Giáo án thể dục lớp 4 tiết 4

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 3: Thể dục Bài 9: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, ĐIỂM SỐ TRỊ CHƠI: “ BỊT MẮT BẮT DÊ” Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, - Nâng cao kĩ thuật tập hợp hàng ngang, điểm số, quay sau dóng hàng, điểm số, quay sau Chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”chơi luật, hào hứng nhiệt tình chơi I Mục tiêu: Kiến thức: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau Kĩ năng: Yêu cầu thực động tác - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả tập trung ý, khả định hướng, chơi luật, hào hứng nhiệt tình chơi Thái độ: GD HS tính kỉ luật cơng việc II Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập - Chuẩn bị còi, khăn để bịt mắt - Học sinh trang phục đầy đủ III Các hoạt động dạy học: Nội dung Giới thiệu bài: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học, chẩn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Kiểm tra scs khoe học sinh - KIểm tra đồ vật sắc nhọn người học sinh + Cho HS tập luyện động tác khởi động - Trò chơi: “Tìm người huy” Phát triển bài: a) Ôn đội hình đội ngũ - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái, Thời lượng Phương pháp - 10 phút x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x (x) 16 - 18 phút đứng lại - GV điều khiển lớp tập lần - Chia tổ tập luyện lần, tổ trưởng điều khiển - Tập lớp GV điều khiển b) Trò chơi: “ Bịt mắt bắt dê” - GV tập hợp HS theo đội hình vòng tròn, giải thích cách chơi, luật chơi Sau cho HS chơi, GV nhận xét , biểu dương - GV cho lớp chơi lượt - Học sinh nhận xét Kết luận: - Cho HS chạy thành vòng tròn, chuyển - chậm, vừa vừa làm động tác phút thả lỏng - GV cho chơi trò chơi - GV HS hệ thống học - GV nhận xét đánh giá kết học giao tập nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (x) ...đứng lại - GV điều khiển lớp tập lần - Chia tổ tập luyện lần, tổ trưởng điều khiển - Tập lớp GV điều khiển b) Trò chơi: “ Bịt mắt bắt dê” - GV tập hợp HS... cho lớp chơi lượt - Học sinh nhận xét Kết luận: - Cho HS chạy thành vòng tròn, chuyển - chậm, vừa vừa làm động tác phút thả lỏng - GV cho chơi trò chơi - GV HS hệ thống học - GV nhận xét đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 4 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay