Giáo án toán lớp 4 tiết 22

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 38: LUYỆN TẬP Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết cách tìm hai số biết tổng - Rèn kĩ giải tốn tìm hai hiệu hai số hai cách số biết tổng hiệu hai số - Giải tốn tìm hai số biết - Củng cố kĩ đổi đơn vị đo khối tổng hiệu hai số lương đơn vị đo thời gian I Mục tiêu: Kiến thức: Rèn kĩ giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số Kĩ năng: Củng cố kĩ đổi đơn vị đo khối lương đơn vị đo thời gian BTCL: Bài 1( a,b) Bài 2,4 Thái độ : - Giáo dục HS ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Thước, phấn màu - HS: Nháp, bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định : chuyển tiết * Bài cũ: + 1HS Tìm số biết tổng 48, hiệu 10 - HS lên bảng ( SB: 19 ; SL: 29 ) - Nhận xét Phát triển bài: Bài 1.(48) HSTB làm ý a,b - Gọi HS đọc yêu cầu, sau tự làm theo - HS nêu yêu cầu nhóm - HS lên bảng, lớp làm bảng a) SL: 15 ; SB: b) SL: 36 ; SB: 24 c) SL: 212 ; SB: 113 - GV nhận xét yêu cầu HS nhắc lại - HS nhắc lại cách làm cách tìm só lớn, số bé Bài 2.(48) - Gọi HS đọc toán - HS đọc TL + Bài toán thuộc dạng toán nào? - Yêu cầu HS giải theo cách ( dãy) - HS lên bảng làm cách, lớp làm nháp Bài giải: Bài 4.(48) - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đổi chéo để kiểm tra - GV chấm số Bài 5(48).( Dành cho HS khá, giỏi) - Gọi HS đọc toán - GV hướng dẫn giải - Yêu cầu HS làm - Thu chấm Kết luận: * Củng cố: + Nêu lại cách tìm SL? SB? - GVnhận xét học Tuổi em là: (36 - ) : = 14( tuổi) Tuổi chị là: 14 + = 22 ( tuổi ) Đáp số:Tuổi em: 14 tuổi Tuổi chị: 22 tuổi ( dành cho HS khá, giỏi) - HS lên bảng, Lớp đổi vở, kiểm tra Bài giải: Phân xưởng T1 làm sản phẩm là: (1 200 - 120) : = 540 ( sản phẩm) Phân xưởng T2 làm số sản phẩm là: 540 + 120 = 660( sản phẩm ) Đáp số: 540 sản phẩm 660 sản phẩm - HS đọc - Lớp làm Bài giải: Đổi tạ=5 200 kg tạ = 800 kg Số thóc T1 thu là: (5 200+ 800) : = 000( kg ) Số thóc T2 thu là: 000 - 800 = 200( kg ) Đáp số:T1: 3000 kg T2: 200 kg - HS nêu * Dặn dò: - Xem lại tập ………………………………………………………………………………… ... GVnhận xét học Tuổi em là: (36 - ) : = 14( tuổi) Tuổi chị là: 14 + = 22 ( tuổi ) Đáp số:Tuổi em: 14 tuổi Tuổi chị: 22 tuổi ( dành cho HS khá, giỏi) - HS lên bảng, Lớp đổi vở, kiểm tra Bài giải: Phân...Bài 4. (48 ) - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đổi chéo để kiểm tra - GV chấm số Bài 5 (48 ).( Dành cho HS khá, giỏi) - Gọi HS đọc toán - GV hướng dẫn giải - Yêu cầu HS... làm sản phẩm là: (1 200 - 120) : = 540 ( sản phẩm) Phân xưởng T2 làm số sản phẩm là: 540 + 120 = 660( sản phẩm ) Đáp số: 540 sản phẩm 660 sản phẩm - HS đọc - Lớp làm Bài giải: Đổi tạ=5 200 kg tạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 22 , Giáo án toán lớp 4 tiết 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay