Giáo án thể dục lớp 4 tiết 9

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục Bài 19: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯNG BỤNG, HỌC ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP TRÒ CHƠI “CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI” Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Ơn động tác : vươn thở, tay, chân - Học động tác phối hợp Yêu cầu lưng bụng Yêu cầu hs nhắc lại thuộc động tác, biết nhận chỗ tên, thứ tự động tác thực sai động tập luyện động tác - Trò chơi: Con cóc cậu ơng trời I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn động tác : vươn thở, tay, chân lưng bụng Yêu cầu hs nhắc lại tên, thứ tự động tác thực động tác Kỹ năng: Học động tác phối hợp Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận chỗ sai động tập luyện - Trò chơi: Con cóc cậu ơng trời Yêu cầu hs biết cách chơi tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động Thái độ: Rèn luyện thói quen tập luyện II Địa điểm, phương tiện: - Vệ sinh an tồn nơi tập - Còi, dụng cụ cho trò chơi III Nội dung phương pháp: Nội dung Định Phương pháp lượng Giới thiệu bài: 6-10p - Nhận lớp, phổ biến nội dung, Đội hình tập hợp yêu cầu học - GV kiểm tra trang phục x x x x x x - Chạy nhẹ nhàng x x x x x x GV - Trò chơi khởi động x x x x x x - Thực động tác học Phát triển bài: 18-22p A Bài thể dục phát triển chung - Ôn động tác: vươn thở, tay, chân lưng bụng - Học đông tác phối hợp a Trò chơi vận động Đội hình trò chơi - Trò chơi: Con cóc cậu ơng trời Kết luận: - Trò chơi kết thúc - Động tác thả lỏng - Hệ thống lại - Nhận xét đánh giá học - Ôn lại động tác học 4-6p GV Đội hình tập hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ... trời Kết luận: - Trò chơi kết thúc - Động tác thả lỏng - Hệ thống lại - Nhận xét đánh giá học - Ôn lại động tác học 4- 6p GV Đội hình tập hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 9 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay