Giáo án toán lớp 4 tiết 28

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 48: ƠN TẬP Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy quan đến dạy cần hình thành - Cộng, trừ số có đến sáu chữ số + Củng cố kiến thức học - Tìm trung bình cộng số - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số dạng tính chu vi diện tích hình chữ nhật I Mục tiêu - Kiến thức : Đặt tính thực phép tính cộng, trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng q lượt khơng liên tiếp Tìm trung bình cộng số Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số dạng tính chu vi diện tích hình chữ nhật - Kĩ : HS rèn kĩ tính toán - Thái độ : Giáo dục em ý thức tự giác học II Đồ dùng dạy- học - GV: Chuẩn bị tập III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Ổn định tổ chức: - Kiểm tra cũ: + Muốn tính chu vi, diện tích hình chữ nhật ta làm nào? + Nhận xét - Nêu mục tiêu, ghi đầu Phát triển bài: - GV chép đề lên bảng Bài 1: Đặt tính tính: a, 298 157 + 460 928 b, 458 976 + 541 026 c, 819 462 - 273 845 d, 620 842 - 65 287 Bài 2: Tính cách thuận tiện a, 234 +177 + 16 +23 Hoạt động HS - HS trả lời - HS nêu yêu cầu KQ: a, 759 085 b, 000 002 c, 545 617 d, 555 555 - HS nêu yêu cầu a, 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23) = 250 + 200 b, + + + 97 + 98 + 99 Bài 3: Tìm trung bình cộng số sau: 21; 30 45 Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 26 cm, chiều rộng chiều dài 8cm Tính diện tích hình chữ nhật Kết luận: - Tìm hai số biết tổng hiệu ta làm nào? - NHận xét học = 450 b, + + + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97) = 100 + 100 + 100 = 300 - HS nêu yêu cầu - HS làm Trung bình cộng số 21; 30 45 là: (21 + 30 + 45): = 32 - HS đọc toán Bài giải: Chiều dài hình chữ nhật là: (26 + 8): = 17 (cm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 17 - = (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 17 x = 153 (cm2) Đáp số: 308 cm2 ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... = 100 + 100 + 100 = 300 - HS nêu yêu cầu - HS làm Trung bình cộng số 21; 30 45 là: (21 + 30 + 45 ): = 32 - HS đọc toán Bài giải: Chiều dài hình chữ nhật là: (26 + 8): = 17 (cm) Chiều rộng hình... sau: 21; 30 45 Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 26 cm, chiều rộng chiều dài 8cm Tính diện tích hình chữ nhật Kết luận: - Tìm hai số biết tổng hiệu ta làm nào? - NHận xét học = 45 0 b, + +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 28 , Giáo án toán lớp 4 tiết 28

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay