Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 1

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:50

Tiết 3: Tiếng việt ÔN TẬP TIẾT Những kiến thức HS biết lien Những kiến thức quan đên học hình thành - Các nội dung chủ điểm Măng - Kiểm tra kiến thức cần ghi nhớ mọc thẳng về: Nội dung chính, nhân vật, giọng đọc TĐ truyện kể thuộc chủ điểm I Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra đọc ( yêu cầu tiết 1) Kỹ năng: Kiểm tra kiến thức cần ghi nhớ về: Nội dung chính, nhân vật, giọng đọc TĐ truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng Thái độ: Giáo dục ý thức tích cực học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu ghi tên TĐ, HTL từ tuần đến tuần 9, bảng phụ - HS: Ôn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Bài cũ: Kết hợp với ôn a Kiểm tra tập đọc: ( 7HS ) - Tiến hành tương tự tiết b Hướng dẫn làm tập Bài 2.( 97 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc tên TĐ truyện kể tuần 4,5,6 GV ghi lên bảng - Yêu cầu HS thảo luận, trao đổi để hoàn thành BT Các nhóm làm xong treo bảng phụ - Kết luận lời giải - Gọi HS đọc bảng hoàn chỉnh - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn, theo giọng đọc em tìm - Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt - HS bốc thăm đọc - HS đọc to - Nối đọc tên TĐ thuộc chủ điểm - Hoạt động nhóm - Chữa +Tuần 4: Một người trực ( 36 ) + Tuần 5: Những hạt thóc giống ( 46 ) + Tuần 5: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca ( 55 ) ; Chị ( 59 ) - HS nối đọc - HS thi đọc Kết luận: + Chủ điểm Măng mọc thẳng gợi cho em suy nghĩ gì? - HSTL + Những truyện kể em vừa đọc khuyên điều gì? - Nhận xét tiết học ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… _ ... mọc thẳng gợi cho em suy nghĩ gì? - HSTL + Những truyện kể em vừa đọc khuyên điều gì? - Nhận xét tiết học ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 1 , Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay