Giáo án toán lớp 4 tiết 15

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 27: LUYỆN TẬP CHUNG Những kiến thức HS biết liên quan đên học - Có kĩ đọc biểu đồ tranh vẽ biểu đồ hình cột - Biết điền số liệu biểu đồ hình cột Đọc số thơng tin biểu đồ Những kiến thức hình thành - Củng cố cách viết số liền trước, số liền sau số - Nêu giá trị chữ số số tự nhiên - So sánh số tự nhiên - Đọc biểu đồ hình cột - Xác định năm thuộc kỉ I Mục tiêu: - Viết số liền trước, số liền sau số - Nêu giá trị chữ số số tự nhiên - So sánh số tự nhiên - Đọc biểu đồ hình cột - Xác định năm thuộc kỉ - Giáo dục ý thức làm HS II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ vẽ biểu đồ tập - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: - Muốn tìm số liền trước, liền sau số ta làm nào? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Bài 1.( 35 ) - Yêu cầu HS làm miệng Hoạt động HS Báo cáo sĩ số - HS trả lời - Nhận xét - HS nêu miệng a) 835 918 b) 835 916 - Nhận xét yêu cầu HS nêu cách tìm số - HS đọc số: 82360945; 7283096; liền trước, số liền sau số tự nhiên 1547238 nêu giá trị chữ số số * Bài 2.( 35 ) - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK - Yêu cầu HS giải thích cách điền * Bài 3.(35 ) - Yêu cầu HS quan sát biểu đồ + Biểu đồ biểu diễn gì? - Yêu cầu HS tự làm chữa + Khối lớplớp ? Đó lớp nào? + Nêu số HS lớp? + Lớp có nhiều HS giỏi tốn nhất? Lớp có HS giỏi tốn nhất? + Trung bình lớp ba có HS giỏi tốn? * Bài 4.( 36 ) - Yêu cầu HS làm bảng - Gọi HS nêu cách tính * Bài (36) - Yêu cầu HS làm - GV chấm chữa Kết luận: * Củng cố: + Muốn tìm số liền trước, liền sau ta làm nào? * Dặn dò: Xem lại tập - HS giải thích - HS đọc yêu cầu, điền bút chì vào SGK - HS trình bày: a) ; b) ; c) ; d) - HS giải thích - Biểu diễn số HS giỏi toán lớp - HS quan sát - HS làm miệng - Trung bình lớp có 22 HS - HS làm bảng con, HS lên bảng a) Năm 2000 ( TK XX ) b) Năm 2005 ( TK XXI ) c) TK XXI kéo dài từ 2001 đến 2100 - Lớp làm - HS trình bày: 600 ; 700 ; 800 - HS trả lời ... cầu HS tự làm chữa + Khối lớp có lớp ? Đó lớp nào? + Nêu số HS lớp? + Lớp có nhiều HS giỏi tốn nhất? Lớp có HS giỏi tốn nhất? + Trung bình lớp ba có HS giỏi tốn? * Bài 4. ( 36 ) - Yêu cầu HS làm... giỏi tốn lớp - HS quan sát - HS làm miệng - Trung bình lớp có 22 HS - HS làm bảng con, HS lên bảng a) Năm 2000 ( TK XX ) b) Năm 2005 ( TK XXI ) c) TK XXI kéo dài từ 2001 đến 2100 - Lớp làm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 15 , Giáo án toán lớp 4 tiết 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay