nx chung - Ôn làm lại bài, chuẩn bị sau - Giá trị biểu thức a x b b x a 32 - Giá trị biểu thức a x b giá trị biểu thức b x a - HS đọc : a x b = b x a - Hai số có thừa số a b khác vị trí - Khi đổi chỗ thừa số tích a x b ta tích b x a - Khơng thay đổi - HS nêu tính chất - Làm cá nhân 4x6=6x4 3x5=5x3 207 x = x 207 2138 x = x 2138 - Làm vào vở, số HS làm bảng phụ 1357 853 40263 1326     6785 5971 281841 6630 - Làm bài, nối cột, giải thích cách làm x 2145 = ( 2100 + 45) x 3964 x = ( + 2) x ( 3000 + 964) 10287 x = ( + 2) x 10287 - Điền số thích hợp vào ô trống a x1 = x a = a ax0=0xa=0 - HS nêu lại quy tắc ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ... nhân 4x6=6x4 3x5=5x3 207 x = x 207 2138 x = x 2138 - Làm vào vở, số HS làm bảng phụ 1357 853 40 263 1326     6785 5971 281 841 6630 - Làm bài, nối cột, giải thích cách làm x 2 145 = ( 2100 + 45 )...a = 4, b = 8; a = 6, b = 7; a= 5, b =4 ? Hãy so sánh giá trị biểu thức a x b với giá trị biểu thức b x a với a= 4, b = ? - GV hỏi tương tự với ý lại - Qua... Tìm biểu thức có giá trị nhau( HS khá, giỏi) ? Nêu kết biểu thức Bài 4: Điền số( HS khá, giỏi) Kết luận : - Nêu lai T/ C giao hoán phép nhân - Nx chung - Ôn làm lại bài, chuẩn bị sau - Giá trị biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 29 , Giáo án toán lớp 4 tiết 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay