Giáo án toán lớp 4 tiết 7

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 2: Toán Tiết 11: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU( Tiếp theo) Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - Trong số có nhiều chữ số lớp - Khắc sâu kiến thức lớp triệu, lớp có hàng Đã học lớp đơn vị, lớp triệu lớp liền kề lớn lớp nghìn nghìn Lớp triệu có ba hàng: hàng Biết viết số có nhiều chữ số, ta tách triệu, chục triệu, trăm triệu số thành lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn lớp triệu Sau dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc lớp để đọc số đọc từ trái sang phải I Mục tiêu: Yêu cầu cần đạt * Kiến thức: - HS biết đọc, viết số đến lớp triệu - Củng cố hàng, lớp học.( Lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu) - Củng cố toán sử dụng bảng thống kê số liệu.(Hoàn thành tập 1,2,3 Tr 15 HSKG làm hết tập lại khuyến khích, động viên HSKT biết đọc số ) * Kĩ năng: Rèn kĩ đọc viết số có nhiều chữ số, Kĩ đọc bảng thống kê số liệu * Thái độ: Tự giác học tập, làm tập Hứng thú tiếp thu II Đồ dùng dạy học: - GV :SGK Bảng hàng, lớp.; - HS : SGK; VBT, nháp… III Các hoạt động dạy- học : Hoạt động GV 1.Giới thiệu bài: * ổn định –Kiểm tra: - HS viết số đọc số, nêu rõ hàng: - Nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: a Đọc, viết số: * Hướng dẫn đọc viết số đến lớp triệu - GV treo bảng hàng, lớp lên bảng - GV viết giới thiệu số: 342 157 413 - Gọi HS lên bảng viết số - Gọi HS đọc số vừa viết - GV hướng dẫn lại cách đọc - Số gồm có hàng nào, lớp nào? Hoạt động HS - HS đọc số- nêu tên hàng số 900 000; 000 000; - Nhận xét - HS viết bảng, lớp viết vào nháp - HS đọc nêu cách đọc - 342 157 413: ba trăm bốn mươi hai triệu trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba - GV viết thêm vài số khác, yêu cầu HS đọc: 25 316 750; 102 356 046 b Thực hành: * HướngHS làm BT: Bài 1.( 15) - Gọi HS nêu yêu cầu bài: - HS viết số, đọc số - Nhận xét - Nêu hàng lớp - Đọc lại số (HST.bình, HSKT) - Đọc số * 1.HS đọc yêu cầu - HS viết bảng lớp, lớp viết nháp a) 32 000 000 d ) 834 291 712 b) 32 516 000 đ) 308 250 705 c) 32 516 497 e) 500 209 037 Bài 2.(15) - HS đọc lại số + BT yêu cầu làm gì? * HS đọc bài, đọc số - GV viết số lên bảng, - Nhận xét, đọc lại số định HS đọc số * Học sinh TB làm ý - HS khác nhận xét a)7 312 836: Bẩy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu b) 57 602 511: Năm mươi bẩy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười c) 351 600 307: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bẩy Bài 3.(15) - Tương tự học sinh đọc: - GV đọc số, yêu cầu HS viết số theo 900 370 200; 400 070 192 thứ tự * Đọc bài, làm vào vở,1HS làm vào - Chấm bài, nhận xét bảng nhóm a, 10 250 214 c,400 036 105 Bài 4(15) b, 253 564 888 d,700 000 231 - HS quan sát bảng thống kê (t15) - Nhận xét, đọc lại số - GV yêu cầu HS nêu.( HS KG) * HS đọc yêu cầu, nêu miệng - Nêu hàng, lớp số 350 191? - Nhận xét a, Số trường THCS là: 873 b, Số HS tiểu học là: 350 191 c, Số GV THPT là: 98 714 - Học sinh nêu Kết luận: - Nhắc lại lớp, hàng học? - Nhớ tên hàng lớp học - Xem trước bài: Luyện tập ... - Đọc số * 1.HS đọc yêu cầu - HS viết bảng lớp, lớp viết nháp a) 32 000 000 d ) 8 34 291 71 2 b) 32 516 000 đ) 308 250 70 5 c) 32 516 49 7 e) 500 209 0 37 Bài 2.(15) - HS đọc lại số + BT yêu cầu làm... HS viết số theo 900 370 200; 40 0 070 192 thứ tự * Đọc bài, làm vào vở,1HS làm vào - Chấm bài, nhận xét bảng nhóm a, 10 250 2 14 c ,40 0 036 105 Bài 4( 15) b, 253 5 64 888 d ,70 0 000 231 - HS quan... Nêu hàng, lớp số 350 191? - Nhận xét a, Số trường THCS là: 873 b, Số HS tiểu học là: 350 191 c, Số GV THPT là: 98 7 14 - Học sinh nêu Kết luận: - Nhắc lại lớp, hàng học? - Nhớ tên hàng lớp học -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 7 , Giáo án toán lớp 4 tiết 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay