Giáo án toán lớp 4 tiết 1

2 95 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 2: Tốn Tiết 1: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Học sinh biết kĩ đọc, viết - Củng cố đọc, viết số đến 100 000; viết số đến 100000 tổng thành số - Biết tính chu vi mơt hình - Kĩ giải tốn tính chu vi học chương trình lớp hình I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn tập, củng cố đọc, viết số đến 100 000; viết tổng thành số Kĩ năng: - Rèn kĩ giải toán tính chu vi hình - Hồn thiện tập 1,2,(Bài 3:a) Viết số.b)Dòng 1.) HSKG làm hết tập lại Thái độ: Giáo dục HS ý thức chăm chỉ, tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: -SGK ; GV kẻ sẵn BT2 -HS: SGK, Nháp… III Các hoạt động dạy- học : Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Ổn định- Kiểm tra: SGK HS - Giới thiệu Phát triển Ôn đọc viết số: - GV viết số lên bảng - Nêu giá trị hàng số? - Nêu ví dụ số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ? - Cho HSTB đọc lại Thực hành: Bài 1.(Tr 3) - GV gọi HS nêu yêu cầu BT -Yêu cầu HS tự làm - yêu cầu HS nêu quy luật số tia số a số dãy số b - Nhận xét số tia số? Hoạt động HS + HS lấy SGK mở mơn Tốn - HS đọc nêu a, 83 251 b, 83 001; 80 201; 80 001 c,320; 13 580; 21 700; 000; 60 000; + HS đọc yêu cầu - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp a 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 số ý b? Bài 2.(Tr3): GV yêu cầu HS tự làm - GV giúp đỡ HS yếu - GV yêu cầu lớp nhận xét - Đọc lại số Bài 3(Tr3): - Gọi HS đọc - Bài tập yêu cầu gì? - Nhận xét, cho điểm HS Bài (Tr4): - Bài yêu cầu gì? - Y/C HS làm - Chấm - Nhận xét làm - Nhắc lại cách tính chu vi hình học?(HS K, G) Kết luận: * Củng cố - HS đọc lại số BT1 - Nêu cách tính chu vi hình vng, hình chữ nhật? * Dặn dò - Nhớ cách đọc, viết số đến 100 000 b- (các số: 38 000; 39 000; 40 000; 42 000) - Nhận xét + HS đọc yêu cầu - 1HS làm bảng phụ, lớp làm vào nháp - Nhận xét làm + HS đọc - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Nhận xét bài, đọc lại số + HS đọc - Làm vào vở, 1HS làm bảng phụ Bài giải Chu vi hình tứ giác ABCD là: + + +4 = 17 (cm) Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 4) x = 24 (cm) Chu vi hình vng GHIK là: x = 20 (cm) Đáp số: 17 cm; 24 cm; 20 cm - Học sinh nêu ... BT1 - Nêu cách tính chu vi hình vng, hình chữ nhật? * Dặn dò - Nhớ cách đọc, viết số đến 10 0 000 b- (các số: 38 000; 39 000; 40 000; 42 000) - Nhận xét + HS đọc yêu cầu - 1HS làm bảng phụ, lớp. .. làm, lớp làm vào nháp - Nhận xét bài, đọc lại số + HS đọc - Làm vào vở, 1HS làm bảng phụ Bài giải Chu vi hình tứ giác ABCD là: + + +4 = 17 (cm) Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 4) x = 24 (cm)... HS tự làm - GV giúp đỡ HS yếu - GV yêu cầu lớp nhận xét - Đọc lại số Bài 3(Tr3): - Gọi HS đọc - Bài tập yêu cầu gì? - Nhận xét, cho điểm HS Bài (Tr4): - Bài yêu cầu gì? - Y/C HS làm - Chấm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 1 , Giáo án toán lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay