Giáo án toán lớp 4 tiết 5

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 1: Toán Tiết 8: HÀNG VÀ LỚP Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết hàng lớp đơn vị, - Viết, đọc số có đến sáu chữ số lớp nghìn - Các hàng - Biết giá trị chữ số theo vị trí số số I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nhận biết - Lớp đơn vị gồm hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng, trăm; lớp nghìn gồm hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn - Vị trí chữ số theo hàng lớp - Giá trị chữ số theo vị trí chữ số hàng, lớp Kĩ năng: - Đọc, viết số học Thái độ: - Có ý thức học tập, yêu thích mơn học II Đồ dùng dạy học: - Bảng kẻ sẵn lớp, hàng số có sáu chữ số phần học SGK: Lớp nghìn Hàng Hàng chục trăm nghìn nghìn Hàng nghìn Lớp đơn vị Hàng Hàng trăm chục Hàng đơn vị III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ: - GV đọc cho HS viết số: 712 420; 531 001 - HS lên bảng * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn + Hãy nêu tên hàng học theo thứ tự - Hàng đơn vị, hàng chục, hàng từ nhỏ đến lớn? trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn - GV bảng giới thiệu hàng lớp HS quan sát + Lớp đơn vị gồm hàng, + Lớp đơn vị gồm hàng, hàng nào? hàng đơn vị, hàng chục, hàng + Lớp nghìn gồm hàng, trăm hàng nào? + Lớp nghìn gồm hàng, - GV viết số 321 vào cột số yêu cầu HS đọc hàng nghìn, chục nghìn, trăm - Gọi HS lên bảng viết chữ số số nghìn 321 vào cột ghi hàng - GV làm tương tự với số 654 000, HS đọc 654 321 + Nêu chữ số hàng số 321? HS lên bảng + Nêu chữ số hàng số 654 000? HSTL + Nêu chữ số hàng số 654 321? Lớp nghìn Lớp đơn vị số Hàng Hàng chục Hàng Hàng Hàng Hàng trăm nghìn nghìn trăm chục đơn vị nghìn 321 654 000 0 654 321 * Luyện tập: Bài (11) Viết theo mẫu Đọc số Lớp nghìn Lớp đơn vị số Bốn mươi lăm nghìn hai trăm mười ba Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm Chín trăm mười hai nghìn tám trăm Hàng trăm nghìn Hàng nghìn Hàng Hàng trăm chục 45 213 Hàng chục nghìn Hàng đơn vị 54 302 654 300 0 912 800 0 - GV nhận xét yêu cầu HS làm tiếp phần lại Bài 2(11) - HS nêu yêu cầu - GV viết số lên bảng, HS đọc - GV hỏi thêm hàng lớp số Bài 3(11) GV viết lên bảng số 52 314 + Số gồm trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị? + Hãy viết thành tổng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị ? - GV nhận xét yêu cầu HS làm phần lại Bài 4(11) - HS tự làm - HS lên bảng làm - GV chấm chữa Bài 5(11) GV viết lên bảng số 823 573 yêu cầu HS đọc số + Lớp nghìn số gồm số nào? - Học sinh đọc yêu cầu HS đọc số: 46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783 - Học sinh đọc yêu cầu Mẫu:52 314 = 50000 + 2000 +300 +10 + 503 060 = 500 000 + 3000 + 60 83 760 = 80 000 + 700 + 60 176 091 = 100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + - Học sinh đọc yêu cầu a) 500 735 b) 300 402 c) 204 060 d) 80 002 - Học sinh đọc yêu cầu a) Lớp nghìn số 603 786 gồm chữ số: 6; 0; b) Lớp đơn vị số 603 786 gồm chữ số: 7; 8; c) Lớp đơn vị số 532 004 gồm chữ số: 0; 0; Kết luận: * Củng cố: - Học sinh nêu hàng thuộc lớp đơn vị - Lớp đơn vị, lớp nghìn gồm có hàng, hàng nào? - GV nhận xét học * Dặn dò: Về nhà xem lại tập làm _ ... hàng - GV làm tương tự với số 6 54 000, HS đọc 6 54 321 + Nêu chữ số hàng số 321? HS lên bảng + Nêu chữ số hàng số 6 54 000? HSTL + Nêu chữ số hàng số 6 54 321? Lớp nghìn Lớp đơn vị số Hàng Hàng chục... Bài 5( 11) GV viết lên bảng số 823 57 3 yêu cầu HS đọc số + Lớp nghìn số gồm số nào? - Học sinh đọc yêu cầu HS đọc số: 46 307; 56 032; 123 51 7; 3 05 8 04; 960 783 - Học sinh đọc yêu cầu Mẫu :52 3 14. .. chục 45 213 Hàng chục nghìn Hàng đơn vị 54 302 6 54 300 0 912 800 0 - GV nhận xét yêu cầu HS làm tiếp phần lại Bài 2(11) - HS nêu yêu cầu - GV viết số lên bảng, HS đọc - GV hỏi thêm hàng lớp số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 5 , Giáo án toán lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay