Giáo án toán lớp 4 tiết 17

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 30: Những kiến thức học sinh biết có liên quan đến học - Biết cách thực phép trừ có nhớ khơng nhớ với số tự nhiên có 3,4,5,6 chữ số PHÉP TRỪ Những kiến thức học cần hình thành - Củng cố kĩ thực phép trừ có nhớ khơng nhớ với số tự nhiên có 4, ,6 chữ số - Luyện vẽ hình theo mẫu I Mục tiêu: Giúp HS : Kiến thức: Củng cố kĩ thực phép trừ có nhớ khơng nhớ với số tự nhiên có 4, ,6 chữ số Kĩ năng: Củng cố kĩ giải tốn có lời văn phép trừ - Luyện vẽ hình theo mẫu Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Hình vẽ BT - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Kiểm tra cũ: + 2HS lên bảng: - Nhận xét 12 458 + 98 756 = 111 214; * Giới thiệu bài: 67 894 + 201 = 69 095 Phát triển bài: * Củng cố kĩ làm tính trừ a) 865 279 - 450 237 = ? - GV viết lên bảng phép tính trừ( - HS làm bảng Sgk) 865 279 - Yêu cầu HS đặt tính tính vào bảng 450 237 con, 1HS lên bảng 415 042 - Yêu cầu lớp nhận xét, nêu cách 865 279 - 450 237 = 415 042 thực + Đây phép trừ có nhớ hay không + Phép trừ không nhớ nhớ? - HS nêu cách làm b) 647 253 - 285 749 = ? - HS nhắc lại - GV đọc phép tính thứ 2, HS đạt tính - HS làm bảng con, HS lên bảng tính bảng 1HS lên bảng - 647 253 285 749 361 504 - Gọi HS nêu lại cách đặt tính thực 647 253 - 285 749 = 361 504 phép tính + Phép trừ có nhớ + Vậy thực phép trừ số tự + Đặt tính cho thẳng hàng đơn vị, nhiên ta đặt tính nào? Thực thẳng cột với Thực phép phép tính theo thứ tự nào? tính theo thứ tự từ phải sang trái * Hướng dẫn luyện tập: Bài 1.( 40 ) - HS lên bảng - Yêu cầu HS làm bảng - Cả lớp chữa - Yêu cầu HS nêu cách dặt tính thực a) 204 613 b) 592 147 phép tính Bài ( 40 ) - GV giao việc: Mỗi dãy làm ý, 2HS - 2HS làm bảng nhóm làm bảng nhóm a) 39 145 ; 51 243 - Nhận xét b) 31 235 ; 642 538 Bài 3.( 40) - Nhận xét - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ Sgk - HS đọc yêu cầu nêu cách tìm quãng đường xe lửa từ - HS làm vở, 1HS làm bảng Nha Trang đến TP HCM Bài giải: - Yêu cầu HS làm nháp Quãng đường xe lửa từ Nha Trang - GV chữa đến TP HCM dài là: 730 - 315 = 415 ( km ) Đáp số: 415 km Bài 4.( 40 ) - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - HS làm Kết luận: + Khi thực phép trừ với số có - Học sinh nêu nhiều chữ số em cần lưu ý điều gì? - GV nhận xét học ...285 749 361 5 04 - Gọi HS nêu lại cách đặt tính thực 647 253 - 285 749 = 361 5 04 phép tính + Phép trừ có nhớ + Vậy thực phép trừ số tự + Đặt... * Hướng dẫn luyện tập: Bài 1.( 40 ) - HS lên bảng - Yêu cầu HS làm bảng - Cả lớp chữa - Yêu cầu HS nêu cách dặt tính thực a) 2 04 613 b) 592 147 phép tính Bài ( 40 ) - GV giao việc: Mỗi dãy làm... giao việc: Mỗi dãy làm ý, 2HS - 2HS làm bảng nhóm làm bảng nhóm a) 39 145 ; 51 243 - Nhận xét b) 31 235 ; 642 538 Bài 3.( 40 ) - Nhận xét - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ Sgk - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 17 , Giáo án toán lớp 4 tiết 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay