Giáo án toán lớp 4 tiết 2

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành Thực phép cộng, trừ - Tính nhẩm, thực phép cộng, phép số có đến năm chữ số; nhân chia trừ số đến chữ số: nhân (chia) số có đến đến số có năm chữ số với (cho) số có chữ số với (cho) số có chữ số chữ số - Tính giá trị biểu thức I Mục tiêu: Kiến thức: - Tính nhẩm, thực phép cộng, phép trừ số đến chữ số: nhân (chia) số có đến chữ số với (cho) số có chữ số - Tính giá trị biểu thức - Bài tập cần làm: 1; 2(b) (a,b)- HSKG làm thêm ý lại Kĩ năng: Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia số có nhiều chữ số Thái độ: u thích mơn tốn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Vở nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Kiểm tra cũ - Đặt tính tính: 4637 + 8245 = 5916 + 2358 = - GV nêu mục tiêu ghi đầu Phát triển bài: Bài 1(5): Tính nhẩm - Hỏi: Nêu yêu cầu? - Gọi HS nối tiếp nêu kết nêu cách nhẩm Bài 2(5): Đặt tính tính Hoạt động HS - em lên bảng làm - KQ: 12 882 274 * Học sinh nêu y/c - Tính nhẩm - Làm nháp nêu kết a 6000 + 2000 - 4000 = 4000 90000 – (70000 – 20000) = 40000 90000 – 70000 -20000 = 12000 : = 2000 b 21000 x = 63000 9000 - 4000 x = 1000 (9000 - 4000) x = 10 000 8000 - 6000 : = 6000 * HS đọc yêu cầu - Hỏi: Nêu yêu cầu? - HS làm em làm bảng phụ xong trình b, 56 345 + 854 bày 43 000 – 21 308 KQ: 59 199 ; 21 692 ; 52 260 ; 13 008 13 065 x 65 040 : - NX, đánh giá Bài 3(5): Tính giá trị biểu thức * HS đọc yêu cầu - Hỏi: Nêu yêu cầu? a 3257 + 4659 - 1300 - Hỏi: Nêu thứ tự TH phép tính = 7916 - 1300 BT? = 6616 b 6000- 1300 x = 6000 - 2600 = 3400 - Hỏi: Bài củng cố kiến thức gì? -Thứ tự thực phép tính Bài 4(5)- HSKG - Hỏi: Nêu yêu cầu? * HS đọc yêu cầu - Hỏi: Nêu cách tìm x? (của phần) a x + 875 = 9936 a, x + 875 = 9936 x = 9936 - 875 x - 725 = 8259 x = 9061 x - 725 = 8259 x = 8259 + 725 - Hỏi: Bài củng cố kiến thức gì? x = 8984 Bài tập (5)- HSKG - Tìm thành phần chưa biết phép tính - Hỏi: Bài tập cho biết gì? - Hỏi: Bài tập hỏi gì? Bài giải - Hỏi: Nêu KH giải? Trong ngày nhà máy S X số ti vi là: 680 : = 170 (chiếc) Trong ngày nhà máy S X số ti vi là: 170 x = 1190 (chiếc) Kết luận: Đ/S: 1190 ti vi - Củng cố:Nêu cách tính giá trị biểu thức - Học sinh nêu nội dung - Dặn dò: Chuẩn bị ... b, 56 345 + 8 54 bày 43 000 – 21 308 KQ: 59 199 ; 21 6 92 ; 52 260 ; 13 008 13 065 x 65 040 : - NX, đánh giá Bài 3(5): Tính giá trị biểu thức * HS đọc yêu cầu - Hỏi: Nêu yêu cầu? a 325 7 + 46 59 -... + 875 = 9936 a, x + 875 = 9936 x = 9936 - 875 x - 725 = 825 9 x = 9061 x - 725 = 825 9 x = 825 9 + 725 - Hỏi: Bài củng cố kiến thức gì? x = 89 84 Bài tập (5)- HSKG - Tìm thành phần chưa biết phép... phép tính = 7916 - 1300 BT? = 6616 b 6000- 1300 x = 6000 - 26 00 = 340 0 - Hỏi: Bài củng cố kiến thức gì? -Thứ tự thực phép tính Bài 4( 5)- HSKG - Hỏi: Nêu yêu cầu? * HS đọc yêu cầu - Hỏi: Nêu cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 2 , Giáo án toán lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay