Giáo án toán lớp 4 tiết 14

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 25: BIỂU ĐỒ (Tiếp theo) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Làm quen với biểu đồ hình cột - Bước đầu biết cách đọc biểu đồ - Bước đầu biết cách đọc biểu đồ hình cột tranh vẽ - Biết đọc số thông tin biểu đồ cột I Mục tiêu: Kiến thức: - Làm quen với biểu đồ hình cột Kĩ năng: - Bước đầu biết cách đọc biểu đồ hình cột - Biết đọc số thông tin biểu đồ cột Thái độ: - Giáo dục cho HS ý thức học tập II Đồ dùng dạy học - GV: Vẽ sẵn biểu đồ số chuột thơn diệt - HS: nháp, chì, thước III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Kiểm tra sĩ số * KT cũ: - Biểu đồ tập ( 29) có - HS trả lời cột? Nội dung cột ghi gì? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a Giới thiệu biểu đồ hình cột * GV kẻ bảng biểu đồ Số chuột - HS quan sát thôn diệt giới thiệu: Đây biểu đồ hình cột Biểu đồ hình cột thể hàng cột - Biểu đồ có cột? + cột - Dưới chân cột ghi gì? + Ghi tên thôn - Trục bên trái cột ghi gì? + Số chuột diệt - Số ghi đầu cột gì? + Số chuột biểu diễn cột * GV hướng dẫn HS đọc biểu đồ - Biểu đồ biểu diễn số chuột diệt + Thôn Đơng, thơn Đồi, thơn Trung, thơn nào? thôn Thượng - Hãy biểu đồ cột biểu diễn số - HS lên bảng nêu chuột diệt thôn? - Thôn Đông diệt + 000 chuột chuột? - Vì em biết thơn Đơng diệt 2000 chuột? - Hãy nêu số chuột diệt + 2200 con, 600 con, 750 thơn Đồi, Trung, Thượng? - Như cột cao biểu diễn số + Cột cao biểu diễn số chuột chuột nhiều hay hơn? nhiều hơn, cột thấp biểu diễn số chuột - Thôn diệt nhiều chuột nhất? + Thôn Thượng diệt nhiều chuột Thơn diệt chuột nhất? nhất, thơn Trung diệt chuột - Cả thôn diệt + 550 con chuột? - Thơn Đồi diệt thơn Đông bao + 200 nhiêu chuột? - Thôn Trung diệt thơn Thượng + 950 con chuột? - Có thơn diệt 2000 + thơn: Đồi, Thượng chuột? Đó thôn nào? b Luyện tập Bài 1.( 31 ) - GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ * HS quan sát đọc tên biểu đồ + Biểu đồ biểu đồ gì? Biểu diễn + Biểu đồ hình cột, biểu đồ biểu diễn gì? số khối khối trồng - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi Bài 2.( 31 ) - GV yêu cầu HS đọc số HS lớp Một * HS quan sát đọc biểu đồ trường Tiểu học Hồ Bình năm học + Bài tốn u cầu làm gì? - Viết vào chỗ chấm biểu đồ - GV vẽ biểu đồ trả lời câu hỏi + Cột biểu đồ biểu diễn gì? - Chỉ năm 2001 - 2002 có lớp + Trên đỉnh cột có chỗ trơng, em - Năm 2002 - 2003 có lớp điền vào đó? Vì sao? - HS điền vào biểu đồ + Cột thứ hai bảng biểu SGK diễn lớp? - HS thảo luận cặp ý b + Năm học trường Hồ Bình có - Lần lượt cặp trả lời trước lớp lớp Một? + Số lớp năm học 2003 - 2004 nhiều - GV yêu cầu HS làm với cột lại năm 2002 - 2003 lớp - Yêu cầu HS làm việc theo cặp ý b + Năm học 2002- 2003 trường TH Hòa Bình có 105 học sinh + Năm 2004 - 2005 có 128 học sinh Vậy năm học 2002 - 2003 23 học sinh Kết luận: * Củng cố: - GV hệ thống nội dung - Nhận xét tiết học * Dặn dò: - Về nhà ơn - Chuẩn bị sau - HS lắng nghe ... trường Hồ Bình có - Lần lượt cặp trả lời trước lớp lớp Một? + Số lớp năm học 2003 - 20 04 nhiều - GV yêu cầu HS làm với cột lại năm 2002 - 2003 lớp - Yêu cầu HS làm việc theo cặp ý b + Năm học... gì? - Chỉ năm 2001 - 2002 có lớp + Trên đỉnh cột có chỗ trơng, em - Năm 2002 - 2003 có lớp điền vào đó? Vì sao? - HS điền vào biểu đồ + Cột thứ hai bảng biểu SGK diễn lớp? - HS thảo luận cặp ý b... TH Hòa Bình có 105 học sinh + Năm 20 04 - 2005 có 128 học sinh Vậy năm học 2002 - 2003 23 học sinh Kết luận: * Củng cố: - GV hệ thống nội dung - Nhận xét tiết học * Dặn dò: - Về nhà ơn - Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 14 , Giáo án toán lớp 4 tiết 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay