Giáo án thể dục lớp 4 tiết 11

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:47

Tiết 2: Thể dục Tiết 23: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: MÈO ĐUỔI CHUỘT Những kiến thức học sinh biết có liên quan đến học - Biết động tác thể dục phát triển chung Những kiến thức học cần hình thành - Học động tác thăng HS nắm đuợc kĩ thuật động tác thực tương đối I Mục tiêu: Kiến thức: - Học động tác thăng HS nắm đuợc kĩ thuật động tác thực tương đối - Trò chơi: cóc cậu ơng trời Yêu cầu HS nắm luật chơi, chơi tự giác, tích cực chủ động Kĩ năng: - Nắm kĩ thuật tập tương đối động tác thăng Thái độ: - Giáo dục cho HS ý thức tăng cường tâp luyện TDTT II Đồ dùng dạy học: - GV: còi; - HS: giày III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: x x x x - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu x x x x cầu học x x x x - Cho HS khởi động - Chạy nhẹ nhàng xung quanh sân - Trò chơi: Chẵn, lẻ * - Kiểm tra cũ: em tập TD học Phát triển bài: a) Bài TD phát triển chung - Ôn động tác học lần + Lần 1: GV điều khiển + Lần 2,3 cán lớp điều khiển + GV quan sát sửa sai - Học động tác thăng GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS tập theo Sau gv hơ nhịp, HS tập b) Trò chơi: Mèo đuổi chuột - GV nhắc lại cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho HS chơi thi đua tổ Kết luận: - Đứng vỗ tay hát - Thực động tác thả lỏng - GV hệ thống - Nhận xét đánh giá kết học Xxxxxx GV X x x x x x Xxxxxx ... chơi thi đua tổ Kết luận: - Đứng vỗ tay hát - Thực động tác thả lỏng - GV hệ thống - Nhận xét đánh giá kết học Xxxxxx GV X x x x x x Xxxxxx
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 11 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay