Giáo án toán lớp 4 tiết 20

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 35: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết thực phép cộng biết - Nhận biết tính chất kết hợp phép tính chất giao hoán phép cộng cộng - Áp dụng t/c kết hợp phép cộng để tính nhanh giaỉ toán I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết tính chất kết hợp phép cộng Kĩ năng: - Áp dụng t/c kết hợp phép cộng để tính nhanh giaỉ tốn Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập Tính tốn nhanh,chính xác II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ kẻ sẵn số liệu SGK(42) chưa viết phép tính - HS: SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Kiểm tra sĩ số * Bài cũ: +1HS tính GT BT a+b+c = 10+10+5=25(cm ) - HS lên bảng - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: a) Giới thiệu tính chất kết hợp phép cộng - GV treo bảng số - HS nêu giá trị chữ a,b,c - HS đọc bảng số + u cầu tốn gì? - HS nêu - GV yêu cầu HS thực tính GT BT (a+b)+c a+( b+c) - HS lên bảng HS a b c (a+b)+c a+(b+c) làm cột 35 28 15 49 20 51 (5+4)+6=15 (35+15)+20=70 (28+49)+51=128 5+(4+6)=15 35+(15+20)=70 28+(49+51)=128 Gt BT (a+b)+c a+ + Hãy so sánh GT BT (a+b)+c với GT BT (b+c) 15 a+( b+c) a=5; b=4; c=6 + Hãy so sánh GT BT (a+b)+c với GT BT - GT BT (a+b)+c a+(b+c) a=35; b=15; c=20 +Hãy so sánh GT BT (a+b)+c với GT BT a+(b+c) a=28; b=49; c=51 - GV: Vậy GT BT (a+b)+c NTN so với GT BTa+( b+c)? - Ta viết (a+b) +c =a+(b+c) - GV vào bảng nêu: a+b gọi tổng số hạng BT (a+b)+c có dạng tổng số hạng cộng với số thứ số thứ c BT a+(b+c) a số thứ tổng(b+c) (b+c) tổng số thứ số thứ BT a+ ( b+c) Vậy thực cộng 1tổng số với số thứ ta cộng số thứ với tổng số thứ số thứ - Tính chất kết hợp phép cộng - HS nêu t/c kết hợp( 45) * Luyện tập: Bài ( 45 ): - HS đọc yêu cầu - GV viết bảng y/c HS tính a+(b+c) 70 - GT BT (a+b)+c a+(b+c) 128 - GT BT (a+b)+c GT BT a+(b+c) HS đọc:( a+b)+c =a+(b+c) - HS nghe - HS nêu t/c kết hợp - HS đọc yêu cầu - HS tính 367 +199 +501 = 4367+(199+501) = 367+ 700 = 067 + Em sử dụng t/chất phép cộng để làm? - Tính chất kết hợp + Nếu ta thực phép tính theo thứ tự từ trái - Sẽ lâu sang phải ntn ? - GV: Áp dụng t/c kết hợp phép cộng em nên - HS nghe chọn số hạng cộng với cho kết số tròn (chục, trăm, nghìn) - HS làm tiếp ý lại a) 098 ; 800 Bài ( 45 ): b) 898 ; 10 999 - HS đọc toán * HS đọc toán - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm - HS làm vở, 1HS làm Bài giải: bảng nhóm Số tiền ba ngày quĩ tiết kiệm nhận là: 75500000+86950000 +14500000=176950 000(đ ) Đáp số: 176 950 000 đồng - Nhận xét Bài ( 45 ) : - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, HS làm bảng nhóm - Giải thích lại điền chữ số đó? Kết luận: * Củng cố: - Nêu t/c k/h phép cộng? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Xem lại tập, học thuộc t/c giao hoán * HS đọc yêu cầu - HS làm - HSTL - HS nêu ... Bài ( 45 ): b) 898 ; 10 999 - HS đọc toán * HS đọc toán - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm - HS làm vở, 1HS làm Bài giải: bảng nhóm Số tiền ba ngày quĩ tiết kiệm nhận là: 75500000+86950000 + 145 00000=176950...a+(b+c) a=35; b=15; c =20 +Hãy so sánh GT BT (a+b)+c với GT BT a+(b+c) a=28; b =49 ; c=51 - GV: Vậy GT BT (a+b)+c NTN so với GT BTa+( b+c)? - Ta viết... số thứ với tổng số thứ số thứ - Tính chất kết hợp phép cộng - HS nêu t/c kết hợp( 45 ) * Luyện tập: Bài ( 45 ): - HS đọc yêu cầu - GV viết bảng y/c HS tính a+(b+c) 70 - GT BT (a+b)+c a+(b+c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 20 , Giáo án toán lớp 4 tiết 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay