Giáo án toán lớp 4 tiết 4

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 2: Tốn Tiết 6: CÁC SỐ CĨ SÁU CHỮ SỐ Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết mối quan hệ đơn vị - Viết, đọc số có năm chữ số hàng liền kề - Mối liên hệ đơn vị liền kề - Biết viết, đọc số có đến sáu chữ số I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết mối quan hệ đơn vị hàng liền kề - Biết viết, đọc số có đến sáu chữ số * BTCL: BT1,2,3 BT4(a,b) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc viết số có đến chữ số Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - Hình vẽ SGK, thẻ số III.Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định lớp * Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng - GV nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a Đơn vị, chục, trăm - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK trang + Mấy đơn vị chục? + Mấy chục trăm? b Nghìn, chục nghìn, trăm nghìn + Mấy nghìn chục nghìn? + Mười chục nghìn bao nhiêu? - Hãy viết số 100 000 + Số 100 000 có chữ số? - GV treo bảng hàng số - GV giới thiệu bảng Hoạt động HS - 1HS lên bảng Tính giá trị BT: 245 x – n , biết n = 87 (245 x -87= 490- 87= 403) - HS quan sát TLCH GV - 10 đơn vị - 10 chục - 10 trăm; 10 nghìn - 10 chục nghìn trăm nghìn - HS viết bảng Cả lớp viết vào nháp số: 100 000 (Viết số: 432 516 - Nêu giá trị hàng? - Giới thiệu cách đọc, viết số 432 516 - Nêu giá trị hàng ? - GV viết số có chữ số yêu cầu HS đọc * Thực hành: Bài 1(8) GV gắn thẻ ghi số vào bảng hàng số có chữ số, yêu cầu HS đọc - GV nhận xét,viết số cho HS đọc Bài 2(8) Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS lên bảng - GV hỏi: + Số gồm trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị? Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu) - HS nêu đọc lại số + HS đọc yêu cầu - HS đọc - HS tiếp nối đọc + HS đọc - HS làm bảng phụ, lớp làm nháp - HSTL - HS đọc lại số + HS đọc tiếp nối Bài 3(8) GV viết số lên bảng, số bất - VD số 96 315 có chục nghìn, kì gọi HS đọc nghìn, trăm, chục, 5đơn vị - Nêu số gồm có bao nhiêu? + HS viết bảng phụ,lớp làm vào Bài 4(8) GV đọc số yêu cầu HS viết số (a- 63 115;b/ 723 936; - GV chấm bài, nhận xét c/ 943 103; d/ 860 372) - Học sinh TB làm ý a,b - Đọc lại số BT2,4 Kết luận: * Củng cố: - Nêu cách đọc số có chữ số * Dặn dò: - Nhớ cách đọc số có chữ số ... viết bảng phụ ,lớp làm vào Bài 4( 8) GV đọc số yêu cầu HS viết số (a- 63 115;b/ 723 936; - GV chấm bài, nhận xét c/ 943 103; d/ 860 372) - Học sinh TB làm ý a,b - Đọc lại số BT2 ,4 Kết luận: * Củng... sáu) - HS nêu đọc lại số + HS đọc yêu cầu - HS đọc - HS tiếp nối đọc + HS đọc - HS làm bảng phụ, lớp làm nháp - HSTL - HS đọc lại số + HS đọc tiếp nối Bài 3(8) GV viết số lên bảng, số bất - VD...- Nêu giá trị hàng? - Giới thiệu cách đọc, viết số 43 2 516 - Nêu giá trị hàng ? - GV viết số có chữ số yêu cầu HS đọc * Thực hành: Bài 1(8) GV gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 4 , Giáo án toán lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay