Giáo án toán lớp 4 tiết 6

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

... vào HS lên bảng viết giải thích chữ số theo hàng lớp - HS nhận xét, đánh giá - HS nêu - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học: - Chuẩn bị bài: Triệu & lớp triệu (tt) ... số trăm triệu GV yêu cầu HS nhắc lại ba hàng học Ba hàng lập thành lớp mới, đọc tên lớp triệu GV cho HS thi đua nêu lại hàng, lớp từ nhỏ đến lớn * Thực hành Bài tập 1( 13) : Đếm thêm triệu từ... luận: * Củng cố: - Các em cho biết lớp triệu gồm hàng ? - Nêu ví dụ * Dặn dò: đọc số HS viết bảng con: 100 000 000 Hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu - Lớp triệu - HS nêu * HS đọc yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 6 , Giáo án toán lớp 4 tiết 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay