Giáo án toán lớp 4 tiết 26

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 45: THỰC HÀNH VẼ CHỮ NHẬT VẼ HÌNH VNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Nhận biết hình chữ nhật, - Biết sử dụng thước ê-ke để vẽ hình vng hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh cho trước I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết sử dụng thước ê-ke để vẽ hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh cho trước Kĩ năng: vẽ hình chữ nhật Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV HS: Thước thẳng ê-ke III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: - 1HS lên bảng vẽ đường thẳng CD qua điểm E song2 với đường thẳng AB cho trước - Nhận xét Phát triển bài: a Hướng dẫn vẽ HCN theo độ dài cạnh - GV vẽ HCN: ABCD lên bảng + HS nêu góc vng, nêu cặp cạnh song2? - GV yêu cầu HS vẽ bước Vẽ đoạn thẳng CD = cm; ( bảng 40cm) Vẽ đường thẳng vng góc với DC D, đường thẳng lấy đoạn thẳng DA= 2cm ( 20 cm) Vẽ đường thẳng vng góc với DC C, ĐT lấy CB=2cm Nối A với B ta HCN: ABCD - HS quan sát - HSTL - HS vẽ theo hướng dẫn GV - HS nêu lại bước vẽ b Hướng dẫn vẽ Hình vng theo độ dài cạnh - Vẽ hình vng có cạnh: cm - Vẽ đoạn thẳng DC= cm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC D đường thẳng vng góc với DC C - Trên đường thẳng vng góc lấy đoạn thẳng DA= 3cm, CB= cm - Nối A với B ta hình vng ABCD Luyện tập: Bài 1: ( 54 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự vẽ HCN theo SGk, 1HS lên bảng vẽ - Gọi HS nêu cách vẽ - Yêu cầu HS tính chu vi HCN - GV nhận xét Bài 2: (54) - Yêu cầu HS tự vẽ hình, sau dùng thước có vạch chia để đo độ dài hai đường chéo rút kết luận * HCN có đường chéo Bài 2: ( 55) - Vẽ theo mẫu Kết luận: - GV nhận xét học - Tập vẽ HCN - CB cho sau - Vẽ hình vng cạnh 3cm * HS đọc yêu cầu - HS tự vẽ vào - HS vẽ nêu cách vẽ - HS nêu miệng cách tính chu vi HCN: ( +5 ) x = 16 cm - HS vẽ vào - HS rút KL - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh vẽ vào ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... ABCD Luyện tập: Bài 1: ( 54 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự vẽ HCN theo SGk, 1HS lên bảng vẽ - Gọi HS nêu cách vẽ - Yêu cầu HS tính chu vi HCN - GV nhận xét Bài 2: ( 54) - Yêu cầu HS tự vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 26 , Giáo án toán lớp 4 tiết 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay