Giáo án toán lớp 4 tiết 13

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 23: LUYỆN TẬP Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết cách tính số trung bình cộng - Củng cố số trung bình cộng, cách nhiều số tìm số trung bình cộng I Mục tiêu: Giúp HS: Kiến thức: Củng cố số trung bình cộng, cách tìm số trung bình cộng Kĩ năng: Rèn luyện kĩ làm tính giải tốn có liên quan Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: HS: Bảng con, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: + Tìm TBC số:23 71 ( 47 ); - Hai học sinh lên bảng 34, 91, 64 ( 63 ) - Nhận xét Phát triển bài: Bài 1.( 28 ) - GV yêu cầu HS làm bảng * Học sinh đọc yêu cầu - yêu cầu HS giải thích cách tìm - HS làm bảng con, HS lên bảng a) 120 b) 27 - HS nhận xét nêu cách tìm Bài 2.( 28 ) * HS đọc yêu cầu - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS làm nháp - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa bài, củng cố cách Bài giải: tìm só TB cộng Dân số tăng thêm năm là: 96 + 82 + 74 = 249 ( người ) Trung bình dân số xã tăng thêm là: 249 : = 83( người) Bài 3.( 28 ) Đáp số: 83 người - GV yêu cầu HS đọc đề * HS đọc yêu cầu - Chúng ta phải tính trung bình số đo - Làm vở, 1HS làm bảng nhóm chiều cao bạn? - HS trình bày - GV yêu cầu HS làm vở, GV chấm Bài giải: chữa Tổng số đo chiều cao bạn là: 138+132+130+136+134=670( cm ) Trung bình số đo chiều cao bạn là: 670 : = 134( cm) Đáp số: 134cm Bài 4.( 28): HSKG - NX, bổ sung - Gọi HS đọc đề * HS đọc tốn - Mỗi loại có ô tô? - HS trả lời câu hỏi - ô tô loại 36 tạ chở bao - HS làm bài, 1HS lên bảng nhiêu thực phẩm? Bài giải: - ô tô loại 45 tạ chở bao Trung bình xe tơ chở là: nhiêu tạ thực phẩm? (36 x5 + 45 x ) : = 40 ( tạ ) - Cả công ty chở tạ 40 tạ = thực phẩm? Đáp số: - Có tất tơ tham gia vận chuyển 360 tạ thực phẩm? - Đổi chéo vở, kiểm tra kết - Vậy trung bình xe chở tạ thực phẩm? - GV yêu cầu HS trình bày lời giải Bài (28)- HSKG ý a - Học sinh làm Bài giải: Tổng hai số là: x = 18 Số cần tìm là: 18- 12= Kết luận: Đáp số - Muốn tìm số TBC nhiều số ta làm - Muốn tìm số TB cộng ta tính tổng nào? lấy tổng chia cho số số hạng - GV nhận xét học - Học xem lại tập ...chữa Tổng số đo chiều cao bạn là: 138 +132 +130 +136 +1 34= 670( cm ) Trung bình số đo chiều cao bạn là: 670 : = 1 34( cm) Đáp số: 134 cm Bài 4. ( 28): HSKG - NX, bổ sung - Gọi HS đọc đề *... bảng nhiêu thực phẩm? Bài giải: - ô tô loại 45 tạ chở bao Trung bình xe tơ chở là: nhiêu tạ thực phẩm? (36 x5 + 45 x ) : = 40 ( tạ ) - Cả công ty chở tạ 40 tạ = thực phẩm? Đáp số: - Có tất ô tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 13 , Giáo án toán lớp 4 tiết 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay