Giáo án thể dục lớp 4 tiết 8

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục Tiết 17: ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Học hai động tác vươn thở trò - Ơn động tác vươn thở tay Yêu cầu chơi “nhanh lên bạn ơi” thực động tác tương đối xác - Học động tác chân Yêu cầu thực động tác - Trò chơi: Nhanh lên bạn u cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn động tác vươn thở tay Yêu cầu thực động tác tương đối xác Kỹ năng:Học động tác chân Yêu cầu thực động tác - Trò chơi: Nhanh lên bạn Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động II Địa điểm, phương tiện: - Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Còi, phấn, thước dây III Các hoạt động dạy học: Nội dung T- Gian Phương pháp ' Giới thiệu bài: 6-10 Đội hình tập hợp ' - Nhận lớp, phổ biến nội dung, 1-2 yêu cầu học 1-2' - Khởi động 1' - Trò chơi chỗ Phát triển bài: a) Bài thể dục phát triển chung * Ôn động tác vươn thở 18-22' Vươn thở: ' - Ôn động tác tay 14-15 -> Ôn động tác vươn thở tay 2-3 lần 2-3 lần TTCB lần 4-5 lần 2x8 nhịp Tay: 2-3 lần 4-5' TTCB - 1-2 HS thực lại động tác GV lớp nhận xét * Học động tác chân - Tập phối hợp động tác: Vươn thở, tay, chân b) Trò chơi vận động Trò chơi: Nhanh lên bạn -GV nêu tên trò chơi -Học sinh tham gia chơi thử -Lần hai chơi thât thi đua Kết luận: - Động tác chân thả lỏng - Đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại - tập nhà: Ôn lại động tác vừa học 4-6' 1' 1-2' 1-2' 1' -Cả lớp thực theo điều khiển GV - Quan sát Đội hình tập luyện - Đội hình tập hợp - Học sinh thực ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... chân thả lỏng - Đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại - tập nhà: Ôn lại động tác vừa học 4- 6' 1' 1-2' 1-2' 1' -Cả lớp thực theo điều khiển GV - Quan sát Đội hình tập luyện - Đội hình tập hợp - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 8 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay