Giáo án thể dục lớp 4 tiết 10

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 3: Thể dục Bài 22: ÔN ĐỘNG TÁC BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: KẾT BẠN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã học động tác vươn thở, tay, - Ôn động tác vươn thở, tay, chân, chân, lưng bụng, toàn thân lưng bụng toàn thân thể dục thể dục PTC phát triển chung Biết phối hợp động tác với -Trò chơi:Kết bạn I Mục tiêu: Giúp học sinh - Thực động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng toàn thân thể dục phát triển chung Biết phối hợp động tác với - Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi chủ động, nhiệt tình II Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Sân trường; Còi III Nội dung phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Giới thiệu bài: GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động Giậm chân….giậm Đứng lại… đứng - Kiểm tra cũ: 4HS - Nhận xét Phát triển bài: a Bài thể dục phát triển chung * Ôn động tác:Vươn thở,tay.chân,lưng bụng toàn thân Mỗi động tác thực x nhịp Lần 1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập Nhận xét Lần 2: Cán hướng dẫn lớp luyện tập GV quan sát, sửa sai cho HS Nhận xét ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 6’ Đội hình: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * 28’ * * * * * * * * * * Các tổ thi đua trình diễn thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi:Kết bạn Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét Kết luận: - HS đứng chỗ gập thân thả lỏng - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà tập luyện động tác thể dục học Đội hình trò chơi 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ...* Các tổ thi đua trình diễn thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi:Kết bạn Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét Kết luận: - HS đứng chỗ gập... thân thả lỏng - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà tập luyện động tác thể dục học Đội hình trò chơi 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 10 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay