Giáo án thể dục lớp 4 tiết 7

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục QUAY SAU ĐI THƯỜNG, VÒNG PHẢI VÒNG TRÁI ĐỔI CHÂN ĐI ĐỀU SAI NHỊP, TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH” Những kiến thức HS biết lien Những kiến thức quan đên học hình thành - Tập hợp hàng ngang, dóng hang - Nâng cao kĩ thuật: Đi thường theo điểm số vòng phải, vòng trái, nhịp chuyển hướng phải trái, không đứng lại lệch hàng, đến chỗ vòng chuyển hướng khơng xơ lệch hàng I Mục tiêu: - Củng cố nâng cao kĩ thuật: thường chuyển hướng phải trái không lệch hàng, đến chỗ vòng chuyển hướng khơng xơ lệch hàng II Địa điểm phương tiện: - Sân trường, - Chuẩ bị còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Đ L Phương pháp Giới thiệu bài: - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu đứng chỗ vỗ tay hát - Chạy nhẹ sân 100- 200m - Trò chơi: Tìm người huy Phát triển bài: a, Đội hình, đội ngũ - Ơn động tác thường chuyển hướng phải trái 6' 22' 12' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Thực hành 10' 6' b, Trò chơi vận động: - Trò chơi: Ném trúng đích - Quan sát, nhận xét biểu dương - GV điều khiển HS tập lần - Tập theo tổ - GV quan sát sửa sai - GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi luật chơi - Cả lớp chơi Kết luận: - Tập số động tác thả lỏng - Vỗ tay hát theo nhịp - Trò chơi " Diệt vật có hại" - Hệ thống bàii - Nhận xét tiết học x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... động tác thả lỏng - Vỗ tay hát theo nhịp - Trò chơi " Diệt vật có hại" - Hệ thống bàii - Nhận xét tiết học x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 7 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay