Giáo án toán lớp 4 tiết 21

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Tốn Tiết 37: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Tìm thành phần chưa biết phép tính - Biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số hai cách - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số I Mục tiêu: - Biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số hai cách - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ vẽ sơ đồ toán 1,2 - HS: Thước, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu * Ổn định: Báo cáo sĩ số * KT cũ: Yêu cầu 1HS nêu tính chất - HS trả lời kết hợp phép cộng? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a Bài toán - HS đọc - Gọi HS đọc toán + Tổng số: 70, hiệu số: + Bài toán cho biết gì? 10 + Bài tốn hỏi gì? + Tìm số - GV giới thiệu dạng tốn: Dạng tốn gọi là: Bài tốn tìm số biết tổng hiệu số * GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ toán -Vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn - HS lên bảng vẽ, lớp vẽ nháp - Đoạn thẳng biểu diễn số bé + Ngắn so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn? - GV vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé * Hướng dẫn giải toán - Yêu cầu HS quan sát kĩ sơ đồ nêu - Nêu cách giải cách giải - GV hướng dẫn cách giải (che phần số lớn) + Nếu bớt phần số lớn so với số bé số lớn so với số bé? - GV : Trên đoạn thẳng lại hai lần số bé + Phần só lớn so với số bé thành phần hai số? + Khi bớt phần số lớn so với số bé tổng chúng thay đổi nào? + Tổng bao nhiêu? + Tổng hai lần số bé, hai lần số bé bao nhiêu? + Tìm số bé? Số lớn? - GV gọi HS lên trình bày giải - GV viết cách tìm số bé Số bé = ( Tổng + Hiệu ) : - Gọi HS đọc lại lời giải nêu cách tìm số bé - GV hướng dẫn giải cách ( Như cách 1) - Yêu cầu HS đọc lại lời giải nêu cách tìm số lớn - GV viết cách tìm số lớn lên bảng kết luận cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số Số lớn = ( Tổng - Hiệu ) : b Luyện tập Bài 1( 47) - Gọi HS đọc đề + Bằng số bé + Hiệu số + Tổng chúng giảm phần số lớn so với số bé + Tổng là: 70 -10 =60 + Hai lần số bé là: 70 - 10 =60 + Số bé : + Số lớn : 60 : = 30 30 + 10 = 40 Bài giải: Hai lần số bé là: 70 - 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số bé: 30 Số lớn: 40 Bài giải: Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 - HS đọc tốn + Bài tốn cho biết gì? Hỏi gì? + Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Vì em biết điều đó? - Yêu cầu HS làm theo cách ( dãy) - HS làm vở, 1HS làm nhóm Bài giải: Hai lần tuổi bố là: 58+ 38 = 96 ( tuổi ) Tuổi bố là: 96 : = 48( tuổi) Tuổi là: 48 - 38 = 10 ( tuổi ) Đáp số: Tuổi bố: 48 tuổi Bài 2.( 47 ) Tuổi con: 10 tuổi - Hướng dẫn HS làm BT Lớp đọc toán giải vào - GV phát bảng phụ cho HS làm theo 2 HS lên bảng làm cách Bài giải: Số HS trai là: (24+ 4) : = 16 ( HS ) Số HS gái là: 16 - = 12( HS) Đáp số: HS trai: 16 HS gái: 12 Bài 3.( HS giỏi ) - Yêu cầu HS làm ( theo dãy- Bài giải: dãy cách) Số lớp 4A trồng đượclà: - GV chấm chữa (600- 50) : = 275 ( ) Số lớp 4A trồng đượclà: 275 + 50 = 325 ( ) Đáp số: Lớp 4A : 275 Lớp 4B : 325 Kết luận: * Củng cố: + Nêu cách trình bày tốn tìm hai số - HS trả lời biết tổng hiệu hai số ? * Dặn dò: Xem lại tập ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... 96 ( tuổi ) Tuổi bố là: 96 : = 48 ( tuổi) Tuổi là: 48 - 38 = 10 ( tuổi ) Đáp số: Tuổi bố: 48 tuổi Bài 2.( 47 ) Tuổi con: 10 tuổi - Hướng dẫn HS làm BT Lớp đọc toán giải vào - GV phát bảng phụ... Số lớp 4A trồng đượclà: - GV chấm chữa (600- 50) : = 275 ( ) Số lớp 4A trồng đượclà: 275 + 50 = 325 ( ) Đáp số: Lớp 4A : 275 Lớp 4B : 325 Kết luận: * Củng cố: + Nêu cách trình bày tốn tìm hai... : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số bé: 30 Số lớn: 40 Bài giải: Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 - HS đọc tốn + Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 21 , Giáo án toán lớp 4 tiết 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay