Giáo án thể dục lớp 4 tiết 12

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:47

Tiết 2: Thể dục Tiết 23: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA – TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ” Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã học động tác trò chơi - Học ĐT điều hòa, hs nắm kĩ thuật “con cóc cậu ơng trời” động tác thực tương đối - Trò chơi " chim tổ" Yêu cầu hs nắm luật chơi, chơi tự giác, tích cực chủ động I Mục tiêu: Kiến thức: Học ĐT điều hòa, hs nắm kĩ thuật động tác thực tương đối Kĩ năng: Trò chơi " chim tổ" Yêu cầu hs nắm luật chơi, chơi tự giác, tích cực chủ động Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể II Địa điểm, phương tiện: - Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập - Còi, kẻ vạch sân III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung T Gian Phương pháp Giới thiệu bài: 6-10’ Đội hình tập hợp - Chạy khởi động - Nhận lớp, phổ biến nội dung, x x x x x Tổ yêu cầu học x x x x x Tổ - KT sức khỏe, trang phục học x x x x x Tổ sinh - Xoay khớp - Chạy nhẹ nhàng Phát triển bài: 18-22’ a) Bài thể dục phát triển chung: - Đội hình tập luyện - Ôn động tác học + Lần 1: GV điều khiển + Lần 2: Cán điều khiển - Học động tác thăng - Tập động tác học b) Trò chơi vận động: - Trò chơi: Chim tổ Phân tích dộng tác - GV làm mẫu Kết luận: - Đứng vỗ tay hát - Thực động tác thả lỏng - Hệ thống lại - Nhận xét đánh giá kết học - Ôn động tác học, chơi trò chơi mà thích – 6’ - Đội hình tập hợp ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... tác - GV làm mẫu Kết luận: - Đứng vỗ tay hát - Thực động tác thả lỏng - Hệ thống lại - Nhận xét đánh giá kết học - Ôn động tác học, chơi trò chơi mà thích – 6’ - Đội hình tập hợp ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 12 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay