Giáo án thể dục lớp 4 tiết 15

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:47

Tiết 2: Thể dục Tiết 31: RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI: LÒ CÒ TIẾP SỨC Những kiến thức HS biết lien Những kiến thức quan đên học hình thành -Đã học tư - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống lớp trước hông, hai tay dang ngang - Trò chơi: " Lò cò tiếp sức " Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sơi chủ động I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, hai tay dang ngang Kỹ năng: Trò chơi: " Lò cò tiếp sức " Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sơi chủ động - Rèn kĩ tập luyện, chơi trò chơi Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể II Địa điểm - phơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng - Phương tiện: còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - ổn định tổ chức - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giới thiệu - Khởi động: khớp, chạy theo hàng dọc - Trò chơi: Chim bay, cò bay Phát triển bài: a Bài tập RLTTCB - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, hai tay dang ngang - Chia tổ để tập - Biểu diễn thi tổ b Trò chơi vận động - Trò chơi: Lò cò tiếp sức Hoạt động HS x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS khởi động lại khớp - GV nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho HS chơi thử, chơi thật Kết luận: - Đứng chỗ, vỗ tay hát - GV HS hệ thống lại - Nhận xét x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 15 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay