Giáo án thể dục lớp 4 tiết 13

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:47

Tiết 2: Thể dục Tiết 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA” Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành - Biết động tác thể dục - Củng cố kĩ thuật tập động tác thể phát triển chung dục phát triển chung I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn động tác thể dục phát triển chung, HS thuộc, thực thứ tự động tác, tập tương đối xác - HS nắm luật chơi, chơi nhiệt tình, chủ động trò chơi "Đua ngựa" Kĩ năng: - Nắm kĩ thuật tập tương đối động tác thể dục phát triển chung Thái độ: - Giáo dục cho HS ý thức tăng cường tâp, rèn tính nhanh nhẹn, luyện TDTT II Đồ dùng dạy học: - GV: còi, kẻ sân - HS: giày III Các hoạt động dạy học: Thời Nộ dung Đội hình gian Giới thiệu bài: - GV nhận lớp.Kiểm tra trang 5’ hàng ngang phục dàn hàng cách sãi tay - Đứng chỗ, vỗ tay hát - Cho HS khởi động - Trò chơi: chẵn lẻ - Kiểm tra cũ: Tập TDPTC - Phổ biến nội dung yêu cầu học Phát triển bài: a) Bài thể dục phát triển 12’ Cán điều khiển chung - Ôn bài: 2, 3, lần Tổ trưởng điều khiển + Lần 1: GV điều khiển + Lần 2: GV sửa động tác sai + Lần 3: Cán hô nhịp + Lần 4: Trình diễn theo tổ sau lần tập, gv nhận xét tuyên dương hs tập tốt động viên hs tập chưa tốt cho tập tiếp - Thi đua thực thể dục phát triển chung Từng tổ thực động tác theo điều khiển tổ trưởng, sau gv hs đánh giá, bình chọn tổ tập tốt - Nhận xét : gv nhận xét b) Trò chơi: Đua ngựa - Biết cách chơi tham gia trò chơi chủ động - Gv nêu tên trò chơi quy định trò chơi cho hs chơi thử lần, chia đội chơi thức nhận xét : gv nhận xét Kết luận: - Đứng chỗ thực thả lỏng toàn thân - Vỗ tay hát - GV hệ thống T1 x x x x x x x x T2 x x x x x x x x T3x x x x x x x x 10’ 5’ gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ...+ Lần 3: Cán hô nhịp + Lần 4: Trình diễn theo tổ sau lần tập, gv nhận xét tuyên dương hs tập tốt động viên hs tập chưa tốt cho tập tiếp - Thi đua thực thể dục phát triển chung Từng... Thi đua thực thể dục phát triển chung Từng tổ thực động tác theo điều khiển tổ trưởng, sau gv hs đánh giá, bình chọn tổ tập tốt - Nhận xét : gv nhận xét b) Trò chơi: Đua ngựa - Biết cách chơi tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 13 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay