Giáo án toán lớp 4 tiết 11

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 17: YẾN, TẠ, TẤN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã làm quen với đơn vị đo - Nắm mối quan hệ yến, ta, khối lượng với ki- lơ- gam - Biết làm tính với đơn vị đo khối - Thực hành chưyển đổi đơn vị đo lượng Kg, g khối lượng - Thực hành làm tính với đơn vị đo khối lượng học I Mục tiêu: Kiến thức: - Bước đầu nhận biết độ lớn yến, tạ, - Nắm mối quan hệ yến, ta, với ki- lô- gam Kĩ năng: - Thực hành chưyển đổi đơn vị đo khối lượng - Thực hành làm tính với đơn vị đo khối lượng học Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV : Chép BT lên bảng, bảng phụ - HS: bảng con, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - HS trình bày - HS lên bảng - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Giới thiệu yến, tạ, a) Giới thiệu yến + Các em học đơn vị đo - HS kể: g, kg khối lượng nào? - GV giới thiệu: để đo khối lượng vật nặng đến hành chục kg người ta dùng đơn vị đo yến + Bao nhiêu kg tạo thành yến? - HSTL: 10 kg + Vậy yến kg? + yến = 10 kg - GV ghi bảng + Một người mua 10 kg gạo tức mua yến gạo? + Mẹ mua yến cám, mẹ mua kg cám? + Bác Lan mua 20 kg rau, tức bác Lan mua yến rau? + Chị Quy hái yến cam, hỏi chị Quy hái kg cam? b) Giới thiệu tạ, (tương tự yến) tạ = 10 yến = 10 tạ tạ = 100 kg = 000 kg * Luyện tập Bài 1.( 23 ) - GV yêu cầu HS làm miệng Bài ( 23 ) - HS đọc yêu cầu - HS làm Bài 3.(23 ) - GV yêu cằu HS làm phần lại, phát bảng phụ cho HS - GV chữa bài, nhận xét, cho điểm Bài 4.( HS khá giỏi ) - GV yêu cầu HS đọc trước lớp + Em có nhận xét đơn vị đo số muối chuyến muối đầu số muối chở thêm chuyến sau? + Vậy trước làm bài, phải làm gì? - Yêu cầu HS làm - GV chấm chữa Kết luận: * Củng cố: HS nêu lại đơn vị đo khối lượng vừa học? * Dặn dò: - GV giao nhà làm - HSTL - HS nêu lại - HS nối nêu miệng - Phần a làm miệng, giải thích cách làm - Phần b HS làm vở, HS làm bảng phụ * HS đọc lớp đọc thầm - HS làm 44 yến 540 tạ 573 tạ 64 - HS đọc toán - HS làm Bài giải Chuyến sau trở số muối là: 30 + = 33 ( tạ ) Số muối trở hai chuyến là: 30 + 33 = 63 ( tạ ) Đáp số: 63 tạ muối - HS nêu ... miệng, giải thích cách làm - Phần b HS làm vở, HS làm bảng phụ * HS đọc lớp đọc thầm - HS làm 44 yến 540 tạ 573 tạ 64 - HS đọc toán - HS làm Bài giải Chuyến sau trở số muối là: 30 + = 33 ( tạ ) Số... làm phần lại, phát bảng phụ cho HS - GV chữa bài, nhận xét, cho điểm Bài 4. ( HS khá giỏi ) - GV yêu cầu HS đọc trước lớp + Em có nhận xét đơn vị đo số muối chuyến muối đầu số muối chở thêm chuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 11 , Giáo án toán lớp 4 tiết 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay