Giáo án thể dục lớp 4 tiết 2

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục Bài 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ” Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - HS biết thực động tác quay - Biết thực động tác phải, quay trái , quay sau đều, đứng lại, quay sau - Nhận biết hướng quay Thực theo lệnh - Tham gia chơi trò chơi tích cực chủ động, luật I Mục tiêu: Kiến thức: HS biết thực đông tác đều, đứng lại, quay sau Yêu cầu nhận biết hướng quay, động tác, lệnh - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” Yêu cầu chơi luật, hào hứng chơi Kĩ năng: Rèn kĩ phản xạ nhanh, quay hướng, lệnh Thái độ: - Tích cực, chủ động, hợp tác thực động tác học - Tham gia chơi trò tích cực, hào hứng II Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập - Chuẩn bị còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Định Phương pháp lượng Giới thiệu bài: - Tập hợp lớp- Điểm số- Báo cáo 4- 6’ Đội hình tập hợp - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Gv kiểm tra trang phục, sức khoẻ GV hs * * * * * * * - Cả lớp chạy chậm thành hàng dọc * * * * * * * quanh sân tập - Khởi động khớp - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp Phát triển bài: 12-14’ a Đội hình đội ngũ: Đội hình tập luyện - Ơn đều, đứng lại, quay sau: * Tập lớp: - Gv điều khiển cho hs tập 2-3 lần * Tập theo tổ: Gv chia lớp làm tổ: Hs tập điều khiển tổ trưởng - Gv quan sát, sửa sai cho hs - Các tổ thi đua trình diễn: lần GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dương tổ thi đua tập tốt *Tập lớp để củng cố: lần -> Giáo viên hs nhận xét đánh giá 6- 8’ b Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ - Gv nêu tên trò chơi - Gọi hs nêu cách chơi luật chơi - Gv cho hs ôn lại vần điệu trước 1- lần - Hs chơi thử làm mẫu- Lớp quan sát - Cho tổ chơi thử - Cho hs chơi thật có thi đua 4- 6’ - GV nhắc nhở HS thực quy định trò chơi, đảm bảo an tồn Kết luận: - Tập hợp lớp - HS chạy theo thứ tự tổ để thả lỏng thể- Thực động tác thả lỏng - GV hs hệ thống nội dung học - Nhận xét, đánh giá dạy - BVTN: Ôn chuẩn bị sau GV Đội hình trò chơi: Đội hình tập hợp ******* GV * * * * * * * ****** ... mẫu- Lớp quan sát - Cho tổ chơi thử - Cho hs chơi thật có thi đua 4- 6’ - GV nhắc nhở HS thực quy định trò chơi, đảm bảo an tồn Kết luận: - Tập hợp lớp - HS chạy theo thứ tự tổ để thả lỏng thể- ... quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dương tổ thi đua tập tốt *Tập lớp để củng cố: lần -> Giáo viên hs nhận xét đánh giá 6- 8’ b Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ - Gv nêu tên trò chơi -...- Gv điều khiển cho hs tập 2- 3 lần * Tập theo tổ: Gv chia lớp làm tổ: Hs tập điều khiển tổ trưởng - Gv quan sát, sửa sai cho hs - Các tổ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 2 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay