Giáo án thể dục lớp 4 tiết 5

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục Tiết 11:TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI: KẾT BẠN Những kiến thức HS biết lien Những kiến thức quan đên học hình thành -Biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, - Nâng cao KT: Tập hợp hàng ngang điểm số, vòng phải, vòng trái, ,dóng hàng, điểm số, vòng phải, đứng lại vòng trái, đứng lại I Mục tiêu: - Củng cố nâng cao KT: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, vòng phải, vòng trái.u cầu tập hợp dàn hàng nhan, khơng xơ đẩy, chen lấn Đi không sai nhịp, đến chỗ vòng tương đối đẹp - Trò chơi "Kết bạn" Yêu cầu tập chung ý, phản xạ nhanh chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi - Giáo dục HS ý thức tập luyện II Địa điểm phương tiện: - Sân trường, - Chuẩn bị còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Đ.lượn g Giới thiệu bài: - Nhận lớp phổ biến nội dung, y/c học, chấn chỉnh đội ngũ trang 6' phục 22' - Kiểm tra sức khỏe học sinh 12' - Kiểm tra đồ vật sắc nhọn người HS Phương pháp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Phát triển bài: a, Đội hình đội ngũ: - Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, vòng phải, vòng trái - GV q/s, nhận xét, sửa sai - Tập chung lớp 10' Từng tổ biểu diễn - Cả lớp tập cán - Tổ trưởng điều khiển b, Trò chơi vận động: Trò chơi "kết bạn" - Học sinh nêu lại cách chơi - GV nêu lại luật chơi - Học sinh chơi 3- lượt Kết luận: - Lớp hát vỗ tay - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh - Hệ thống học 6' - Cho HS chơi thử - Cả lớp chơi - GV quan sát, nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... lại luật chơi - Học sinh chơi 3- lượt Kết luận: - Lớp hát vỗ tay - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh - Hệ thống học 6' - Cho HS chơi thử - Cả lớp chơi - GV quan sát, nhận xét * * * * * * * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 5 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay