Giáo án thể dục lớp 4 tiết 14

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:47

Tiết 2: Thể duc Tiết 29 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” Những kiến thức HS biết Những kiến thức hình liên quan đên học thành - Đã học động tác trò chơi - Hồn thiện TDPTC Yêu cầu tập thuộc “đua ngựa” thực động tác - Trò chơi: " thỏ nhảy “ I Mục tiêu: Kiến thức: Hoàn thiện TDPTC Yêu cầu tập thuộc thực động tác Kĩ năng: - Trò chơi: " thỏ nhảy " Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sơi chủ động - Rèn kĩ năng: hoạt động nhóm, phối hơp với bạn chơi trò chơi, Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường.- Phương tiện: còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Giới thiệu bài: - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giới thiệu - Khởi động: khớp, chạy theo hàng dọc - Trò chơi: Chim bay, cò bay Phát triển bài: a Ôn TDPTC - Ôn TDPTC: lần - Lần GV hô cho lớp tập - Lần 2,3 Cán hô, GV quan sát, sửa sai - Biểu diễn thi tổ TDPTC b Trò chơi vận động - Trò chơi: Thỏ nhảy Thời gian phút Phương pháp X     24 phút 12 phút 12 phút x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS khởi động lại khớp - GV nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho HS chơi thử, chơi thật Kết luận: phút - Đứng chỗ, vỗ tay hát - GV HS hệ thống lại - Nhận xét x x x x x x x x x x x x x x x x X …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 14 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay